This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Aracı

Genel bakış

Zabbix aracısı, yerel kaynakları ve uygulamaları (sabit diskler, bellek, işlemci istatistiği vb.) aktif olarak izlemek için bir izleme hedefi üzerinde konuşlandırılır.

Aracı, operasyonel bilgileri lokal olarak toplar ve daha sonraki işlemler için verileri Zabbix sunucusuna rapor eder. Zabbix sunucusu (bir sabit disk tam dolu çalışıyorken veya çökmüş servis süreci gibi) bir arıza durumunda başarısızlığı bildiren belirli bir makinenin yöneticilerini aktif olarak uyarabilir.

Zabbix aracıları, istatistiki bilgileri toplamak için yerel sistem çağrıları kullandığından son derece etkilidirler.

Pasif ve aktif kontroller

Zabbix aracıları pasif ve aktif kontroller gerçekleştirebilir.

Bir pasif kontrolde, aracı bir veri talebine yanıt verir. Zabbix sunucusu (veya proxy) veri ister, örneğin CPU yükünü ve Zabbix aracısı sonucu geri gönderir.

Aktif kontroller daha karmaşık işlem gerektirir. Aracı, bağımsız işlem için önce Zabbix sunucusundan bir öğe listesi almalıdır. Ardından, yeni değerleri sunucuya periyodik olarak gönderecektir.

Pasif mi aktif mi kontrol gerçekleştirileceği ilgili izleme öğe türünü seçerek yapılandırılır. Zabbix aracısı 'Zabbix agent' veya 'Zabbix agent (active)' türündeki öğeleri işler.

Desteklenen platformlar

Zabbix aracısı aşağıdakiler için desteklenmektedir:

 • Linux
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • OpenBSD
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • Solaris: 9, 10, 11
 • Windows: 2000'den sonraki tüm masaüstü ve sunucu sürümleri

UNIX benzeri sistemlerde aracı

UNIX benzeri sistemlerde Zabbix aracıları, izlenen ana bilgisayarda çalıştırılır.

Kurulum

Zabbix aracısını paket olarak nasıl kuracağınıza ilişkin yönergeler için paket yükleme bölümüne bakın.

Paketleri kullanmak istemiyorsanız alternatif olarak elle kurulum yönergelerine bakın.

Genel olarak, 32bit Zabbix aracıları 64bit sistemlerde çalışacaktır, ancak bazı durumlarda başarısız olabilirler.

Paket olarak kurulmuşsa

Zabbix aracı bir artalan süreci olarak çalışır. Aracı, aşağıdakileri uygulayarak başlatılabilir:

shell> service zabbix-agent start

Bu, GNU/Linux sistemlerinin çoğunda çalışır. Diğer sistemlerde, aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekebilir:

shell> /etc/init.d/zabbix-agent start

Benzer şekilde, Zabbix aracısının durumunu durdurma/yeniden başlatma/izleme için aşağıdaki komutları kullanın:

shell> service zabbix-agent stop
    shell> service zabbix-agent restart
    shell> service zabbix-agent status
Elle başlatma

Yukarıdaki işe yaramazsa elle başlatma yapmanız gerekir. zabbix_agentd çalıştırılabilir dosyasının yolunu bulun ve onu çalıştırın:

shell> zabbix_agentd

Windows sistemlerde aracı

Windows'taki Zabbix aracıları bir Windows hizmeti olarak çalışır.

Hazırlık

Zabbix aracısı bir zip arşivi olarak dağıtılır. Arşivi indirdikten sonra arşivi açmanız gerekir. Zabbix aracısını ve konfigürasyon dosyasını saklamak için herhangi bir klasörü seçin, örneğin:

C:\zabbix

bin\zabbix_agentd.exe ve conf\zabbix_agentd.conf dosyalarını c:\zabbix altına kopyalayın.

c:\zabbix\zabbix_agentd.conf dosyasını ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin ve doğru bir "Hostname" parametresi belirtmeyi unutmayın.

Kurulum

Bunlar yapıldıktan sonra, Zabbix aracısını Windows hizmeti olarak kurmak için aşağıdaki komutu kullanın:

C:\> c:\zabbix\zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf -i

Artık "Zabbix aracı" hizmetini diğer Windows hizmetleri gibi yapılandırabilmelisiniz.

Windows'ta Zabbix aracısını kurma ve çalıştırma hakkında daha çok ayrıntıya bakın.

Diğer aracı seçenekleri

Aracının birden çok örneğini bir ana bilgisayarda çalıştırmak mümkündür. Tek bir örnek öntanımlı yapılandırma dosyasını veya komut satırında belirtilen bir yapılandırma dosyasını kullanabilir. Birden çok örneğin olması durumunda, her aracının kendi yapılandırma dosyası olmalıdır (örneklerden biri öntanımlı yapılandırma dosyasını kullanabilir).

