This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Gereksinimler

Donanım

Bellek

Zabbix hem fiziksel hem de disk belleği gerektirir. 128 MB fiziksel bellek ve 256 MB boş disk alanı iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bununla birlikte, gerekli disk belleği miktarı, izlenen ana bilgisayarların ve parametrelerin sayısına bağlıdır. İzlenen parametrelerin uzun bir geçmişini tutmayı planlıyorsanız, geçmişi veritabanında depolamaya yeterli alana sahip olmak için en azından birkaç gigabayt düşünmelisiniz.

Her Zabbix artalan süreci bir veritabanı sunucusuna birkaç bağlantı gerektirir. Bağlantı için ayrılan bellek miktarı, veritabanı alt yapısı yapılandırmasına bağlıdır.

Ne kadar çok fiziksel belleğe sahip olursanız, veritabanı (ve dolayısıyla Zabbix) o kadar hızlı çalışır!

İşlemci

Zabbix ve özellikle Zabbix veritabanı, izlenen parametre sayısına ve seçilen veritabanı motoruna bağlı olarak önemli miktarda CPU kaynağı gerektirebilir.

Diğer donanımlar

Zabbix'te SMS bildirim desteğini kullanmak için bir seri iletişim portu ve bir seri GSM modem gereklidir. USB'den seriye dönüştürücü de çalışacaktır.

Donanım yapılandırmasına örnekler

Tabloda çeşitli donanım yapılandırma örnekleri verilmektedir:

İsim Platform CPU/Bellek Veritabanı İzlenen ana makineler
Küçük CentOS Sanal Makine MySQL InnoDB 100
Orta CentOS 2 CPU çekirdeği/2GB MySQL InnoDB 500
Büyük RedHat Enterprise Linux 4 CPU çekirdeği/8GB RAID10 MySQL InnoDB veya PostgreSQL >1000
Çok büyük RedHat Enterprise Linux 8 CPU çekirdeği/16GB Fast RAID10 MySQL InnoDB veya PostgreSQL >10000

Gerçek yapılandırma aktif öğe sayısına ve yenileme hızına çok fazla bağlıdır. Büyük kurulumlar için veritabanını ayrı bir makinede çalıştırmanız şiddetle tavsiye edilir.

Desteklenen platformlar

Güvenlik gereksinimleri ve sunucu işleminin kritik doğası gereği UNIX; gerekli performansı, hataya dayanıklılığı ve esnekliği sürekli olarak sunabilen tek işletim sistemidir. Zabbix, piyasanın öncü sürümlerinde çalışır.

Zabbix aşağıdaki platformlarda test edilmiştir:

 • Linux
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • OpenBSD
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • Solaris
 • Windows: 2000'den sonraki tüm masaüstü ve sunucu sürümleri (yalnızca Zabbix aracısı)

Zabbix, diğer Unix benzeri işletim sistemlerinde de çalışabilir.

Zabbix, eğer şifreleme desteğiyle derlenmişse çekirdek dökümlerini devre dışı bırakır ve sistem çekirdek dökümlerini devre dışı bırakmaya izin vermiyorsa başlatılmaz.

Yazılım

Zabbix modern bir Apache web sunucusu, önde gelen veritabanı motorları ve PHP betik dili etrafında inşa edilmiştir.

Veritabanı Yönetim sistemi
Yazılım Sürüm Yorumlar
MySQL 5.0.3 veya üstü MySQL, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir. InnoDB motoru gereklidir.
Oracle 10g veya üstü Oracle, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.
PostgreSQL 8.1 veya üstü PostgreSQL'in Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılması durumunda gereklidir.
En azından, daha iyi VACUUM performansı sunan PostgreSQL 8.3 kullanmanız önerilir.
IBM DB2 9.7 veya üstü IBM DB2, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.
SQLite 3.3.5 veya üstü SQLite yalnızca Zabbix proxyleriyle desteklenir. SQLite Zabbix proxy veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.

IBM DB2 desteği deneyseldir!

