This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2. Tanımlar

Genel bakış

Bu bölümde, Zabbix'te yaygın olarak kullanılan bazı terimlerin anlamlarını öğrenebilirsiniz.

Tanımlar

ana makine

- IP/DNS ile izlemek istediğiniz ağa bağlı bir cihaz.

ana makine grubu

- ana makinelerin mantıksal bir gruplandırması; Ana makineler ve şablonlar içerebilir. Ana makine grubundaki ana makineler ve şablonlar hiçbir şekilde birbirine bağlı değildir. Ana makine grupları, farklı kullanıcı grupları için ana makinelere erişim hakları atanırken kullanılır.

öğe

- bir ama makineden almak istediğiniz belli bir veri parçası, bir metrik veri.

tetikleyici

- bir problem eşiğini tanımlayan ve öğelerden alınan verilerin "değerlendirilmesi" için kullanılan mantıksal bir ifade

Alınan veriler eşiğin üstündeyse, tetikleyiciler 'Tamam' durumundan bir 'Sorun' durumuna geçer. Alınan veriler eşiğin altında olduğunda, tetikleyiciler 'Tamam' durumunda kalır/durumuna döner.

olay

- bir tetiğin değişen durumu veya keşif/aracı otomatik kaydının gerçekleşmesi gibi dikkati hak eden tek bir meydana geliş

problem

- "Problem" durumunda olan bir tetikleyici

eylem

- önceden tanımlanmış bir olaya tepki yöntemi.

Bir eylem, işlemlerden (örneğin bir bildirim gönderme) ve koşullardan (işlem gerçekleştirildiğinde) oluşur

eskalasyon

- bir eylem içinde işlemleri yürütmek için özel bir senaryo; bir bildirim gönderme/uzak komutları çalıştırma dizisi

medya

- bildirim gönderme aracı; teslimat kanalı

bildirim

- seçilen medya kanalı üzerinden kullanıcıya gönderilen bir etkinlikle ilgili ileti

uzaktan komut

- belli bir koşulda izlenen bir ana bilgisayarda otomatik olarak çalıştırılan önceden tanımlanmış bir komut

şablon

- bir veya birkaç ana makineye uygulanmaya hazır bir grup varlık (öğeler, tetikleyiciler, çizelgeler, ekranlar, uygulamalar, düşük seviye keşif kuralları, web senaryoları)

Şablonların işi bir ana bilgisayarda izleme görevlerinin dağıtımını hızlandırmak ve ayrıca izleme görevlerine toplu değişiklikler uygulamayı kolaylaştırmaktır. Şablonlar doğrudan tek tek ana makinelere bağlanır.

uygulama

- öğelerin mantıksal bir grupta gruplanması

web senaryosu

- bir web sitesinin kullanılabilirliğini kontrol etmek için bir veya birkaç HTTP isteği

önyüz

- Zabbix ile sunulan web arayüzü

Zabbix API'si

- Zabbix API, Zabbix nesnelerini (ana makineler, öğeler, çizelgeler ve diğerlerini) oluşturmak, güncellemek ve almak için JSON RPC protokolünü kullanmanıza veya başka herhangi bir özel görevi gerçekleştirmenize olanak tanır

Zabbix sunucusu

- İzleme yapan, Zabbix proxyleri ve aracılarıyla etkileşimde bulunan, tetikleyicileri hesaplayan, bildirim gönderen, merkezi bir Zabbix yazılımı sürecidir; verilerin merkezi bir deposu

Zabbix aracısı

- Yerel kaynakları ve uygulamaları aktif olarak izlemek için izlenen hedefler üzerinde konuşlandırılmış bir süreç

Zabbix proxy

- Zabbix sunucusu adına veri toplayabilecek, sunucudan biraz işlem yükü alabilen bir süreç