Zabbix řešení v marketingu

Marketing není jen o kreativitě. Je také o plánování a neustálé kontrole výsledků. Proces monitoringu je důležitou součástí implementace marketingové strategie, která poskytuje základní informace o tom, jak probíhá implementovaný projekt/kampaň. Při zapojení do digitálního marketingu je tok datových prvků tak hustý, že se použití Zabbix monitoringu může stát "životně" důležitým pro efektivní alokaci marketingových zdrojů.

Zabbix monitoring lze snadno přizpůsobit marketingovému obsahu a díky tomu získat:

 • reakce zákazníků na propagační kampaň nebo sdělení;
 • ukazatele nebo proměnné, které zvyšují konkurenční výhodu společnosti;
 • úroveň přijetí a spokojenosti vašeho produktu/služby cílovým publikem;
 • jakékoli další parametry, které vás napadnou

Možné využití Zabbixu

 • měření a sledování efektivity marketingových aktivit;
 • monitoring dat a statistik pocházejících od více uživatelů a klientů;
 • automatizované zprávy, e-maily, newslettery o výskytu nějaké předem definované události;
 • sledování aktivity, zpětné vazby od zákazníků a efektivity kampaní z více sociálních sítích najednou;
 • monitoring nejdůležitějších dat na domovské stránce, a to online a v reálném čase, např. návštěvnost, statistiky na stránce, počet jedinečných návštěvníků atd.;
 • sledování efektivity kampaně a její srovnání se stanovenými cíli;
 • sledování efektivity použitých marketingových zdrojů.

Benefity osvědčené praxí

 • výkonné sledování a analytika;
 • grafické znázornění sociálních metrik důležitých pro vaše podnikání;
 • kvalita a konzistence údajů;
 • snadno čitelné ukazatele pro marketingové týmy, které pomáhají efektivnímu řízení provozu;
 • možnost provést včasné úpravy probíhajících marketingových kampaní za účelem dosažení cílů;
 • ujištění, že úsilí a výsledky jsou v souladu s kvantifikovanými cíli a jsou v souladu s plánem;
 • podpora výkonu;
 • monitoring jako systém včasného varování, který umožňuje nápravná opatření.

Vybraní zákazníci

Adform
ARI

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.