This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Java ağ geçidi

Genel bakış

JMX uygulamalarının izlenmesi için yerel destek, Zabbix 2.0'dan itibaren kullanılabilen "Zabbix Java ağ geçidi" adlı bir Zabbix artalan süreci şeklinde bulunur. Zabbix Java ağ geçidi, Java ile yazılmış bir artalan sürecidir. Zabbix sunucusu, bir ana bilgisayarda belirli bir JMX sayacının değerini bulmak için ilgilenilen uygulamayı uzaktan sorgulamak için JMX yönetim API'sini kullanan Zabbix Java ağ geçidini sorgular. Uygulamanın herhangi bir ek yazılıma ihtiyacı yoktur, sadece komut satırında -Dcom.sun.management.jmxremote seçeneğiyle başlatılması gerekir.

Java ağ geçidi, Zabbix sunucusundan veya proxysinden gelen bağlantıları kabul eder ve yalnızca bir "pasif proxy" olarak kullanılabilir. Zabbix proxynin aksine, Zabbix proxyden de kullanılabilir (Zabbix proxyler zincirlenemez). Her bir Java ağ geçidine erişim doğrudan Zabbix sunucu veya proxy yapılandırma dosyasında yapılandırılır, bu nedenle her Zabbix sunucu veya Zabbix proxysi için yalnızca bir Java ağ geçidi yapılandırılabilir. Bir ana makine JMX aracısı ve diğer türlerden öğeler içeriyorsa, Java ağ geçidine bilgi çekmek için yalnızca JMX aracı öğeleri geçebilir.

Java ağ geçidi üzerinden bir öğe güncelleneceğinde, Zabbix sunucusu veya proxysi, Java ağ geçidine bağlanıp değer isteyecek ve Java ağ geçidi de sırayla bilgiyi çekip sunucuya veya proxyye geri gönderecektir. Bu nedenle, Java ağ geçidi herhangi bir değeri önbelleğe almaz.

Zabbix sunucusu ve proxysi, Java ağ geçidine bağlanan ve StartJavaPollers seçeneğiyle kontrol edilen belirli bir süreç türüne sahiptir. Dahili olarak, Java ağ geçidi, START_POLLERS seçeneğiyle kontrol edilen birden çok iş parçacığı başlatır. Sunucu tarafında, bir bağlantı Timeout (Zaman Aşımı) süresinden uzun sürerse sonlandırılacaktır, ancak Java ağ geçidi hala JMX sayacından değer almakla meşgul olabilir. Bunu çözmek için, Zabbix 2.0.15, Zabbix 2.2.10 ve Zabbix 2.4.5'ten beri Java ağ geçidinde JMX ağ işlemleri için zaman aşımını ayarlamayı sağlayan TIMEOUT seçeneği bulunmaktadır.

Zabbix sunucusu veya proxysi, istekleri mümkün olduğunca tek bir JMX hedefinde sorgulamaya çalışacak (öğe aralıklarından etkilenir) ve daha iyi performans için onları tek bir bağlantıda Java Ağ Geçidine gönderilecektir.

StartJavaPollers değerinin START_POLLERS değerinden küçük veya ona eşit olması önerilir, aksi halde Java ağ geçidinde gelen isteklere hizmet etmek için hiçbir iş parçacığı bulunmadığı durumlar olabilir.

Aşağıdaki bölümlerde Zabbix Java ağ geçidininin nasıl alınıp çalıştırılacağı, JMX izleme için Zabbix Java ağ geçidini kullanmada Zabbix sunucusunun (veya Zabbix proxysinin) nasıl yapılandırılacağı ve Zabbix grafik kullanıcı arayüzünde belirli JMX sayaçlarına karşılık gelen Zabbix öğelerinin nasıl yapılandırılacağı anlatılmaktadır.

4.1 Java ağ geçidini alma

Java ağ geçidini almanın iki yolu vardır. Birincisi, Java ağ geçidi paketini Zabbix web sitesinden indirmek ve diğeri de Java ağ geçidini kaynaktan derlemektir.

4.1.1 Zabbix web sitesinden indirme

Zabbix Java ağ geçidi paketleri (RHEL, Debian, Ubuntu için) http://www.zabbix.com/download.php adresinden indirilebilir.

4.1.2 Kaynaktan derleme

Java ağ geçidini derlemek için önce ./configure betiğini --enable-java seçeneğiyle çalıştırın. Java ağ geçidinin kurulumu yalnızca tek bir yürütülebilir dosya değil bütün bir dizin ağacı oluşturacağı için öntanımlı /usr/local dışında bir yükleme yolu ayarlamak için --prefix seçeneğini kullanmanız önerilir.

$ ./configure --enable-java --prefix=$PREFIX

Java ağ geçidini bir JAR dosyasına derlemek ve paketlemek için make komutunu çalıştırın. Bu adım için yolunuzda javac ve jar yürütülebilir dosyalarının olması gerektiğini unutmayın.

$ make

Şimdi src/zabbix_java/bin dizini içinde zabbix-java-gateway-$VERSION.jar dosyanız var. Eğer Java ağ geçidini, dağıtım dizinindeki src/zabbix_java dosyasından çalıştırmak konusunda rahatsanız, Java ağ geçidini yapılandırma ve çalıştırma yönergelerine geçebilirsiniz. Aksi takdirde, yeterli ayrıcalıklara sahip olduğunuzdan emin olun ve make install komutunu çalıştırın.