Önyüz

Zabbix önyüzünü çalıştırmak için aşağıdaki yazılımlar gereklidir:

Yazılım Sürüm Yorumlar
Apache 1.3.12 veya üstü
PHP 5.4.0 veya üstü
PHP eklentileri:
gd 2.0 veya üstü PHP GD uzantısı PNG görüntülerini (--with-png-dir), JPEG görüntülerini (--with-jpeg-dir) ve FreeType 2'yi (--with-freetype-dir) desteklemelidir.
bcmath php-bcmath (--enable-bcmath)
ctype php-ctype (--enable-ctype)
libXML 2.6.15 veya üstü php-xml veya php5-dom, eğer dağıtıcı tarafından ayrı bir pakette sunulursa.
xmlreader php-xmlreader, eğer dağıtıcı tarafından ayrı bir pakette sunulursa.
xmlwriter php-xmlwriter, eğer dağıtıcı tarafından ayrı bir pakette sunulursa.
session php-session, eğer dağıtıcı tarafından ayrı bir pakette sunulursa.
sockets php-net-socket (--enable-sockets). Kullanıcı betik desteği için gereklidir.
mbstring php-mbstring (--enable-mbstring)
gettext php-gettext (--with-gettext). Çevirilerin çalışması için gereklidir.
ldap php-ldap. Yalnızca önyüzde LDAP kimlik doğrulaması kullanılıyorsa gereklidir.
ibm_db2 IBM DB2, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.
mysqli MySQL, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.
oci8 Oracle, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.
pgsql PostgreSQL, Zabbix arka uç veritabanı olarak kullanılıyorsa gereklidir.

Zabbix; Apache, MySQL, Oracle ve PostgreSQL'in önceki sürümleri üzerinde de çalışabilir.

Öntanımlı DejaVu'dan farklı yazı tipleri için, PHP fonksiyonu imagerotate gerekebilir. Eksikse, bu yazı tipleri İzleme → Genel Bakış başlığında (header) ve diğer konumlara yanlış işlenebilir. Bu fonksiyon yalnızca, PHP, kendisiyle birlikte gelen GD ile derlenmişse kullanılabilir; bu Debian ve diğer dağıtımlar için söz konusu değildir.

İstemci tarafında WEB tarayıcısı

Çerezler ve Java Betikleri etkinleştirilmelidir.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer ve Opera'nın son sürümleri desteklenmektedir. Diğer tarayıcılar (Apple Safari, Konqueror) da Zabbix'te çalışabilir.

Sunucu
Gereksinim Açıklama
OpenIPMI IPMI desteği için gereklidir.
libevent IPMI izlemesi için gereklidir. Sürüm 1.4 veya daha üstü.
libssh2 SSH desteği için gereklidir. Sürüm 1.0 veya üstü.
fping ICMP ping öğeleri için gereklidir.
libcurl RWeb izleme, VMware izleme ve SMTP kimlik doğrulaması için gereklidir. SMTP kimlik doğrulaması için, sürüm 7.20.0 veya üstü gereklidir.
libiksemel Jabber desteği için gereklidir.
libxml2 VMware izleme için gereklidir.
net-snmp SNMP desteği için gereklidir.
libpcre3 PCRE düzenli ifade desteği için PCRE kütüphanesi gereklidir.
Adlandırma GNU/Linux dağıtımına bağlı olarak farklılık gösterebilir. PCRE2 kitaplığının kullanılmadığını unutmayın.
Java ağ geçidi

Zabbix'i kaynak kod deposundan veya bir arşivden edindiyseniz, gerekli bağımlılıklar zaten kaynak ağacına dahil edilmiştir.

Zabbix'i dağıtım paketinizden edindiyseniz paketleme sistemi tarafından zaten gerekli bağımlılıklar sağlanmış demektir.

Yukarıdaki her iki durumda da yazılım kullanıma hazırdır ve ek bir indirme gerekmemektedir.

