This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

6. Zabbix aygıtı

Genel bakış

Elle kurmaya veya mevcut bir sunucuyu Zabbix için yeniden ayarlamaya alternatif olarak kullanıcılar, bir Zabbix cihazı veya Zabbix cihazı kurulum imajı da indirebilir. Zabbix sunucusu (MySQL), Zabbix sunucusu (PostgreSQL), Zabbix vekil sunucusu (MySQL) ve Zabbix vekil sunucusunun (SQLite 3) anında kurulumu için Zabbix cihaz kurulum CD'si kullanılabilir.

Zabbix Cihazır sanal makineleri, MySQL destekli Zabbix sunucusu hazırlamışlardır. Zabbix cihazı kurulum CD'si kullanılarak oluşturulmuştur.

|<| |<| |-|

|<| |<| |-|

Zabbix cihaz ve kurulum CD'si sürümleri aşağıdaki Ubuntu sürümlerine dayanmaktadır:

Zabbix cihaz sürümü Ubuntu sürümü
3.0.0 14.04.3

Zabbix cihazı aşağıdaki biçimlerde mevcuttur:

 • vmdk (VMware/Virtualbox)
 • OVF (Open Virtualisation Format, Açık Sanallaştırma Biçimi)
 • KVM
 • HDD/flash imajı, USB bellek
 • Cannlı CD/DVD
 • Xen guest
 • Microsoft VHD (Azure)
 • Microsoft VHD (Hyper-V)

Başlamak için cihazı açın ve tarayıcınızı DHCP üzerinden aldığı IP'ye yönlendirin: http://<host_ip>/zabbix

Zabbix sunucusu yapılandırılmış ve MySQL ile çalışıyordur, ayrıca önyüz de mevcut durumdadır.

Cihaz, Preseed dosyaları denilen standart Ubuntu/Debian özelliğini kullanarak inşa edilmiştir.

1 Ubuntu yapılandırmasında yapılan değişiklikler

Temel Ubuntu yapılandırmasında bazı değişiklikler uygulanmaktadır.

1.1 Depolar

Resmi Zabbix deposu /etc/apt/sources.list dosyasına eklenmiştir:

## Zabbix repository
    deb http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu trusty main
    deb-src http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu trusty main
1.2 Güvenlik duvarı

Cihaz, önceden tanımlanmış kurallara sahip iptables güvenlik duvarı kullanır:

 • Açık SSH portu (22 TCP);
 • Açık Zabbix aracısı (10050 TCP) ve Zabbix trapper (10051 TCP) portları;
 • Açık HTTP (80 TCP) ve HTTPS (443 TCP) portları;
 • Açık SNMP trap portu (162 UDP);
 • Açık NTP portuna giden bağlantılar (53 UDP);
 • Saniyede 5 paketle sınırlı ICMP paketleri;
 • Diğer tüm gelen bağlantılar kapatıldı.
1.3 Ek paketler

Zabbix ile çalışmayı ve genel olarak daha kolay izlemeyi sağlayabilecek çeşitli temel araçlar eklendi:

 • iptables-persistent
 • mc
 • htop
 • snmptrapfmt
 • snmp-mibs-downloader

Bu paketlerin bazıları Zabbix tarafından kullanılmaktadır, bazıları da kullanıcıların cihaz ayarlarını yapılandırmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için kurulmuştur.

1.4 Statik bir IP adresleri kullanma

Öntanımlı olarak, cihaz IP adresini elde etmek için DHCP kullanır. Statik bir IP adresi belirtmek için:

 • root kullanıcısı olarak oturum açın;
 • Favori metin düzenleyicinizde /etc/network/interfaces dosyasını açın;
 • iface eth0 inet dhcpiface eth0 inet static
 • iface eth0 inet static ifadesinden sonra aşağıdakileri ekleyin:
  • address <cihazın IP adresi>
  • netmask <ağ maskesi>
  • gateway <ağ geçidi adresiniz>
 • Şu komutları çalıştırın: sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0.

Diğer olası seçenekler hakkında daha çok bilgi için resmi Ubuntu belgelerine bakın.

