Zabbix Certified Professional (ZCP)

Kurz Zabbix Certified Professional Vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné pro konfiguraci a správné používání Zabbix proxy serveru a distribuovaného monitoringu v oblasti monitoringu sítí a aplikací. Součástí tohoto školení jsou i další složitější Zabbix témata.

Určeno pro produkt Zabbix 5.0
Formát Až 5 studentů virtuálně
Doba trvání 3 dny
Požadavky Zkouška Zabbix Certified Specialist nebo potvrzení o absolvování kurzu Zabbix Certified Specialist
Požadavky na zkoušku Zabbix 6.0 Certified Specialist certificate
Následující úroveň Zabbix Certified Expert Úroveň 4
Předchozí úroveň Zabbix Certified Specialist Úroveň 2

Program kurzu

Den 1
 • Intro: požadavky Zabbixu
 • Intro: hlavní komponenty Zabbixu
 • Intro: komunikace mezi komponentami Zabbixu
 • Intro: sběr dat
 • Intro: interní workflow Zabbixu
 • Zabbix frontend: nastavení Nginx
 • Zabbix frontend: Nginx tuning
 • Zabbix frontend: Nginx monitoring
 • Zabbix frontend: nastavení HTTPS
 • Zabbix frontend: praktický úkol
 • Zabbix agent 2: přehled
 • Zabbix agent 2: buffers
 • Zabbix agent 2: hlavní komponenty
 • Zabbix agent 2: instalace
 • Zabbix agent 2: možnosti příkazového řádku
 • Zabbix agent 2: konfigurace pluginu
 • Zabbix agent 2: named sessions
 • Zabbix agent 2: klíče
 • Zabbix agent 2: praktický úkol
 • Zabbix agent: vzdálené příkazy
 • Zabbix agent: Key restriction patterns
 • Zabbix agent: Key restriction rule order
 • Zabbix agent: Key restriction notes
 • Zabbix agent: praktický úkol
 • Šifrování: přehled
 • Šifrování: možnosti Zabbixu
 • Šifrování: Přijmout/připojit TLS
 • Šifrování: používání certifikátů
 • Šifrování: používání předsdílených klíčů
 • Šifrování: poznámky
 • Šifrování: praktický úkol
 • Automatická registrace: přehled
 • Automatická registrace: HostMetadata
 • Automatická registrace: HostInterface
 • Automatická registrace: akce
 • Automatická registrace: pasivní kontroly
 • Automatická registrace: šifrování
 • Automatická registrace: praktický úkol
 • Network discovery: přehled
 • Network discovery: Hostitelské/servisní události
 • Network discovery: Uptime/Downtime
 • Network discovery: akce
 • Network discovery: poznámky
 • Network discovery: praktický úkol
 • Monitoring databáze: přehled ODBC
 • Monitoring databáze: konfigurace
 • Monitoring databáze: DSN and connection string
 • Monitoring databáze: praktický úkol
Den 2
 • Preprocessing: přehled
 • Preprocessing: interní workflow
 • Preprocessing: XML
 • Preprocessing: JSON
 • Preprocessing: export CSV do JSON
 • Low-level discovery: úvod
 • Low-level discovery: vlastnosti pravidla LLD
 • Low-level discovery: LLD makra
 • Low-level discovery: prototypy položek
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: prototypy grafů
 • Low-level discovery: prototypy spouštěčů (triggerů)
 • Low-level discovery: kontextová podpora v uživatelských makrech
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD systémových služeb
 • Low-level discovery: LLD ve Windows
 • Low-level discovery: LLD overrides
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: interní workflow LLD
 • Low-level discovery: LLD pomocí závislých položek
 • Low-level discovery: throttling
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD filesystémů
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD pomocí SQL
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD SNMP OIDs
 • SNMP monitoring: dynamické indexy
Den 3
 • VMware monitoring: přehled
 • VMware monitoring: šablony
 • Low-level discovery: prototypy zařízení
 • VMware monitoring: konfigurace
 • VMware monitoring: poznámky
 • JMX monitoring: přehled
 • JMX monitoring: Zabbix Java gateway
 • JMX monitoring: konfigurace Zabbix serveru
 • JMX monitoring: Java konfigurace
 • JMX monitoring: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD prostřednictvím JMX
 • Prediktivní funkce spouštěče: přehled
 • Prediktivní funkce spouštěče: forecast
 • Prediktivní funkce spouštěče: zbývající čas
 • Prediktivní funkce spouštěče: poznámky
 • Prediktivní funkce spouštěče: praktický úkol
 • Prediktivní funkce spouštěče: počet
 • Prediktivní funkce spouštěče: percentil
 • Korelace událostí: přehled
 • Korelace událostí: korelace založená na triggerech
 • Korelace událostí: globální korelace
 • Zabbix proxy: přehled
 • Zabbix proxy: aktivní/pasivní proxy
 • Zabbix proxy: konfigurace
 • Zabbix proxy: Health monitoring
 • Zabbix proxy: runtime příkazy
 • Zabbix proxy: throttling
 • Zabbix proxy: praktický úkol
 • Docker images: přehled
 • Docker images: nasazení Zabbix proxy
 • Export dat v reálném čase: přehled
 • Export dat v reálném čase: praktický úkol
 • Zabbix internals: cache
 • Zabbix internals: interní procesy
 • Zabbix internals: data collectors
 • Zabbix internals: praktický úkol
 • Výkon Zabbixu: nové hodnoty za vteřinu
 • Výkon Zabbixu: úzká hrdla
 • Výkon Zabbixu: ladění databáze (MySQL) a rozdělení na oddíly
 • Výkon Zabbixu: doporučení
 • Zabbix release: politika Zabbix release
 • Zabbix release: Zabbix upgrade
 • Diskuze, otázky a odpovědi
 • Cerfikát o absolvování kurzu
 • Zkouška Zabbix 5.0 Certified Professional
 • Certifikát Zabbix 5.0 Certified Professional

Certificates & gifts

 • Course attendance certificate
 • Zabbix branded thermomug
 • Upon successfully passing the exam: Zabbix 6.0 Certified Professional certificate
 • Upon successfully passing the exam: Zabbix 6.0 Professional pin
Registrace Plán kurzu