WireGuard

WireGuard is a communication protocol and free and open-source software that implements encrypted virtual private networks, and was designed with the goals of ease of use, high speed performance, and low attack surface

Dostupná řešení


Link Source Compatibility Type, Technology Created Updated Rating


Podívejte se na všechny šablony z komunity Zabbixu

Články a dokumentace

+ Navrhněte nový článek

Nenašli jste integraci, kterou potřebujete?