2022 Zabbix中国峰会
2022 Zabbix中国峰会
Table of Contents

13.发现规则

该类用于处理网络发现规则。

此API旨在处理网络发现规则。对于低级别发现规则,请参考 低级别发现规则API.

对象引用:

可用方法: