This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Kullanım kılavuzu yapısı

Yapı

Bu Zabbix 3.4 kullanım kılavuzunun içeriği, belirli ilgi alanlarına kolay erişim sağlamak için bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır.

İlgili bölümlere gittiğinizde, alt bölümlere ve tek tek sayfalara dahil olan içeriğin tamamını ortaya çıkarmak için bölüm klasörlerini genişlettiğinizden emin olun.

Konuyla ilişkili bilgilerin kullanıcıların gözünden kaçmaması için mümkün olduğunca alakalı içerik sayfalarına bağlantı verilmektedir.

Bölümler

Giriş, mevcut Zabbix yazılımı hakkında genel bilgi sağlar. Bu bölümün okunması sizi Zabbix'i seçmek için bazı iyi nedenler hakkında bilgilendirir.

Zabbix kavramları, Zabbix'te kullanılan terminolojiyi açıklar ve Zabbix bileşenleri hakkında ayrıntılar sunar.

Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümleri, Zabbix'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olacaktır. Zabbix cihazı, Zabbix'i kullanmanın nasıl bir tat verdiğini görmek için hızlı bir alternatiftir.

Yapılandırma, bu kılavuzdaki en büyük ve çok önemli bölümlerden biridir. Zabbix'i ortamınızı izlemek için nasıl kuracağınıza, ana bilgisayarları ayarlamaya, ana verileri elde etmeye, veri görüntülemeye ve sorun durumunda çalıştırılacak uzaktan komutların yapılandırılmasına kadar pek çok temel öneri içerir.

BT hizmetleri bölümünde, izleme ortamınıza ilişkin üst düzey bir genel bakış için Zabbix'in nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Web izlemesi, web sitelerinin kullanılabilirliğini nasıl izleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.

Sanal makine izlemesi, VMware ortamının izlemesini yapılandırmak için neler yapılacağını gösterir.

Maintenance, Regular expressions, Event acknowledgement and XML export/import are further sections that reveal how to use these various aspects of Zabbix software. Bakım, Düzenli ifadeler, Olay bildirimi ve XML dışarı aktarma/içeri aktarma, Zabbix yazılımının bu yönlerinin nasıl kullanılacağını ortaya koyan diğer bölümlerdir.

Keşif, ağ aygıtlarının, etkin aracıların, dosya sistemlerinin, ağ arabirimlerinin vb. otomatik keşfini kurmak için yönergeler içerir.

Dağıtılmış izleme, Zabbix'in daha büyük ve karmaşık ortamlarda kullanılması olanaklarıyla ilgilenmektedir.

Şifreleme, Zabbix bileşenleri arasındaki iletişimi şifreleme olanaklarını açıklar.

Web arayüzü, Zabbix'in web arayüzünü kullanmak için özel bilgiler içerir.

API bölümü, Zabbix API'siyle (Application Programming Interface, Uygulama Programlama Arayüzü) çalışma hakkında ayrıntılar sunar.

Teknik bilgilerin ayrıntılı listeleri Ekler bölümünde bulunmaktadır. Burada ayrıca bir SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü de bulacaksınız.