This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Alıcı

Genel bakış

Zabbix get, Zabbix aracısıyla iletişim kurmak ve aracıdan gerekli bilgileri almak için kullanılabilen bir komut satırı aracıdır.

Araç, genellikle Zabbix aracısının sorunlarını gidermek için kullanılır.

Zabbix get'i çalıştırmak

Aracıdan işlemci yükü değeri elde etmek için UNIX altında Zabbix get çalıştırma örneği:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]

Bir web sitesinden bir stringi yakalamak için diğer bir Zabbix get örneği:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 192.168.1.1 -p 10050 -k "web.page.regexp[www.zabbix.com,,,\"USA: ([a-zA-Z0-9.-]+)\",,\1]"

Buradaki öğe anahtarının bir boşluk içerdiğini unutmayın; bu yüzden öğe anahtarını kabukta yazmak için tırnak işaretleri kullanılır. Tırnaklar öğe anahtarının bir parçası değildir; kabuk tarafından kırpılacaktır ve Zabbix aracısına geçmeyeceklerdir.

Zabbix get, aşağıdaki komut satırı parametrelerini kabul eder:

 -s --host <ana makine ismi veya IP> Bir ana bilgisayarın adını veya IP adresini belirtir.
     -p --port <port numarası>      Ana bilgisayarda çalışan aracının port numarasını belirtir. Öntanımlı 10050'dir.
     -I --source-address <IP adresi>   Kaynak IP adresini belirtir.
     -k --key <öğe anahtarı>       Değeri alınacak öğenin anahtarını belirtir.
     -h --help              Bu yardımı verir.
     -V --version            Sürüm numarasını gösterir.

Daha çok bilgi için Zabbix get'in man sayfasına bakınız.

Zabbix get, Windows'ta da benzer şekilde çalıştırılabilir:

zabbix_get.exe [seçenekler]