1 Control d'accés

Visió general

Aquesta secció conté les bones pràctiques per configurar el control d'accés de manera segura.

Principi de privilegis mínims

Els comptes d'usuari, en tot moment, s'han d'executar amb el mínim de privilegis possible. Això vol dir que els comptes d'usuari a la interfície Zabbix, els usuaris de bases de dades o l'usuari dels processos de servidor/proxy/agent de Zabbix només haurien de tindre els privilegis que són essencials per dur a terme les funcions previstes.

Donar privilegis addicionals a l'usuari 'zabbix' li permetrà accedir als fitxers de configuració i executar operacions que poden comprometre la seguretat de la infraestructura.

Quan es configuren els privilegis del compte d'usuari, s'ha de tindre en compte el tipus d'usuari de la interfície de Zabbix. Tingueu en compte que, tot i que el tipus d'usuari Admin té menys privilegis que el tipus d'usuari Super Admin, encara pot gestionar la configuració i executar scripts personalitzats.

Alguna informació és disponible fins i tot per a usuaris no privilegiats. Per exemple, mentre que AlertesScripts només és disponible per als usuaris Super Admin, els scripts també es poden recuperar mitjançant l'API Zabbix. En aquest cas, limitar els permisos dels scripts i excloure informació sensible dels scripts (per exemple, les credencials d'accés) pot ajudar a evitar exposar la informació sensible disponible als scripts globals.

Usuari securitzat per l'agent Zabbix

Per defecte, el servidor Zabbix i els processos de l'agent Zabbix comparteixen un usuari 'zabbix'. Per assegurar-vos que l'agent Zabbix no pot accedir als detalls sensibles de la configuració del servidor (com ara la informació d'inici de sessió de la base de dades), l'agent s'ha d'executar com un usuari diferent:

  1. Creeu un usuari segur.
  2. Especifiqueu aquest usuari al paràmetre User de configuració de l'agent.
  3. Reinicieu l'agent amb privilegis d'administrador. Els privilegis seran cedits a l'usuari especificat.

Revocar l'accés d'escriptura al fitxer de configuració SSL a Windows

L'agent de Windows Zabbix compilat amb OpenSSL mirarà de trobar el fitxer de configuració SSL a c:\\openssl-64bit. El directori openssl-64bit de la unitat C el poden crear usuaris sense privilegis.

Per reforçar la seguretat, cal crear aquest directori manualment i revocar l'accés d'escriptura als usuaris que no són administradors.

Tingueu en compte que els noms dels directoris seran diferents a les versions de Windows de 32 i 64 bits.

Millora de la seguretat dels components Zabbix

Algunes funcionalitats es poden desactivar per reforçar la seguretat dels components Zabbix:

  • L'execució global d'scripts al servidor Zabbix es pot desactivar si estableix EnableGlobalScripts=0 a la configuració del servidor;
  • L'execució global d'scripts al proxy Zabbix és desactivada per defecte (es pot activar configurant EnableRemoteCommands=1 a la configuració del proxy);
  • L'execució d'script global als agents Zabbix és desactivada per defecte (es pot activar afegint un paràmetre AllowKey=system.run[<command>,*] per a cada ordre permesa a la configuració de l'agent);
  • L'autenticació HTTP de l'usuari es pot desactivar configurant `$ALLOW_HTTP_AUTH=false' al fitxer de configuració de la interfície (zabbix.conf.php). Tingueu en compte que la reinstal·lació de la interfície (executant setup.php) esborrarà aquest paràmetre.