Toto pětidenní školení zajišťuje pochopení konceptů a struktury Zabbixu pro profesionály v oblasti informačních technologií, kteří potřebují efektivně provozovat Zabbix a poskytovat podporu dalším Zabbix uživatelům.

Určeno pro produkt Zabbix 5.0
Formát 5-10 studentů (na virtuální školení)
Doba trvání 5 dní
Požadavky Žádné
Recommended skills Basic experience in Linux operating systems
Následující úroveň Zabbix Certified Professional Úroveň 3
Předchozí úroveň Zabbix Certified User Úroveň 1

Program kurzu

Den 1
 • Intro: přehled funcionalit Zabbixu
 • Intro: klíčové principy rozvoje
 • Intro: důležitá rozhodnutí
 • Architektura: komponenty Zabbixu
 • Architektura: Zabbix proxy
 • Příprava: časový protokol sítě, časová zóna, firewall, SELinux
 • Instalace Zabbixu
 • Instalace Zabbixu: požadavky
 • Instalace databáze
 • Instalace databáze a její tvorba
 • Instalace serveru: instalace Zabbix serveru z balíčků
 • Instalace serveru: utility příkazového řádku
 • Instalace GUI: instalace Zabbix frontendu z balíčků
 • Installation: Practical task
 • Installation: Server, DB, GUI: Trainers demonstration
 • Rozhraní Zabbixu: přehled
 • Rozhraní Zabbixu: uživatelská oprávnění
 • Rozhraní Zabbixu: globální vyhledávání
 • Profil uživatele: obecná nastavení
 • Profil uživatele: barevná schémata
 • Profil uživatele: uživatelská média
 • Profil uživatele: messaging
 • Profil uživatele: trenérova ukázka
 • Administrace: vytvoření nového uživatele
 • Administrace: praktický úkol
 • Administrace: lektorova ukázka
 • Definice: seznam podmínek používaných v Zabbixu
 • Monitoring: přehled
 • Monitoring: workflow
 • Monitoring: zařízení (hosts)
 • Monitoring: nejnovější data
 • Monitoring: nejnovější data – jednoduché grafy
 • Monitoring: nejnovější data – grafy pro více prvků
 • Monitoring: aplikace
 • Konfigurace: zařízení (host)
 • Konfigurace: pojmenování zařízení
 • Konfigurace: skupiny zařízení (host groups)
 • Konfigurace: praktický úkol
 • Konfigurace: lektorova ukázka
 • Sběr dat: položky (items)
 • Sběr dat: klíče položek (item keys)
 • Sběr dat: jednotky položek (item units)
 • Sběr dat: standardní, flexibilní a naplánované intervaly aktualizace položek
 • Sběr dat: mapování hodnot
 • Sběr dat: historie a trendy
 • Sběr dat: testování položek z frontendu
 • Sběr dat: filtry položek/hromadné úpravy
 • Sběr dat: kontrola/vymazání historie
 • Sběr dat: předzpracování (preprocessing)
 • Sběr dat: throttling
 • Sběr dat: nepodporované položky
 • Sběr dat: monitoring bez agenta
 • Sběr dat: jednoduché kontroly (simple checks)
 • Sběr dat: ICMP kontroly
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
Den 2
 • Instalace agenta: úvod
 • Instalace agenta: linux
 • Instalace agenta: používání balíčků
 • Instalace agenta: agent pro Windows a MacOS
 • Instalace agenta: Zabbix agent 2 – přehled
 • Instalace agenta: praktický úkol
 • Instalace agenta: lektorova ukázka
 • Sběr dat: kontroly pasivního Zabbix agenta
 • Sběr dat: kontroly aktivního Zabbix agenta
 • Sběr dat: utilita příkazového řádku: zabbix_get
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
 • Sběr dat: otázky a odpovědi
 • Windows monitoring: Zabbix agent ve Windows
 • Windows monitoring: protokoly událostí (event logs)
 • Windows monitoring: čítače výkonu (performance counters)
 • Windows monitoring: dotazy WMI
 • Makra: makra, která jsou součástí Zabbixu
 • Makra: uživatelská makra
 • Detekce problémů: spouštěče (triggers)
 • Detekce problému: výrazy a funkce spouštěče
 • Detekce problému: Trigger expression constructor
 • Detekce problému: Trigger expression testing
 • Detekce problému: uzavření a potvrzení problémů
 • Detekce problému: závislosti spouštěče
 • Pokročilá detekce problému
 • Detekce problému: praktický úkol
 • Detekce problému: lektorova ukázka
 • Označení událostí: definování vlastních značek
 • Označení událostí: víceúrovňové značky
 • Označení událostí: příklady použití
 • Šablony (templates): vlastnosti šablony
 • Šablony (templates): propojení šablon
 • Šablony (templates): víceúrovňové šablony
 • Šablony (templates): praktický úkol
 • Šablony (templates): lektorova ukázka
 • Sběr dat: uživatelské parametry agenta
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
Den 3
 • Sběr dat: Zabbix sender
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: SSH kontroly
 • Sběr dat: Telnet kontroly
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: HTTP kontroly
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
