Go

Go is a statically typed, compiled programming language designed at Google. Go is syntactically similar to C, but with memory safety, garbage collection, structural typing, and CSP-style concurrency.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
golang-stats-api-handler
Golang cpu, memory, gc, etc information api handler
github.com/fukata/golang-stats-api-handler
GitHub
263
module
go
2013-11-29
7 m
go-zabbix
Golang package, implement zabbix sender protocol for send metrics to zabbix
github.com/adubkov/go-zabbix
GitHub
72
module
go
2015-02-26
6 m
zabbix报警到钉钉

github.com/internelp/golang-zabbix-alter-to-dingding [cn]
GitHub
61
 
Go
2016-07-28
6 m
Zabbix API for Go
This Go library implements the Zabbix 2.0 API
github.com/rday/zabbix
GitHub
45
wrapper
go
2012-08-06
1 y
Go package for access to Zabbix API.

github.com/nixys/nxs-go-zabbix
GitHub
29
 
Go
2019-01-03
6 m
go-zabbix-get
zabbix-get compatible command (Golang version)
github.com/fujiwara/go-zabbix-get
GitHub
28
module
go
2014-05-27
11 m
golang编写的zabbix报警到微信

github.com/internelp/golang-zabbix-alter-to-wechat [cn]
GitHub
16
 
Go
2016-11-02
4 y
go-zabbix-proto
Go lang package implementing Zabbix Protocols in active mode. Supported protocols: Agent sender,Zabbix Proxy
github.com/akomic/go-zabbix-proto
GitHub
6
module
go
2018-10-27
6 m


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?