ZABBIX software

Software Zabbix je vydáván pod GNU General Public License (GPL) verze 2. Formální podmínky GPL najdete na http://www.fsf.org/licenses/.

Můžete jej dále šířit a/nebo upravovat podle podmínek GNU GPL zveřejněných Free Software Foundation; buď verze 2 licence, nebo (dle vašeho uvážení) jakákoli pozdější verze.

Další podrobnosti, včetně odpovědí na běžné otázky o GPL, najdete v častých dotazech od Free Software Foundation na adrese http://www.fsf.org/licenses/gpl-faq.html.

Zabbix je bezplatný a open source software, avšak pokud jej používáte v komerčním prostředí, žádáme vás, abyste podpořili jeho vývoj zakoupením určité úrovně komerční podpory.

Zabbixu manuál

Zabbix manuál není vydáván pod GPL licencí. Jeho použití podléhá následujícím podmínkám:

  • převody do jiných formátů jsou povoleny, ale vlastní obsah nesmí být žádným způsobem pozměňován nebo upravován
  • můžete si pro vlastní potřebu vytvořit tištěnou kopii
  • pro všechna ostatní použití jako je např. prodej tištěných kopií nebo použití (částí) manuálu v jiné publikaci, je nutný předchozí písemný souhlas společnosti Zabbix LLC

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.