Flowdock

Flowdock integrates conversations, email messages, feeds, alerts, pull requests and notifications in a single dashboard.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Flowdock notification script for Zabbix
A custom alertscript for Zabbix that pushes updates to your flows' team inbox
github.com/flowdock/zabbix-flowdock-script
GitHub
Script
Bash
2014-09-17
9 y


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?