Cassandra

Apache Cassandra is a free and open-source, distributed, wide column store, NoSQL database management system designed to handle large amounts of data across many commodity servers, providing high availability with no single point of failure.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Template Linux CassandraDB
A Zabbix template for CassandraDB (cluster) monitoringBased on nagios checks and harisekhon's github repo
github.com/tcpcloud/Zabbix-Template-CassandraDB
GitHub
6
Template, Userparameter
2014-10-08
1 y


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?