Zabbix řešení ve zdravotnictví a medicíně

Monitoring integrovaných IT strojů a zařízení v nemocnicích je velmi důležitým procesem, někdy dokonce kritickým pro záchranu životů lidí. Představte si naléhavé případy, kdy je každá vteřina důležitá k získání zdravotních údajů a statistik o pacientovi. Spolehlivé monitorovací řešení umožňuje to, abychom se k potřebným datům dostali co nejrychleji a specialistům tak ušetřili čas potřebný k dalším nezbytným záchranným postupům.

Každá zdravotnická instituce má stovky zařízení a vybavení, která pomáhají kontrolovat a ukazovat současný zdravotní stav pacienta. Není nutné dodávat, že monitoring těchto zařízení a a především rychlé upozornění v případě selhání je zásadní.

Dalším důležitou části procesu monitoringu ve zdravotnictví je zabránění jakýmkoli finančním ztrátám, které by jinak bylo možné použít pro rozvoj zdravotnických zařízení a podporu pro lidi v nouzi. V tomto případě je cílem monitoringu zjistit, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků podle toho, jak jsou definovány v akčním plánu a strategii. Podle přesně nastavených parametrů IT monitoringu tak mohou zdravotnické instituce získat informace, zda jsou tyto parametry splněny a mají také velmi přesnou statistiku o tom, v jakém sektoru či projektech může dojít k chybám v datech nebo selhání systému IT.

Takováto okamžitá kontrola zastřešující obecné systémy pomáhá zdravotnickým institucím nejen správně alokovat své finanční prostředky, ale také zajistit přesnou práci všech monitorovaných IT systémů.

Možné využití Zabbixu

  • monitoring všech nemocničních zařízení a vybavení;
  • alarmující upozornění u výjimečných parametrů nebo v jakýchkoli výjimečných případech;
  • centrální správa konfigurace monitoringu bez nutnosti přihlašování se k agentovi v případě potřeby změny monitorovaného zařízení nebo přidání nového zařízení
  • monitoring pokroku vzhledem k očekávaným výsledkům.

Benefity osvědčené praxí

  • dodání požadovaných údajů v co nejkratším čase;
  • zajištění okamžitého upozornění na případné poruchy vybavení nemocnice;
  • šetří čas a finanční prostředky, které jsou v lékařství vždy potřebné
  • historie a grafy kapacit

Vybraní zákazníci

Bakulev
Grouphealth
Sykehuspartner
Regionsyddanmark

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.