Saltstack

Salt is Python-based, open-source software for event-driven IT automation, remote task execution, and configuration management.

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating
opsSAM运维平台 (基于saltstack、cobbler和zabbix接口的集成管理)

github.com/MorningSong/opsSAM [cn]
GitHub
142
 
2015-08-05
2 y


github.com/saltstack-formulas/zabbix-formula
GitHub
51
 
Jinja
2014-05-02
8 m


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?