LXC

LXC is an operating-system-level virtualization method for running multiple isolated Linux systems on a control host using a single Linux kernel.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Zabbix template for LXC container
Solve memory monitoring issue inside LXC containers.
github.com/kvaps/zabbix-linux-container-template
GitHub
48
template, UserParameter
Bash
2017-11-29
9 m


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?