Informace potřebné k přípravě Zabbix případové studie (case study)

Prosím, vyplňte dotazník níže.

1. Informace o vaší společnosti:

Připojte fotografii Nebyl vybrán žádný soubor
Maximální velikost souboru je 25mb
Připojte fotografii Nebyl vybrán žádný soubor
Maximální velikost souboru je 25mb

2. Popis problému (situace):

3.Proč jste si vybrali Zabbix?

4. Popište prosím proces implementace Zabbixu.

5. Jaké jsou výsledky implementace Zabbixu ve vaší organizaci?