This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Debian/Ubuntu

Genel bakış

Resmi Zabbix paketleri aşağıdakiler için mevcuttur:

 • Debian 9 (Stretch)
 • Debian 8 (Jessie)
 • Debian 7 (Wheezy)
 • Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) LTS
 • Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) LTS

Depo kurulumu

Depo yapılandırma paketini yükleyin. Bu pakette apt (yazılım paket yöneticisi) yapılandırma dosyaları bulunur.

Debian 9 için şunları çalıştırın:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+stretch_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_3.4-1+stretch_all.deb
    # apt-get update

Debian 8 için 'stretch' yerine 'jessie' yazınız. Debian 7 için komutlarda 'stretch' yerine 'wheezy' kullanın.

Ubuntu 16.04 için şunları çalıştırın:

# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb
    # apt-get update

Ubuntu 14.04 için komutlarda 'xenial' yerine 'trusty' ifadesini kullanın.

Sunucu/vekil sunucu kurulumu

Sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Vekil sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# apt-get install zabbix-proxy-mysql

PostgreSQL kullanıyorsanız komuttaki 'mysql' ifadesini 'pgsql' ile veya SQLite3 (yalnızca vekil sunucu için) kullanıyorsanız 'sqlite' ile değiştirin.

** Veritabanı oluşturma **

Zabbix sunucu ve vekil sunucu artalan süreci için bir veritabanı gerekmektedir. Zabbix aracısını çalıştırmak için gerekmemektedir.

Zabbix sunucusu ve vekil sunucusu aynı bilgisayara kurulursa veritabanları farklı isimlerle oluşturulmalıdır!

MySQL/PostgreSQL için sağlanan veritabanı oluşturma betiklerini kullanarak veritabanını oluşturun.

Şimdi MySQL kullanan sunucu için ilk şema ve verileri içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Yeni oluşturulan veritabanı parolanızı girmeniz istenecektir.

PostgreSQL için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/create.sql.gz | psql -U <username> zabbix

Vekil sunucu için ilk şemayı içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

PostgreSQL (veya SQLite) kullanan vekil sunucu için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-pgsql/schema.sql.gz | psql -U <username> zabbix
    # zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-sqlite/schema.sql.gz | sqlite3 zabbix.db

** Zabbix sunucusu/vekil sunucusu için veritabanı yapılandırma **

Oluşturulan veritabanını kullanmak için zabbix_server.conf veya zabbix_proxy.conf dosyalarını düzenleyin. Örneğin:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

DBPassword'ta MySQL için Zabbix veritabanı parolasını; PostgreSQL için PosgreSQL kullanıcı parolasını kullanın.

PostgreSQL ile DBHost= kullanın. DBHost=localhost (veya bir IP adresi) öntanımlı ayarını korumak isteyebilirsiniz, ancak bu, PostgreSQL'in Zabbix'e bağlanmak için bir ağ soketi kullanmasına neden olacaktır. RHEL/CentOS yönergeleri için ilgili bölüme bakınız.

** Zabbix sunucu sürecini başlatma **

It's time to start Zabbix server process and make it start at system boot: Şimdi Zabbix sunucu sürecini başlatma ve sistem önyüklemesinde otomatik olarak çalıştırılmasını sağlama zamanı geldi:

# service zabbix-server start
    # update-rc.d zabbix-server enable

Zabbix vekil sunucusu sürecini başlatmak için 'zabbix-server' öğesini 'zabbix-proxy' ile değiştirin.

** Zabbix önyüzü için PHP yapılandırması **

Zabbix önyüzünün Apache yapılandırma dosyası /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf yolunda bulunur. Bazı PHP ayarları halihazırda yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, "date.timezone" ayarının yorumdan çıkarılması ve doğru saat diliminin ayarlanması gerekmektedir.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga
SELinux yapılandırması

RHEL/CentOS için ilgili bölüme bakınız.

Önyüz ve SELinux yapılandırması bittiğinde, Apache web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir:

# service apache2 restart

** Önyüz kurulumu **

Şimdi, yeni kurulmuş olan Zabbix'e erişmenize izin verecek olan önyüz yükleme adımmları ile devam etmeye hazırsınız.

Aracı kurulumu

Aracıyı kurmak için aşağıdakini çalıştırın:

# apt-get install zabbix-agent

Aracıyı çalıştırmak için şu komutu çalıştırın:

# service zabbix-agent start