Arduino

Arduino is an open source computer hardware and software company, project, and user community that designs and manufactures single-board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices and interactive objects that can sense and control objects in the physical and digital world.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Easy MultiSensor device based on ESP8266
Supports numerous sensors. Supports sending data to Zabbix Trapper.
github.com/letscontrolit/ESPEasy
GitHub
2976
 
C++
2015-09-08
7 m
Arduino UNO Zabbix Agent
For Arduino Uno v3
github.com/interlegis/Arduino-Zabbix-Agent
GitHub
36
Zabbix Agent Firmware
C/C++
2014-10-04
11 m
Example Zabbix IoT-Sensor from Zabbix Summit 2018

github.com/intellitrend/zabbix-iot
GitHub
17
 
C++
2018-09-21
9 m


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?