Enterprise IT monitoring pomocí Zabbixu

Škálování na velká prostředí

Zabbix byl navržen tak, aby bylo možné ho škálovat od malých prostředí s pouze několika zařízeními až po velké instalce s tisíci monitorovanými zařízeními. Dokonce existují instalace Zabbixu s více než 100 000 sledovaných objektů, což ukazuje, že Zabbix je schopen zpracovat více než 3 000 000 checků za minutu, a to za pomoci mid-range hardwaru a sběru gigabytů historických dat na denní bázi.

Takováto úroveň škálovatelnosti je možná díky použití inteligentních a efektivních algoritmů, které využívají výhody moderní hardwarové a softwarové modularity, která dovoluje rozdělení komponent na různé servery, což vede k vynikajícímu výkonu.

Distribuovaný monitoring

Potřebujete monitorovat vzdálené pobočky, datová centra nebo klientské weby, ale zároveň chcete zachovat co nejmenší počet připojení a otevřených portů? Žádný problém, distribuovaný monitoring to vše zvládne.

Kromě centrálního serveru Zabbix nabízí také snadno nastavitelný a téměř bezúdržbový distribuovaný monitoring se Zabbix proxy. Proxy slouží uživatelům Zabbixu již mnoho let a je to velmi robustní řešení.

Zabbix proxy může pomoci s efektivním monitorováním velkých datových center a může být také spuštěna na integrovaném hardwaru pro menší prostředí. Nakonfigurujte Zabbix proxy server, odešlete jej na vzdálené místo, kde se má připojit - a od této chvíle spravujte veškerou konfiguraci proxy serveru z centrálního Zabbix serveru.

Kromě toho, že proxy usnadňuje monitoring vzdálených míst, tak také pomáhá se škálováním pro velká prostředí.

Optimalizace pro vysoký výkon

Kromě výkonného monitorování bez agentů nabízí Zabbix agent vysoký výkon pro monitoring operačního systému a metrik specifických pro aplikaci.

Zabbix agent využívá minimální prostředky a paměť CPU a je kompatibilní s několika platformami včetně Linux, UNIX a Windows.

Zabbix server a Zabbix proxy používají různá řešení pro ukládání dat do mezipaměti, což zaručuje jejich skvělý výkon a snižuje zátěž na back-end databázi.

Síťové komunikační protokoly používané se Zabbixem jsou extrémně efektivní, pokud jde o využití počítočových zdrojů a propustnosti sítě, a to i při rozsáhlých implementacích.

Vysoká dostupnost

Zásadním požadavkem na moderní IT infrastrukturu je podpora vysoké dostupnosti pro její podnikové služby a aplikace. Všechny komponenty Zabbixu jsou imunní vůči výpadkům sítě a komunikace díky efektivní kontrole datové vyrovnávací paměti.

Nulová údržba

V podnikových prostředích se můžete často setkat se zastaralými systémy, které už nelze snadno vyměnit nebo upgradovat. A vynucený upgrade monitorovacího agenta pouze proto, že byl upgradován hlavní monitorovací systém, není tou správnou cestou. Máme pro vás ale dobrou zprávu - nejnovější a největší server Zabbix tedy podporuje všechny předchozí verze agenta od prvních verzí datovaných před více než 10 lety.

Upgrade Zabbixu v rámci jedné hlavní verze je velice snadný a nevyžaduje žádné změny v backendové databázi. Ani upgrade z jedné hlavní verze na další není problém. Tento postup je plně podporován a zdokumentován a jsou vám k dispozici materiály pro správnou aktualizaci databáze.

Poté už můžete zapomenout na změnu množství konfiguračních souborů a restartování služeb - téměř všechny aspekty Zabbixu jsou ovládány pomocí bezpečného a jednoduchého webového rozhraní. Pro pokročilejší operace je samozřejmě k dispozici API.

Backup všech konfiguračních dat a shromážděných hodnot je jednoduchý a lze jej provádět pomocí standardních nástrojů a postupů - ostatně všechno uloženo v databázi.

Bezpečnost

Do Zabbix frontendu se můžete připojit pomocí chráněného SSL přístupu, který zajišťuje bezpečnost mezi uživatelem a serverem. Kromě toho má frontend vlastní ochranu před útoky.

Všechny komponenty Zabbixu mohou být spouštěny jako běžní (neprivilegovaní) uživatelé, což je zvlášť důležité pro nativní agenty. Jejich spuštění pod privilegovaným účtem vyžaduje kroky navíc. Komponenty spolu komunikují a přijímají připojení pouze z autorizovaných IP adres, ostatní připojení jsou automaticky odmítnuta.

Díky podpoře šifrování je možné zabezpečit komunikaci mezi samostatnými Zabbix komponentami (např. Zabbix server, proxy, agenti, nástroje příkazového řádku) pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security) v.1.2. Je podporováno šifrování založené na certifikátu a předem sdíleném klíči. Šifrování je volitelné a konfigurovatelné pro jednotlivé komponenty.

Snadná integrace

Zabbix API nabízí flexibilitu pro snadnou obousměrnou integraci s podnikovými aplikacemi. Automatizaci lze provádět pomocí skriptů v různých jazycích, jako např. Ruby, Python, Perl, PHP, Java nebo shell. Integrujte Zabbix se standardními nástroji pro management systému jako např. Puppet, cfengine, Chef, bcfg2 a dalšími nebo proveďte automatickou aktualizaci konfigurace Zabbixu z vašich interních nástrojů pro management.

Do Zabbix frontendu se ověření uživatelé logují proti centrální autoritě jako je LDAP (včetně Microsoft Active Directory) nebo Radius, což jim umožňuje používat stejné heslo pro monitoring jako všude jinde. Mohou se dokonce přihlašovat pomocí SSO (Single Sign On).

Připravenost na IPv6

Vzhledem k tomu, že segmenty IPv4 docházejí poměrně rychle, větší poskytovatelé internetu stále více hledají IPv6.

Všechny Zabbix komponenty podporují IPv4 i IPv6.

Zákaznické reference

Přečtěte si, co říkají uživatelé o Zabbixu

logo
4.4
4.4 out of 5 stars
(298 reviews)
logo
4.3
4.3 out of 5 stars
(184 reviews)
logo
8.3
8.3 out of 10 stars
(162 reviews)
logo
4.3
4.3 out of 5 stars
(95 reviews)
logo
4.7
4.7 out of 5 stars
(81 reviews)

Learn more about Zabbix

Request a live demo