Glassfish

GlassFish is an open-source Jakarta EE platform application server project started by Sun Microsystems, then sponsored by Oracle Corporation, and now living at the Eclipse Foundation and supported by Payara, Oracle and Red Hat. The supported version under Oracle was called Oracle GlassFish Server.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
App Glassfish server.jvm
#SO LUONG KET NOI TICH LUYUserParameter=glassfish.counttotalconnections-starttime,/home/glassfish/bin/asadmin --passwordfile /home/webserver2/asadminpass get --monitor server.network.http-listener-1.connection-queue.counttotalconnections-starttime | grep server |cut -d ´ ´ -f3UserParameter=glassfish.counttotalconnections-count,/home/glassfish/bin/asadmin ...

template_glassfish_webserver
GitHub
Community Templates
5.0+

Zabbix glasfish monitoring
hjpetstore1.0 Spring Framework Sample project
github.com/pizirun/hjpetstore2.0
GitHub
1
Template
java
2018-07-31
3 y


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?