DNS'yi yapılandırmak için /etc/resolv.conf dosyasında nameserver girdilerini ekleyin, her ad sunucusunu ayrı satırda belirtin: nameserver 192.168.1.2.

1.5 Saat dilimini değiştirme

Öntanımlı olarak cihaz, sistem saati için UTC kullanır. Saat dilimini değiştirmek için uygun dosyayı /usr/share/zoneinfo dizininden /etc/localtime dizinine kopyalayın, örneğin:

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Riga /etc/localtime
1.6 Yerel değişiklikleri

Cihaz birkaç yerel ayar değişikliği içerir:

 • İçerilen diller: en_US.UTF-8, ru_RU.UTF-8, ja_JP.UTF-8, cs_CZ.UTF-8, ko_KR.UTF-8, it_IT.UTF-8,
  pt_BR.UTF-8, sk_SK.UTF-8, uk_UA.UTF-8, fr_FR.UTF-8, pl.UTF-8;
 • Öntanımlı yerel: en_US.UTF-8.

Bu değişiklikler çok dilli bir Zabbix web arayüzünü desteklemek için gereklidir.

1.7 Diğer değişiklikler
 • Ağ, IP adresini elde etmek için DHCP kullanacak şekilde yapılandırılmıştır;
 • fping aracının izinleri 4710 olarak belirlenmiştir ve zabbix - suid grubuna aittir ve yalnızca zabbix grubu tarafından kullanılmasına izin verilmiştir;
 • ntpd, genel pool sunucularıyla senkronizasyon yapmak üzere yapılandırılmıştır: ntp.ubuntu.com;
 • LVM disk birimi ext4 dosya sistemiyle birlikte kullanılır.
 • "UseDNS no" ifadesi /etc/ssh/sshd_config SSH sunucusu yapılandırma dosyasına eklenerek uzun SSH bağlantı beklemeleri engellenir;
 • snmpd artalan süreci /etc/default/snmpd yapılandırma dosyası kullanılarak devre dışı bırakıldı.

2 Zabbix yapılandırması

Appliance Zabbix setup has the following passwords and other configuration changes: Cihaz Zabbix kurulumunda aşağıdaki parolalar ve diğer yapılandırma değişiklikleri vardır:

2.1 Kimlik bilgileri (kullanıcı_girişi:parola)

Sistem:

 • appliance:zabbix

Veritabanı:

 • root:<rastgele>
 • zabbix:<rastgele>

Veritabanı parolaları kurulum işlemi sırasında rastgele oluşturulur.
Root parolası /root/.my.cnf dosyasında saklanır; "root" hesabı altında bir parola girilmesi gerekmez.

Zabbix önyüzü:

 • Admin:zabbix

Veritabanı kullanıcı parolasını değiştirmek için aşağıdaki konumlarda değiştirilmesi gerekiyor:

 • MySQL;
 • /etc/zabbix/zabbix_server.conf;
 • /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php.
2.2 Dosya konumları
 • Yapılandırma dosyaları /etc/zabbix içinde yer alır.
 • Zabbix sunucu, vekil sunucu ve aracı kayıt dosyaları /var/log/zabbix içinde yer alır.
 • Zabbix frontend is placed in /usr/share/zabbix.
 • Home directory for user zabbix is /var/lib/zabbix.
2.3 Changes to Zabbix configuration
 • Server name for Zabbix frontend is set to "Zabbix Appliance";
 • Frontend timezone is set to Europe/Riga (this can be modified in /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf);
2.4 Preserving configuration

If you are running a Live CD/DVD version of the appliance or for some other reason cannot have persistent storage, you can create a backup of the whole database, including all configuration and gathered data.

To create the backup, run:

sudo mysqldump zabbix | bzip2 -9 > dbdump.bz2

Now you can transfer the dbdump.bz2 file to another machine.

To restore from the backup, transfer it to the appliance and execute:

bzcat dbdump.bz2 | sudo mysql zabbix

Make sure that Zabbix server is stopped while performing the restore.

3 Frontend access

Access to frontend by default is allowed from everywhere.

The frontend can be accessed http://<host>/zabbix.