Bununla birlikte, bu bağımlılıkların kendi sürümlerinizi sunmak isterseniz (örneğin, bir Linux dağıtımı için bir paket hazırlıyorsanız), Java ağ geçidinin birlikte çalıştığı kütüphane sürümlerinin listesi aşağıda verilmiştir. Zabbix, bu kitaplıkların diğer sürümleriyle de çalışabilir.

Aşağıdaki tabloda, şu andaki orijinal kodda Java ağ geçidi ile paketlenmiş JAR dosyaları listelenmiştir:

Kütüphane Lisans İnternet sitesi Yorumlar
logback-core-0.9.27.jar EPL 1.0, LGPL 2.1 http://logback.qos.ch/ 0.9.27, 1.0.13 ve 1.1.1 ile test edilmiştir.
logback-classic-0.9.27.jar EPL 1.0, LGPL 2.1 http://logback.qos.ch/ 0.9.27, 1.0.13 ve 1.1.1 ile test edilmiştir.
slf4j-api-1.6.1.jar MIT Lisansı http://www.slf4j.org/ 1.6.1, 1.6.6, ve 1.7.6 ile test edilmiştir.
android-json-4.3_r3.1.jar Apache Lisansı 2.0 https://android.googlesource.com/platform/libcore/+/master/json 2.3.3_r1.1 ve 4.3_r3.1 ile test edilmiştir. JAR dosyası oluşturmayla ilgili yönergeler için src/zabbix_java/lib/README'ye bakınız.

Java ağ geçidi, Java 1.6 ve üstüyle derlenir ve çalışır. Diğerleri için ağ geçidinin önceden derlenmiş bir sürümünü sağlayanların derleme için Java 1.6 kullanması önerilir; böylece Java'nın en son sürümlerine kadar tüm sürümlerinde çalışır.

Veritabanı boyutu

Zabbix yapılandırma verileri sabit bir disk alanı miktarı gerektirir ve bu çok fazla artmaz.

Zabbix veritabanı boyutu, esas olarak, depolanan geçmiş verilerin miktarını tanımlayan şu değişkenlere bağlıdır:

 • Saniyede işlenen değerlerin sayısı

Bu, Zabbix sunucusunun her saniyede aldığı yeni değerlerin ortalama sayısıdır. Örneğin, 60 saniye yenileme hızıyla izleme için 3000 öğeye sahipsek saniyedeki değerlerin sayısı 3000/60 = 50 olarak hesaplanır.

Bu, her saniyede 50 yeni değerin Zabbix veritabanına eklendiği anlamına geliyor.

 • Geçmiş için temizlik ayarları

Zabbix değerleri normalde birkaç hafta veya aylarca olmak üzere belli bir süre tutar. Her yeni değer, veri ve indeks için belirli bir disk alanı gerektirir.

Bu nedenle, 30 günlük geçmiş tutarsak ve saniyede 50 değer alırsak toplam değer sayısı (30*24*3600)* 50 = 129.600.000 ve bu da yaklaşık 130M değerdir.

Kullanılan veritabanı motoruna, alınan değerlerin türüne (kayan noktalı sayılar, tam sayılar, stringler, kayıt dosyaları vb.) bağlı olarak, tek bir değeri tutmak için disk alanı 40 bayttan yüzlerce bayta kadar değişebilir. Normal olarak sayısal öğeler için değer başına yaklaşık 90 bayttır. Bizim durumumuzda, 130M değerlerin 130M * 90 bayt = 10.9GB disk alanı gerektirdiği anlamına geliyor.

Metin/kayıt öğesi değerlerinin boyutu tam olarak tahmin edilemez, ancak değer başına yaklaşık 500 bayt bekleyebilirsiniz.

 • Eğilimler için temizlik ayarı

Zabbix, liste eğilimlerindeki her bir öğe için 1 saatlik max/min/avg/count (maksimum/minimum/ortalama/sayı) değer setini saklar. Veriler, eğilimler ve uzun dönemli çizimler için kullanılır. Bir saatlik süre özelleştirilemez.

