1 Sunucu

Genel bakış

Zabbix sunucu, Zabbix yazılımının merkezi sürecidir.

Sunucu, veri sorgulaması ve izlemesi yapar, tetikleyicileri hesaplar, kullanıcılara bildirim gönderir. Zabbix aracıları ve proxylerinin, sistemlerin kullanılabilirliği ve bütünlüğü hakkında veri rapor ettikleri merkezi bileşendir. Sunucu, (web sunucuları ve posta sunucuları gibi) basit servis denetimleri kullanarak ağa bağlı hizmetleri uzaktan kontrol edebilir.

Sunucu, tüm yapılandırma, istatistiki ve operasyonel verilerin depolandığı merkezi depodur ve Zabbix'te, izlenen sistemlerden herhangi birinde sorunlar oluştuğunda yöneticileri aktif olarak uyaracak bir varlıktır.

Temel bir Zabbix sunucusunun işleyişi üç ayrı bileşene ayrılır. Bunlar: Zabbix sunucusu, web önyüzü ve veritabanı deposudur.

Zabbix için yapılandırma bilgilerinin tümü, hem sunucu hem de web önyüzünün etkileşimde olduğu veritabanında saklanır. Örneğin, web önyüzünü (veya API) kullanarak yeni bir öğe oluşturduğunuzda, veritabanındaki öğeler tablosuna eklenir. Daha sonra Zabbix sunucusu dakikada yaklaşık bir kez, öğeler tablosunu etkin olan öğelerin bir listesi için sorgular ve ardından bu, Zabbix sunucusu içindeki bir önbellekte saklanır. Zabbix önyüzünde yapılan değişikliklerin en son veri bölümünde görünmesinin iki dakika sürebilmesinin nedeni budur.

Sunucu süreci

Paket olarak kurulmuşsa

Zabbix sunucusu bir artalan süreci olarak çalışır. Sunucu aşağıdakiler uygulanarak başlatılabilir:

shell> service zabbix-server start

Bu, GNU/Linux sistemlerinin çoğunda çalışır. Diğer sistemlerde, aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekebilir:

shell> /etc/init.d/zabbix-server start

Benzer şekilde, durdurma/yeniden başlatma/durum görüntüleme için aşağıdaki komutları kullanın:

shell> service zabbix-server stop
    shell> service zabbix-server restart
    shell> service zabbix-server status
Elle başlatma

Yukarıdakiler işe yaramazsa elle başlatma yapmanız gerekir. zabbix_server çalıştırılabilir dosyasının yolunu bulun ve onu çalıştırın:

shell> zabbix_server

Zabbix sunucu ile aşağıdaki komut satırı parametrelerini kullanabilirsiniz:

-c --config <dosya>       yapılandırma dosyası yolu (öntanımlı olarak /usr/local/etc/zabbix_server.conf)
    -R --runtime-control <seçenek> yönetimsel fonksiyonları gerçekleştirir
    -h --help            bu yardımı verir
    -V --version          sürüm numarasını gösterir

Çalışma zamanı kontrolü, OpenBSD ve NetBSD'de desteklenmiyor.

Zabbix sunucusunu komut satırı parametreleriyle çalıştırma örnekleri:

shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
    shell> zabbix_server --help
    shell> zabbix_server -V
Çalışma zamanı kontrolü

Çalışma zamanı kontrol seçenekleri:

Seçenek Açıklama Hedef
config_cache_reload Yapılandırma önbelleğini yeniden yükle. Önbellek o anda yüklenmişse yok sayılır.
housekeeper_execute Temizlik prosedürünü başlatır. Temizlik işlemi halen devam ediyorsa yok sayılır.
log_level_increase[=<hedef>] Kayıt seviyesini artırır, hedef belirtilmemişse tüm işlemleri etkiler. pid - süreç tanımlayıcısı (1'den 65535'e)
süreç türü - Belirtilen türdeki tüm işlemler (örneğin, poller)
süreç türü,N - Süreç türü ve numarası (ör. poller, 3)
log_level_decrease[=<hedef>] Kayıt seviyesini azaltır, hedef belirtilmemişse tüm işlemleri etkiler.