This can be customised in /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf. You have to restart the webserver after modifying this file. To do so, log in using SSH as root user and execute:

service apache2 restart

4 Firewall

By default, only the ports listed in changes are open. To open additional ports just modify "/etc/iptables/rules.v4" or "/etc/iptables/rules.v6" files and reload firewall rules:

service iptables-persistent reload

5 Monitoring capabilities

Zabbix installation is provided with the support for the following:

 • SNMP
 • IPMI
 • Web monitoring
 • VMware monitoring
 • Jabber notifications
 • EZ Texting notifications
 • ODBC
 • SSH2
 • IPv6
 • SNMP Traps
 • Zabbix Java Gateway

6 SNMP traps

Zabbix appliance uses snmptrapfmt to handle SNMP traps. It is configured to receive all traps from everywhere.

Authentication is not required. If you would like to enable authentication, you need to change the /etc/snmp/snmptrapd.conf file and specify required auth settings.

All traps are stored in the /var/log/zabbix/snmptrapfmt.log file. It is rotated by logrotate before reaching 2GB file size.

7 Upgrading

The appliance Zabbix packages may be upgraded. To do so, run:

sudo apt-get --only-upgrade install zabbix*

8 Naming, init and other scripts

Appropriate init scripts are provided. To control Zabbix server, use any of these:

service zabbix-server status

Replace server with agent for Zabbix agent daemon or with proxy for Zabbix proxy daemon.

8.1 Increasing available diskspace

Create a backup of all data before attempting any of the steps.

Available diskspace on the appliance might not be sufficient. In that case it is possible to expand the disk. To do so, first expand the block device in your virtualization environment, then follow these steps.

Start fdisk to change the partition size. As root, execute:

fdisk /dev/sda

This will start fdisk on disk sda. Next, switch to sectors by issuing:

u

Don't disable DOS compatibility mode by entering c. Proceeding with it disabled will damage the partition.

Then delete the existing partition and create a new one with the desired size. In the majority of cases you will accept the available maximum, which will expand the filesystem to whatever size you made available for the virtual disk. To do so, enter the following sequence in fdisk prompt:

d
    n
    p
    1
    (accept default 63)
    (accept default max)

If you wish to leave some space for additional partitions (swap etc), you can enter another value for last sector. When done, save the changes by issuing:

w

After partition creation (new disk or extended existing) create physical volume:

pvcreate /dev/sdb1

Partition name /dev/sdb1 is used in the example; in your case disk name and partition number could be different. You can check partition number using fdisk -l /dev/sdb command.

Check newly created physical volume:

pvdisplay /dev/sdb1

Check available physical volumes. There must be 2 volumes zabbix-vg and newly created:

pvs

Extend your existing volume group with the newly created physical volume:

vgextend zabbix-vg /dev/sdb1

Check "zabbix-vg" volume group:

vgdisplay

Now extend your logical volume with the free PE space:

lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/zabbix--vg-root

Resize your root volume (can be done on a live sysyem):

resize2fs /dev/mapper/zabbix--vg-root

Reboot the virtual machine (as the partition we modified is in use currently). That's it, filesystem should be grown to the partition size now. Check "/dev/mapper/zabbix--vg-root" volume:

df -h

9 Format-specific notes

9.1 Xen

Converting image for XenServer

To use Xen images with Citrix Xenserver you have to convert the disk image. To do so:

 • Create a virtual disk, which is at least as large as the image
 • Find out the UUID for this disk
xe vdi-list params=all
 • If there are lots of disks, they can be filtered by the name parameter name-label, as assigned when creating the virtual disk
 • Import the image
xe vdi-import filename="image.raw" uuid="<UUID>"

Instructions from Brian Radford blog.

9.2 VMware

The images in vmdk format are usable directly in VMware Player, Server and Workstation products. For use in ESX, ESXi and vSphere they must be converted using VMware converter.

9.3 HDD/flash image (raw)
dd if=./zabbix_appliance_3.2.0_x86_64.raw of=/dev/sdc bs=4k conv=fdatasync

Replace /dev/sdc with your Flash/HDD disk device.

10 Known issues