Laravel

Laravel is a free, open-source PHP web framework, created by Taylor Otwell and intended for the development of web applications following the model–view–controller architectural pattern and based on Symfony.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
Laravel Zabbix API
This package provides a Zabbix API library for Laravel Framework. It uses the PhpZabbixApi class
github.com/becker/laravel-zabbix-api
GitHub
23
API wrapper
laravel
2016-09-22
9 m
Laravel Zabbix Graphs
Get a graph from Zabbix to display on a webpage or to save to a file.
github.com/casperboone/laravel-zabbix-graph
GitHub
10
Integration
laravel
2017-04-01
11 m
Example for Zabbix, that work on Laravel 5.3 and Laravel Zabbix api from Becker (https://github.com/becker/laravel-zabbix-api)

github.com/octaviopezoa/ZabbixController
GitHub
1
 
PHP
2017-08-01
3 y


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?