Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Server Inspur BMC All Items 4 Zabbix5.0
支持 zabbix 5.0通过SNMP监控浪潮BMC接口,兼容M4和M5系列,已经在NF5280M4、NF5280M5、SA5212M5等设备上测试。监控整体健康、型号、序列号等信息。同时可以自动发现内存、风扇、硬盘、温度数据。support zabbix 5.0Monitor the Inspur BMC interface through SNMPv3It is compatible with M4 and M5 series. It has been tested on NF5280M4, NF5280M5, SA5212M5 and other devices. Monitor overall ...

template_inspur_server_for_zabbix_5.0
GitHub
Community Templates
5.0+

Server Inspur BMC SNMPv3
通过SNMPv3监控浪潮BMC接口,兼容M4和M5系列,已经在NF5280M4、NF5280M5、SA5212M5等设备上测试。监控整体健康、型号、序列号等信息。同时可以自动发现内存、风扇、硬盘、温度数据。Monitor the Inspur BMC interface through SNMPv3It is compatible with M4 and M5 series. It has been tested on NF5280M4, NF5280M5, SA5212M5 and other devices. Monitor overall health, model, serial number ...

template_inspur_server_snmpv3
GitHub
Community Templates
5.0+



Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?