This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Red Hat Enterprise Linux/CentOS

Genel bakış

Resmi Zabbix paketleri RHEL 7, Oracle Linux 7 ve CentOS 7 için kullanılabilir.

Bazı aracı ve proxy paketleri RHEL 5 ve RHEL 6 için de kullanılabilir.

Depo kurulumu

Depo yapılandırma paketini yükleyin. Bu paket yum (yazılım paket yöneticisi) yapılandırma dosyalarını içerir.

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-1.el7.noarch.rpm

Sunucu/proxy kurulumu

Sunucuyu MySQL ile kurmak için:

# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Proxyyi MySQL ile kurmak için:

# yum install zabbix-proxy-mysql

Komuttaki 'mysql' ifadesini PostgreSQL'i kullanıyorsanız 'pgsql' ile veya SQLite3 kullanıyorsanız (yalnızca proxyde) 'sqlite' ile değiştirin.

** Veritabanı oluşturma **

Zabbix sunucu ve proxy artalan süreçleri için bir veritabanı gereklidir. Zabbix aracısını çalıştırmak için gerekli değildir.

Zabbix sunucusu ve proxysi aynı ana bilgisayara kurulursa, veritabanları farklı isimlerle oluşturulmalıdır!

MySQL/PostgreSQL için sunulan veritabanı oluşturma betiklerini kullanarak veritabanını oluşturun.

Şimdi MySQL ile sunucu için ilk şema ve verileri içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.4.0/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Yeni oluşturulan veritabanı parolanızı girmeniz istenir.

PostgreSQL ile:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.4.0/create.sql.gz | psql -U <username> zabbix

Proxy için ilk şemayı içe aktarın:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-mysql-3.4.0/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

PostgreSQL (veya SQLite) ile proxy için:

# zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-pgsql-3.4.0/schema.sql.gz | psql -U <username> zabbix
    # zcat /usr/share/doc/zabbix-proxy-sqlite-3.4.0/schema.sql.gz | sqlite3 zabbix.db

Komutlara doğru Zabbix sürümünü eklediğinizden emin olun (öntanımlı olarak 3.4.0). Paketinizin doğru sunucu/proxy sürümünü kontrol etmek için şunu çalıştırın:

# rpm -q zabbix-server-mysql
    # rpm -q zabbix-proxy-mysql

Komuttaki 'mysql' ifadesini PostgreSQL'i kullanıyorsanız 'pgsql' ile veya SQLite3 kullanıyorsanız (yalnızca proxyde) 'sqlite' ile değiştirin.

** Zabbix sunucu/proxy için veritabanını yapılandırma **

Oluşturulan veritabanını kullanmak için zabbix_server.conf veya zabbix_proxy.conf dosyalarını düzenleyin. Örneğin:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<parola>

DBPassword değerinde MySQL için Zabbix veritabanı parolasını; PosgreSQL için PosgreSQL kullanıcı parolasını kullanın.

DBHost='u PostgreSQL ile kullanın. DBHost=localhost (veya bir IP adresi) öntanımlı ayarını tutmak isteyebilirsiniz, ancak bu PostgreSQL'in Zabbix'e bağlanmak için bir ağ soketi kullanmasını neden olacaktır. Yönergeler için aşağıdaki SELinux yapılandırmasına bakın.

** Zabbix sunucu sürecini başlatma **

Zabbix sunucu sürecini başlatmanın ve sistem önyüklenmesiyle birlikte başlamasının sağlanmasının zamanı geldi:

# systemctl start zabbix-server
    # systemctl enable zabbix-server

Zabbix proxy sürecini başlatmak için 'zabbix-server' öğesini 'zabbix-proxy' ile değiştirin.

** Zabbix önyüzü için PHP yapılandırması **

Zabbix önyüzünün Apache yapılandırma dosyası /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf dosyasında bulunmaktadır. Bazı PHP ayarları halihazırda yapılandırılmıştır. Ancak, "date.timezone" ayarını yorumdan çıkarmanız ve sizin için doğru saat dilimini ayarlamanız gereklidir.

php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga
SELinux yapılandırması

SELinux durumu enforcing modda etkinse, Zabbix önyüzünün sunucuya başarıyla bağlanmasını sağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir:

# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on

PostgreSQL ile eğer 'localhost' veya bir IP adresi DBHost= için ayarlanmışsa, zabbix_server.conf içinde, Zabbix önyüzü ve veritabanı arasında da bağlantıya izin vermeniz gerekir:

# setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

Önyüz ve SELinux yapılandırması yapıldığında, Apache web sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir:

# systemctl start httpd

** Önyüz kurulumu **

Şimdi, yeni kurulan Zabbix'e erişmenizi sağlayacak olan önyüz yükleme adımlarına devam etmeye hazırsınız.

Zabbix resmi deposu; fping, iksemel, libssh2 paketlerini de sunmaktadır. Bu paketler non-supported dizininde bulunur.

Aracı kurulumu

Aracıyı kurmak için şunu çalıştırın:

# yum install zabbix-agent

Aracıyı başlatmak için şunu çalıştırın:

# service zabbix-agent start