Zabbix veritabanı, veritabanı türüne bağlı olarak her toplamda yaklaşık 90 bayt gerektirir. Varsayalım trend verilerini 5 yıl boyunca muhafaza etmek istiyoruz. 3000 öğe için değerler yılda 3000*24*365* 90 = 2.2GB ve 5 yılda 11GB gerektirir.

 • Olaylar için temizlik ayarları

Her Zabbix olayı yaklaşık 170 bayt disk alanı gerektirir. Günlük olarak Zabbix tarafından üretilen olay sayısını tahmin etmek zor. En kötü senaryoda Zabbix'in saniyede bir olay ürettiğini varsayabiliriz.

Bu, 3 yıllık etkinlikleri tutmak istiyorsak, bunun için 3*365*24*3600* 170 = 15GB gerekeceği anlamına gelir.

Tabloda, Zabbix sisteminde gerekli disk alanını hesaplamak için kullanılabilecek formüller bulunur:

Parametre Gerekli disk alanı formülü (bayt cinsinden)
Zabbix yapılandırması Sabit boyut. Normal olarak 10MB veya daha az.
Geçmiş Gün * (öğe / yenileme oranı) * 24 * 3600 * bayt
items : öğe: öğe sayısı
gün: geçmişi tutulacak gün sayısı
yenileme hızı: öğelerin ortalama yenileme hızı
bayt: tek değeri tutmak için gereken bayt sayısı, veritabanı motoruna bağlı, normalde ~90 bayt.
Eğilimler gün * (öğe / 3600) * 24 * 3600 * bayt
öğe: öğe sayısı
gün: geçmişi tutulacak gün sayısı
bayt: tek bir eğilimi tutmak için gerekli bayt sayısı, veritabanı motoruna bağlı, normalde ~90 bayt.
Olaylar gün * olay * 24 * 3600 * bayt
olay: saniyedeki olay sayısı. En kötü senaryoda saniyede bir (1) olay.
gün: geçmişi tutulacak gün sayısı
Bayt: tek bir olay tutmak için gerekli bayt sayısı, veritabanı motoru bağlı, normalde ~170 bayt.

Sayısal öğeler için ~90 bayt, olaylar için ~170 bayt gibi ortalama değerler, gerçek zamanlı istatistiklerden bir MySQL arka uç veritabanı kullanılarak toplanmıştır.

Yani, toplam gerekli disk alanı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Yapılandırma + Geçmiş + Eğilimler + Olaylar
Disk alanı Zabbix kurulumundan hemen sonra kullanılmayacaktır. Veritabanı boyutu büyüyecek, bir noktada da temizlik ayarlarına bağlı olarak büyümeyi durduracaktır.

Zaman senkronizasyonu

Zabbix'in çalıştığı sunucuda hassas sistem tarihinin olması çok önemlidir. ntpd, ana bilgisayarın zamanını diğer makinelerin saatiyle senkronize eden en popüler sunucudur. Üzerinde Zabbix bileşenleri çalışan tüm sistemlerde senkronize edilmiş sistem tarihinin korunması şiddetle önerilir.

Saat senkronize edilmezse Zabbix, veri bağlantısı kurulduktan sonra istemci/sunucu zaman damgalarını alarak ve alınan öğe değeri zaman damgalarını istemci-sunucu saat farkına göre ayarlayarak toplanan verilerin zaman damgalarını Zabbix sunucu zamanına dönüştürecektir. Basit tutmak ve olası komplikasyonları önlemek için bağlantı gecikmesi göz ardı edilir. Bu nedenle bağlantı gecikmesi, aktif bağlantılardan (aktif aracı, aktif proxy, gönderici) elde edilen verilerin zaman damgalarına eklenir ve pasif bağlantılardan (pasif proxy) elde edilenlerin zaman damgalarından çıkarılır. Diğer tüm kontroller sunucu zamanında yapılır ve zaman damgaları ayarlanmaz.