This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

5 Gönderici

Genel bakış

Zabbix sender, performans verilerini işleme amacıyla Zabbix sunucusuna göndermekte kullanılabilen bir komut satırı aracıdır.

Betik genellikle kullanılabilirlik ve performans verilerini periyodik olarak göndermek için uzun süren kullanıcı betiklerinde kullanılır.

Zabbix sender'ı çalıştırmak

Zabbix UNIX göndericisinin çalıştırılmasına bir örnek:

shell> cd bin
       shell> ./zabbix_sender -z zabbix -s "Linux DB3" -k db.connections -o 43

burada:

  • z - Zabbix sunucu ana bilgisayarı (IP adresi de kullanılabilir)
  • s - izlenen ana bilgisayarın teknik adı (Zabbix önyüzünde kaydedildiği şekliyle)
  • k - öğe anahtarı
  • o - gönderilecek değer

Boşluk içeren seçenekler, çift tırnak kullanılarak yazılmalıdır.

Zabbix sender, bir girdi dosyasından birden çok değer göndermek için kullanılabilir. Daha çok bilgi için Zabbix sender man sayfasına bakın.

Zabbix semder, (hem UNIX benzeri sistemler hem de Windows için) dosyanın başında bayt düzen işareti (BOM) olmayan UTF-8 kodlamalı stringleri kabul eder.

Windows'taki Zabbix göndericisi de benzer şekilde çalıştırılabilir:

zabbix_sender.exe [seçenekler]

Zabbix 1.8.4'ten itibaren, zabbix_sender gerçek zamanlı gönderme senaryoları, arka arkaya geçirilen birden çok değeri toplamak ve bunları tek bir bağlantıda sunucuya göndermek üzere geliştirildi. Önceki değerden 0.2 saniyeden daha geç olmayan bir değer aynı yığın içine konabilir, ancak maksimum havuzlama (ortaklama) süresi hala 1 saniyedir.

Belirtilen yapılandırma dosyasında geçersiz (parametre=değer notasyonunu izlemeyen) parametre girişi mevcutsa Zabbix sender sonlandırılacaktır.