 • Závislé položky: definice
 • Závislé položky: nastavení hlavní položky
 • Závislé položky: nastavení závislé položky
 • Závislé položky: praktický úkol
 • Závislé položky: lektorova ukázka
 • Sběr dat: vypočítané kontroly
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: agregované kontroly
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: SNMP monitoring
 • Sběr dat: SNMP rozhraní
 • Sběr dat: SNMP OIDs a MIBs
 • Sběr dat: SNMP utility příkazového řádku
 • Sběr dat: SNMP řešení problémů
 • Sběr dat: SNMP traps
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
 • Sběr dat: monitoring logů
 • Sběr dat: monitoring logů podle typů položek
 • Sběr dat: spouštěče pro monitoring logů
 • Sběr dat: pokročilý monitoring logů
 • Sběr dat: poznámky k monitoringu logů
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
 • Sběr dat: webové scénáře
 • Sběr dat: jednotlivé kroky webových scénářů
 • Sběr dat: reporty webových scénářů
 • Sběr dat: spouštěče webových scénářů
 • Sběr dat: praktický úkol
 • Sběr dat: lektorova ukázka
Den 4
 • Reporty: systémové informace
 • Reporty: dostupnost reportů
 • Reporty: hlavní spouštěče
 • Reporty: lektorova ukázka
 • Inventář: typy inventářů
 • Inventář: automatický sběr
 • Inventář: přehled
 • Inventář: detaily
 • Inventář: praktický úkol
 • Inventář: lektorova ukázka
 • Upozornění: typy médií
 • Upozornění: šablony zpráv
 • Upozornění: nastavení uživatelských médií
 • Akce: funkcionalita
 • Akce: podmínky
 • Akce: činnosti a následné kroky
 • Akce: obnovy a aktualizace
 • Akce: eskalace
 • Akce: používání maker
 • Akce: řešení problémů
 • Akce: praktický úkol
 • Akce: lektorova ukázka
 • Akce: interní akce
 • Akce: zjištění nesprávné konfigurace
 • Akce: praktický úkol
 • Akce: lektorova ukázka
 • Upozornění: vlastní typy médií
 • Upozornění: praktický úkol
 • Údržba (maintenance): funcionalita
 • Údržba (maintenance): pravidelnost údržby
 • Údržba (maintenance): údržba založená na zařízení (hostu) a spouštěči (triggeru)
 • Údržba (maintenance): pozastavené operace během údržby
 • Údržba (maintenance): praktický úkol
 • Údržba (maintenance): lektorova ukázka
 • Business-level monitoring: služby
 • Business-level monitoring: vzájemné závislosti služeb
 • Business-level monitoring: kalkulace SLA
 • Business-level monitoring: reporty
 • Business-level monitoring: Uptime and Downtime
 • Business-level monitoring: praktický úkol
 • Business-level monitoring: lektorova ukázka
 • Low-level discovery: přehled
 • Low-level discovery: workflow
 • Low-level discovery: příklad
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: lektorova ukázka
 • Export konfigurace: XML import/export
 • Automatizace: přehled zjišťování sítě
 • Automatizace: přehled automatické registrace
 • Automatizace: přehled Zabbix API
 • Zálohy: best practices
Den 5
 • Stav Zabbix serveru: používání šablon
 • Stav Zabbix serveru: hlavní interní součásti
 • Stav Zabbix serveru: dashboard
 • Stav Zabbix serveru: lektorova ukázka
 • Konfigurační složky: přehled
 • Administrace: obecná nastavení
 • Administrace: “nastavení úklidu”
 • Administrace: globální regulární výrazy
 • Administrace: makra
 • Administrace: závažnosti a možnosti spouštěče
 • Administrace: proxy
 • Administrace: skupiny uživatelů
 • Administrace: speciální skupiny uživatelů
 • Administrace: oprávnění
 • Administrace: frontendové skripty
 • Administrace: audit
 • Administrace: protokol akcí
 • Administrace: fronta
 • Administrace: praktický úkol
 • Administrace: lektorova ukázka
 • Vizualizace dat: vlastní grafy
 • Vizualizace dat: praktická ukázka
 • Vizualizace dat: lektorova ukázka
 • Vizualizace dat: tvorba map
 • Vizualizace dat: mapování ikon na mapách
 • Vizualizace dat: hierarchie map
 • Vizualizace dat: oprávnění
 • Vizualizace dat: možnosti zobrazení problému
 • Vizualizace dat: lektorova ukázka
 • Vizualizace dat: praktický úkol
 • Vizualizace dat: obrazovky
 • Vizualizace dat: prezentace
 • Vizualizace dat: dashboardy
 • Vizualizace dat: lektorova ukázka
 • Vizualizace dat: praktický úkol
 • Diskuze, Q&A
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Zkouška Zabbix 5.0 Certified Specialist
 • Certifikát Zabbix 5.0 Certified Specialist

Certificates & gifts

 • Course attendance certificate
 • Zabbix branded Polo shirt
 • Upon successfully passing the exam: Zabbix 6.0 Certified Specialist certificate
 • Upon successfully passing the exam: Zabbix 6.0 Specialist pin
Registrace Plán kurzu