Tek bir Zabbx işleminin kayıt seviyesini değiştirmek için izin verilen PID aralığı 1'den 65535'e kadardır. Büyük PID'li sistemlerde <süreç türü,N> hedef seçeneği tek bir sürecin kayıt seviyesini değiştirmek için kullanılabilir.

Sunucu yapılandırma önbelleğini yeniden yüklemek için çalışma zamanı denetimi kullanma örneği:

shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R config_cache_reload

Temizlikçinin çalıştırılmasını tetiklemek için çalışma zamanı denetimini kullanma örneği:

shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R housekeeper_execute

Kayıt seviyesini değiştirmek için çalışma zamanı denetimini kullanma örnekleri:

Tüm süreçlerin kayıt seviyesini artırır:
    shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R log_level_increase
    
    İkinci sorgulayıcı sürecinin kayıt seviyesini artırır:
    shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R log_level_increase=poller,2
    
    PID'i 1234 olan sürecin kayıt seviyesini artırır:
    shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R log_level_increase=1234
    
    Tüm http sorgulayıcı süreçlerinin kayıt seviyesini düşürür:
    shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R log_level_decrease="http poller"
Süreç kullanıcısı

Zabbix sunucusu, root olmayan bir kullanıcı tarafından çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır. root olmadığı sürece hangi kullanıcı çalıştırırsa çalıştırsın açılacaktır. Böylece, sunucuyu herhangi bir sorun olmadan root olmayan herhangi bir kullanıcı olarak çalıştırabilirsiniz.

'root' olarak çalıştırmayı deneyecekseniz, sisteminizde bulunması gereken, doğrudan kodlanmış bir 'zabbix' kullanıcısına geçecektir. Yalnızca sunucu yapılandırma dosyasındaki 'AllowRoot' parametresini buna göre değiştirirseniz, sunucuyu 'root' olarak çalıştırabilirsiniz.

Zabbix sunucusu ve aracısı aynı makinede çalışıyorsa, sunucuyu çalıştırmak için aracıyı çalıştırandan farklı bir kullanıcı kullanılması önerilir. Aksi takdirde yani her ikisi de aynı kullanıcı olarak çalıştırılırsa aracı, sunucu yapılandırma dosyasına erişebilir ve Zabbix'teki herhangi bir Yönetici kullanıcısı, örneğin veritabanı parolasını kolayca elde edebilir.

Yapılandırma dosyası

zabbix_server'ı yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için yapılandırma dosyası seçeneklerine bakın.

Başlatma betikleri

Betikler, sistemin başlatılması/kapatılması sırasında otomatik olarak Zabbix süreçlerini başlatmak/durdurmak için kullanılır. Betikler, misc/init.d dizini altında bulunur.

Desteklenen platformlar

Güvenlik gereksinimleri ve sunucu işleminin kritik doğası gereği UNIX; gerekli performansı, hataya dayanıklılığı ve esnekliği sürekli olarak sunabilen tek işletim sistemidir. Zabbix, piyasanın öncü sürümlerinde çalışır.

Zabbix sunucusu aşağıdaki platformlarda test edilmiştir:

 • Linux
 • Solaris
 • AIX
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • NetBSD
 • SCO Open Server
 • Tru64/OSF1

Zabbix, diğer Unix benzeri işletim sistemlerinde de çalışabilir.

Supported platforms

Due to the security requirements and mission-critical nature of server operation, UNIX is the only operating system that can consistently deliver the necessary performance, fault tolerance and resilience. Zabbix operates on market leading versions.

Zabbix server is tested on the following platforms:

 • Linux
 • Solaris
 • AIX
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • NetBSD
 • SCO Open Server
 • Tru64/OSF1

Zabbix may work on other Unix-like operating systems as well.

Locale

Note that the server requires a UTF-8 locale so that some textual items can be interpreted correctly. Most modern Unix-like systems have a UTF-8 locale as default, however, there are some systems where that may need to be set specifically.