$ make install

4.2 Java ağ geçidi dağıtımındaki dosyalara genel bakış

Java ağ geçidini nasıl elde ettiğinize bakılmaksızın, $PREFIX/sbin/zabbix_java altında kabuk betikleri, JAR ve yapılandırma dosyalarının bir derlemesine sahip olarak bitirmiş olmalısınız. Bu dosyaların rolü aşağıda özetlenmiştir.

bin/zabbix-java-gateway-$VERSION.jar

Java ağ geçidi JAR dosyasının kendisi.

lib/logback-core-0.9.27.jar
    lib/logback-classic-0.9.27.jar
    lib/slf4j-api-1.6.1.jar
    lib/android-json-4.3_r3.1.jar

Java ağ geçidi bağımlılıkları: Logback, SLF4J ve Android JSON kitaplığı.

lib/logback.xml 
    lib/logback-console.xml

Logback yapılandırma dosyaları.

shutdown.sh 
    startup.sh

Java ağ geçidinin başlatılması ve durdurulması için uygun komut dosyaları.

settings.sh

Yukarıdaki başlatma ve kapatma komut dosyalarının kaynak aldığı yapılandırma dosyası.

4.3 Java ağ geçidinin yapılandırılması ve çalıştırılması

Öntanımlı olarak, Java ağ geçidi, 10052 numaralı bağlantı noktasını dinler. Java ağ geçidini farklı bir bağlantı noktasında çalıştırmayı planlıyorsanız bunu settings.sh betiğinde belirtebilirsiniz. Bunun ve diğer seçeneklerin nasıl belirtileceğini öğrenmek için Java gateway yapılandırma dosyasının açıklamasına bakın.

10052 numaralı bağlantı noktası IANA tarafından kayıtlı değildir.

Ayarlarla ilgili içiniz rahat ettiğinde, başlatma betiğini çalıştırarak Java ağ geçidini başlatabilirsiniz:

$ ./startup.sh

Aynı şekilde, Java ağ geçidine artık ihtiyacınız olmadığında, durdurmak için kapatma betiğini çalıştırın:

$ ./shutdown.sh

Sunucu veya proxynin aksine Java ağ geçidi hafiftir ve bir veritabanına ihtiyaç duymadığını unutmayın.

4.4 Sunucuyu Java ağ geçidiyle kullanmak üzere yapılandırma

Şimdi Java ağ geçidi çalışıyor, Zabbix sunucuya Zabbix Java ağ geçidini nerede bulacağını söylemeniz gerekiyor. Bu, JavaGateway ve JavaGatewayPort parametrelerini sunucu yapılandırma dosyasında belirterek yapılır. JMX uygulamasının çalıştığı ana makine Zabbix proxy tarafından izlenirse, bağlantı parametrelerini proxy yapılandırma dosyasında belirtin.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Öntanımlı olarak sunucu, JMX izlemeyle ilgili herhangi bir süreç başlatmaz. Bununla birlikte, bunu kullanmak isterseniz, önceden çatallanmış (pre-forked) Java sorgulayıcı örneklerini belirtmeniz gerekir. Bunu, normal sorgulayıcıları ve izleyicileri belirttiğiniz gibi yapabilirsiniz.

StartJavaPollers=5

Ayarladıktan sonra sunucuyu veya proxyyi yeniden başlatmayı unutmayın.

4.5 Java ağ geçidinin hata ayıklanması

Java ağ geçidinde herhangi bir sorun olduğunda veya önyüzdeki bir öğe hakkında gördüğünüz hata iletisinin yeterince açıklayıcı olmadığı durumlarda, Java ağ geçidi kayıt dosyasına bakmak isteyebilirsiniz.

Öntanımlı olarak Java ağ geçidi, etkinliklerini "info" kayıt seviyesiyle /tmp/zabbix_java.log dosyasına kaydeder. Bazen bu bilgi yeterli değildir ve “debug” kayıt seviyesinde bilgiye ihtiyaç vardır. Kayıt seviyesini artırmak için lib/logback.xml dosyasını değiştirin ve <root> etiketinin level özniteliğini "debug" olarak değiştirin:

<root level="debug">
     <appender-ref ref="FILE" />
    </root>

Zabbix sunucusunun veya Zabbix proxysinin aksine, logback.xml dosyasını değiştirdikten sonra Zabbix Java ağ geçidini yeniden başlatmaya gerek olmadığını unutmayın, logback.xml'deki değişiklikler otomatik olarak alınır. Hata ayıklama işlemini tamamladığınızda kaydetme seviyesini "bilgi" seviyesine döndürebilirsiniz.

Farklı bir dosyaya veya veritabanı gibi tamamen farklı bir ortama oturum açmak isterseniz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için logback.xml dosyasını ayarlayın. Daha çok bilgi için Logback El Kitabına bakınız.

Bazen hata ayıklama amacıyla, Java ağ geçidini bir artalan süreci yerine bir konsol uygulaması olarak çalıştırmak kullanışlıdır. Bunu yapmak için, settings.sh dosyasındaki PID_FILE değişkenini yorum haline çevirin. PID_FILE atlanırsa, startup.sh betiği Java ağ geçidini bir konsol uygulaması olarak başlatır ve Logback'e lib/logback-console.xml dosyasını kullandırtarak yalnızca konsolda kayıtları göstermesini değil, aynı zamanda "hata ayıklama" seviyesiyle günlük dosyasına da kaydetmesini sağlar.

Finally, note that since Java gateway uses SLF4J for logging, you can replace Logback with the framework of your choice by placing an appropriate JAR file in lib directory. See SLF4J Manual for more details. Son olarak, Java ağ geçidi günlüğe kaydetme için SLF4J kullandığından, lib dizininde uygun bir JAR dosyası yerleştirerek Logback'i seçtiğiniz başka bir çatıyla değiştirebilirsiniz. Daha çok ayrıntı için SLF4J El Kitabına bakın.