FreeBSD

FreeBSD is a free and open-source Unix-like operating system descended from the Berkeley Software Distribution, which was based on Research Unix. The first version of FreeBSD was released in 1993.

Dostupná řešení
Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?