This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Proxy

Genel bakış

Zabbix proxysi, bir veya daha çok izlenen aygıta ait izleme verilerini toplayıp Zabbix sunucusuna gönderen, gerçekte sunucu adına çalışan bir süreçtir. Toplanan tüm veriler yerel olarak arabelleğe alınır ve proxynin ait olduğu Zabbix sunucusuna aktarılır.

Bir proxyyi dağıtmak isteğe bağlıdır, ancak tek bir Zabbix sunucusunun yükünü dağıtmak için çok yararlı olabilir. Yalnızca proxyler veri toplayırsa, sunucu üzerindeki işlemlerin CPU kullanımı ve G/Ç'ı daha az olur.

Zabbix proxy; uzaktaki yerleri, şubeleri ve ağları yerel yöneticiler olmadan merkezi olarak izlemek için ideal bir çözümdür.

Zabbix proxysi ayrı bir veritabanı gerektirir.

Zabbix proxy ile desteklenen veritabanlarının SQLite, MySQL ve PostgreSQL olduğunu unutmayın. Oracle veya IBM DB2'yi kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır ve düşük düzeyli keşif kurallarının dönüş değerlerinde olduğu gibi bazı sınırlamalar içerebilir.

Ayrıca bkz: Proxyleri dağıtık bir ortamda kullanma

Proxy süreci

Paket olarak kurulmuşsa

Zabbix proxysi bir artalan süreci olarak çalışır. Proxy, aşağıdaki komut uygulanarak başlatılabilir:

shell> service zabbix-proxy start

Bu, GNU/Linux sistemlerinin çoğunda çalışır. Diğer sistemlerde aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekebilir:

shell> /etc/init.d/zabbix-proxy start

Benzer şekilde, Zabbix proxysinin durumunu durdurma/yeniden başlatma/izleme için aşağıdaki komutları kullanın:

shell> service zabbix-proxy stop
    shell> service zabbix-proxy restart
    shell> service zabbix-proxy status
Elle başlatma

Yukarıdakiler işe yaramazsa elle başlatma yapmanız gerekir. zabbix_proxy çalıştırılabilir dosyasının yolunu bulun ve onu çalıştırın:

shell> zabbix_proxy

Zabbix proxy ile aşağıdaki komut satırı parametrelerini kullanabilirsiniz:

-c --config <dosya>       yapılandırma dosyası yolu
    -R --runtime-control <seçenek>  yönetimsel fonksiyonlar gerçekleştirir
    -h --help            bu yardımı verir
    -V --version           sürüm numarasını gösterir

Çalışma zamanı kontrolü, OpenBSD ve NetBSD'de desteklenmiyor.

Zabbix proxysinin komut satırı parametreleriyle çalıştırılmasına örnekler::

shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf
    shell> zabbix_proxy --help
    shell> zabbix_proxy -V
Çalışma zamanı kontrolü

Çalışma zamanı kontrol seçenekleri:

Seçenek Açıklama Hedef
config_cache_reload Yapılandırma önbelleğini yeniden yükle. Önbellek o anda yüklenmişse yok sayılır.
Aktif Zabbix proxysi Zabbix sunucusuna bağlanacak ve yapılandırma verilerini isteyecektir.
housekeeper_execute Temizlik prosedürünü başlatır. Temizlik işlemi halen devam ediyorsa yok sayılır.
log_level_increase[=<hedef>] Kayıt seviyesini artırır, hedef belirtilmemişse tüm işlemleri etkiler. pid - süreç tanımlayıcısı (1'den 65535'e)
süreç türü - Belirtilen türdeki tüm işlemler (örneğin, poller)
süreç türü,N - Süreç türü ve numarası (ör. poller, 3)
log_level_decrease[=<hedef>] Kayıt seviyesini azaltır, hedef belirtilmemişse tüm işlemleri etkiler.

Tek bir Zabbx sürecinin kayıt seviyesini değiştirmek için izin verilen PID aralığı 1'den 65535'e kadardır. Büyük PID'li sistemlerde <süreç türü,N> hedef seçeneği tek bir sürecin kayıt seviyesini değiştirmek için kullanılabilir.

Proxy yapılandırma önbelleğini yeniden yüklemek için çalışma zamanı denetimini kullanma örneği:

shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R config_cache_reload

Temizlikçinin çalıştırılmasını tetiklemek için çalışma zamanı denetimini kullanma örneği

shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R housekeeper_execute

Kayıt seviyesini değiştirmek için çalışma zamanı denetimi kullanma örnekleri:

Tüm süreçlerin kayıt seviyesini artırma:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase
    
    İkinci poller sürecinin kayıt seviyesini artırma:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase=poller,2
    
    PID değeri 1234 olan sürecin kayıt seviyesini artırma:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase=1234
    
    Tüm http poller süreçlerinin kayıt seviyesini düşürme:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_decrease="http poller"
Süreç kullanıcısı

Zabbix proxy, root olmayan bir kullanıcı tarafından çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır. root olmadığı sürece hangi kullanıcı çalıştırırsa çalıştırsın açılacaktır. Böylece, proxyyi herhangi bir sorun olmadan root olmayan herhangi bir kullanıcı olarak çalıştırabilirsiniz.

'root' olarak çalıştırmayı deneyecekseniz, sisteminizde bulunması gereken, doğrudan kodlanmış bir 'zabbix' kullanıcısına geçecektir. Yalnızca proxy yapılandırma dosyasındaki 'AllowRoot' parametresini buna göre değiştirirseniz, proxyyi 'root' olarak çalıştırabilirsiniz.

Yapılandırma dosyası

zabbix_proxy'yi yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için yapılandırma dosyası seçeneklerine bakın.

Desteklenen platformlar

Zabbix proxy, Zabbix sunucusunun tüm desteklendiği platformlarda çalışır.

Supported platforms

Zabbix proxy runs on the same list of server#supported platforms as Zabbix server.

Locale

Note that the proxy requires a UTF-8 locale so that some textual items can be interpreted correctly. Most modern Unix-like systems have a UTF-8 locale as default, however, there are some systems where that may need to be set specifically.