Aşağıdaki komut satırı parametreleri Zabbix aracısıyla kullanılabilir:

Parametre Açıklama
UNIX ve Windows aracısı
-c --config <yapılandırma-dosyası> Yapılandırma dosyasının yolu.
Öntanımlı olmayan bir yapılandırma dosyası belirtmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
UNIX'te öntanımlı değer /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf veya derleme zamanı değişkenleri --sysconfdir veya --prefix tarafından ayarlandığı gibidir
Windows'ta öntanımlı değer c:\zabbix_agentd.conf'dur.
-p --print Bilinen öğeleri bastırır ve çıkar.
Not: kullanıcı parametresi sonuçlarını da döndürmek için yapılandırma dosyasını belirtmelisiniz (öntanımlı konumda değilse).
-t --test <öğe anahtarı> Belirtilen öğeyi test eder ve çıkar.
Not: kullanıcı parametresi sonuçlarını da döndürmek için yapılandırma dosyasını belirtmelisiniz (öntanımlı konumda değilse).
-h --help Yardım bilgilerini gösterir
-V --version Sürüm numarasını gösterir
Yalnızca UNIX aracısı
-R --runtime-control <seçenek> Yönetimsel fonksiyonları yerine getirir. Çalışma zamanı kontrolüne bakın.
Yalnızca Windows aracısı
-m --multiple-agents Birden çok aracı örneği kullanın (-i, -d, -s, -x fonksiyonlarıyla).
Örneklerin hizmet adlarını ayırt etmek için her hizmet adı belirtilen yapılandırma dosyasındaki Ana Bilgisayar adı değerini içerir.
Yalnızca Windows aracısı (fonksiyonlar)
-i --install Zabbix Windows aracısını hizmet olarak yükle
-d --uninstall Zabbix Windows aracı hizmetini kaldır
-s --start Zabbix Windows aracı hizmetini başlat
-x --stop Zabbix Windows aracı hizmetini durdur

Komut satırı parametrelerini kullanmayla ilgili belirli örnekler:

 • Bütün yerleşik aracı öğelerini değerleriyle yazdırma
 • Belirtilen yapılandırma dosyasında tanımlanan "mysql.ping" anahtarıyla bir kullanıcı parametresini test etme
 • Windows için yapılandırma dosyasının öntanımlı yolu c:\zabbix_agentd.conf olan bir "Zabbix Aracısı" hizmeti yüklemek
 • Aracı çalıştırılabilir dosyasıyla aynı klasörde bulunan zabbix_agentd.conf yapılandırma dosyasını kullanarak Windows için bir “Zabbix Agent [Hostname]” hizmeti yükleyerek ve hizmet adını yapılandırma dosyasından Hostname değeriyle uzatarak benzersiz yapın
shell> zabbix_agentd --print
    shell> zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    shell> zabbix_agentd.exe -i
    shell> zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Çalışma zamanı kontrolü

Çalışma zamanı kontrol seçenekleriyle aracı süreçlerinin kayıt seviyesini değiştirebilirsiniz.

Seçenek Açıklama Hedef
log_level_increase[=<hedef>] Kayıt seviyesini artırır.
Hedef belirtilmemişse, tüm işlemler etkilenir.
Hedef şu şekilde belirtilebilir:
pid - süreç tanımlayıcısı (1 - 65535)
süreç türü - belirtilen türdeki tüm işlemler (örneğin, poller)
süreç türü,N - süreç türü ve numarası (ör. poller,3)
log_level_decrease[=<hedef>] Kayıt seviyesini azaltır.
Hedef belirtilmemişse, tüm işlemler etkilenir.

Tek bir aracının kayıt seviyesini değiştirmek için kullanılabilir PID'lerin aralığının 1 ila 65535 arasında olduğunu unutmayın. Büyük PID'li sistemlerde, <süreç türü,N> hedefi tek bir işlemin kayıt seviyesini değiştirmek için kullanılabilir.

Örnekler:

 • Tüm süreçlerin kayıt seviyesini arttırma
 • Ikinci dinleyici sürecinin kayıt seviyesini arttırma
 • PID değeri 1234 olan sürecin kayıt seviyesini arttırma
 • Tüm etkin kontrol süreçlerinin kayıt seviyesini azaltma
shell> zabbix_agentd -R log_level_increase
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=listener,2
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=1234
    shell> zabbix_agentd -R log_level_decrease="active checks"

Çalışma zamanı kontrolü, OpenBSD, NetBSD ve Windows'ta desteklenmiyor.

Süreç kullanıcısı

UNIX üzerindeki Zabbix aracıları, root olmayan bir kullanıcı tarafından çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır. root olmadığı sürece hangi kullanıcı çalıştırırsa çalıştırsın açılacaktır. Böylece, aracıyı herhangi bir sorun olmadan root olmayan herhangi bir kullanıcı olarak çalıştırabilirsiniz.

root' olarak çalıştırmayı deneyecekseniz, sisteminizde bulunması gereken, doğrudan kodlanmış bir 'zabbix' kullanıcısına geçecektir. Yalnızca sunucu yapılandırma dosyasındaki 'AllowRoot' parametresini buna göre değiştirirseniz, sunucuyu 'root' olarak çalıştırabilirsiniz.

Yapılandırma dosyası

Zabbix aracısını yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için zabbix_agentd veya Windows agent'in yapılandırma dosyası seçeneklerine bakın.

Çıkış kodu

Sürüm 2.2'den önce, Zabbix aracıları, başarılı çıkış durumunda 0, arıza durumunda 255 döndürürdü. Sürüm 2.2 ve üzeri sürümlerden başlayarak Zabbix aracı başarılı çıkış durumunda 0, başarısızlık durumunda 1 döndürür.

Locale

Note that the agent requires a UTF-8 locale so that some textual agent items can return the expected content. Most modern Unix-like systems have a UTF-8 locale as default, however, there are some systems where that may need to be set specifically.

Exit code

Before version 2.2 Zabbix agent returned 0 in case of successful exit and 255 in case of failure. Starting from version 2.2 and higher Zabbix agent returns 0 in case of successful exit and 1 in case of failure.