This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Kaynaklardan kurulum

Kaynaklardan derleyerek Zabbix'in en son sürümünü edinebilirsiniz.

Zabbix'i kaynaklardan kurmak için adım adım bir eğitim burada verilmektedir.

1 Zabbix artalan süreçlerini kurma

1 Kaynak arşivini indirme

Zabbix indirme sayfasına gidin ve kaynak arşivini indirin. İndirildikten sonra, aşağıdakileri yaparak kaynakları açın:

$ tar -zxvf zabbix-3.4.0.tar.gz

Komutta doğru Zabbix sürümünü girin. İndirilen arşivin adıyla eşleşmelidir.

2 Kullanıcı hesabı oluşturma

Zabbix artalan süreçlerinin tümü için ayrıcalıksız bir kullanıcı gereklidir. Bir Zabbix artalan süreci, ayrıcalıksız bir kullanıcı hesabından başlatılırsa o kullanıcı olarak çalışacaktır.

Bununla birlikte, bir artalan süreci bir 'root' hesabından başlatılırsa, mevcut olması gereken bir 'zabbix' kullanıcı hesabına geçer. Linux sistemlerinde (kendi grubu olan "zabbix" içinde) böyle bir kullanıcı hesabı oluşturmak için şunu çalıştırın:

groupadd zabbix
    useradd -g zabbix zabbix

Zabbix önyüzü kurulumu için ayrı bir kullanıcı hesabı gerekli değildir.

Zabbix sunucusu ve aracısı aynı makinede çalışıyorsa, sunucuyu çalıştırmak için aracıyı çalıştırmak için kullanılandan farklı bir kullanıcı önerilir. Aksi takdirde yani her ikisi de aynı kullanıcı olarak çalıştırılırsa aracı, sunucu yapılandırma dosyasına erişebilir ve Zabbix'teki herhangi bir Yönetici seviyesindeki kullanıcı, örneğin veritabanı parolasını kolayca alabilir.

Zabbix'i root, bin veya özel haklara sahip herhangi bir hesapta çalıştırmak bir güvenlik riskidir.

3 Zabbix veritabanı oluşturma

Zabbix sunucusu, proxy artalan süreçleri ve ayrıca Zabbix önyüzü için bir veritabanı gerekiyor. Zabbix aracısını çalıştırmak için gerekli değildir.

Veritabanı şeması oluşturmak ve veri kümesini eklemek için SQL betikleri sağlanmaktadır. Zabbix proxy veritabanı yalnızca şemaya ihtiyaç duyarken Zabbix sunucu veritabanı şemanın üstündeki veri kümesini de gerektirir.

Bir Zabbix veritabanı oluşturduktan sonra, Zabbix'i derlemek için aşağıdaki adımlara geçin.

4 Kaynakları yapılandırma

Kaynakları bir Zabbix sunucusu veya proxy için yapılandırırken, kullanılacak veritabanı türünü belirtmeniz gerekir. Bir sunucu veya proxy süreciyle aynı anda yalnızca bir veritabanı türü derlenebilir.

Desteklenen tüm yapılandırma seçeneklerini görmek için, çıkarılan Zabbix kaynak dizininin içinden şunu çalıştırın:

./configure --help

Bir Zabbix sunucusu ve aracısı için kaynakları yapılandırırken aşağıdakine benzer bir işlem yapabilirsiniz:

./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2

Zabbix 3.0.0'dan beri desteklenen, SMTP kimlik doğrulaması için cURL 7.20.0 veya daha üstü ve --with-libcurl yapılandırma seçeneği gereklidir.
--with-libcurl ve --with-libxml2 yapılandırma seçenekleri, Zabbix 2.2.0'dan beri desteklenen sanal makine izleme için gereklidir.

Bir Zabbix sunucusunun kaynaklarını (PostgreSQL vb. ile) yapılandırmak için aşağıdakileri çalıştırabilirsiniz:

./configure --enable-server --with-postgresql --with-net-snmp

Bir Zabbix proxysinin kaynaklarını (SQLite vb. ile) yapılandırmak için aşağıdakileri çalıştırabilirsiniz:

./configure --prefix=/usr --enable-proxy --with-net-snmp --with-sqlite3 --with-ssh2

Bir Zabbix aracısının kaynaklarını yapılandırmak için aşağıdakileri çalıştırabilirsiniz:

./configure --enable-agent

Kütüphaneleri statik olarak bağlamak için --enable-static bayrağını kullanabilirsiniz. Derlenmiş ikili dosyaları farklı sunucular arasında dağıtmayı planlıyorsanız, bu ikili dosyaların gerekli arşiv olmadan çalışması için bu bayrağı kullanmanız gerekir. --enable-static, Solaris'te çalışmaz..

Sunucu inşa edilirken --enable-static seçeneğinin kullanılması önerilmez.// //

Sunucuyu statik olarak inşa etmek için, ihtiyaç duyulan her harici kütüphanenin statik bir sürümüne sahip olmalısınız. Yapılandırma betiğinde bunun için sıkı bir kontrol yoktur.

Komut satırı araçları zabbix_get ve zabbix_sender, --enable-agent seçeneği kullanıldığında derlenir.

Öntanımlı konumda bulunmayan bir MySQL istemci kütüphanesini seçmek için MySQL yapılandırma dosyasına isteğe bağlı bir yol ekleyin: --with-mysql=/<dosya_yolu>/mysql_config

Aynı sistemde MySQL'in yanında MySQL veya MariaDB'nin farklı birkaç sürümü yüklü olduğunda yararlıdır.

CLI API'sinin konumunu belirtmek için --with-ibm-db2 bayrağını kullanın.
OCI API'sinin konumunu belirtmek için --with-oracle bayrağını kullanın.

For encryption support see Compiling Zabbix with encryption support. Şifreleme desteği için Zabbix'i şifreleme desteğiyle derleme bölümüne bakın.

5 Her şeyi inşa edip ve yükleme

git'den yükleme yapılıyorsa, önce aşağıdakini çalıştırmanız gerekir:

$ make dbschema

make install

Bu adım, yeterli izinlere sahip bir kullanıcı (genellikle 'root' olarak veya sudo kullanılarak) çalıştırılmalıdır.

make install'u çalıştırmak öntanımlı olarak artalan süreci çalıştırılabilir dosyalarını (zabbix_server, zabbix_agentd, zabbix_proxy) /usr/local/sbin içine ve istemci ikili dosyalarını (zabbix_get, zabbix_sender) /usr/local/bin dizinine yükleyecektir.

/usr/local'den farklı bir konum belirtmek için kaynak yapılandırma işleminin önceki adımında --prefix anahtarını kullanın, örneğin --prefix=/home/zabbix şeklinde. Bu durumda artalan süreci ikili dosyaları <prefix>/sbin altına kurulurken, araçlar <prefix>/bin altına kurulacaktır. Man yardım sayfaları da <prefix>/share altına yüklenecektir.

6 Yapılandırma dosyalarını inceleme ve düzenleme
 • /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf Zabbix aracısının yapılandırma dosyasını düzenleme

Bu dosyayı, zabbix_agentd yüklü olan her ana bilgisayar için yapılandırmanız gerekir.

Dosyada Zabbix sunucu IP adresini belirtmelisiniz. Diğer ana bilgisayarlardan gelen bağlantılar reddedilecektir.

 • /usr/local/etc/zabbix_server.conf Zabbix sunucu yapılandırma dosyasını düzenleme

Veritabanı adını, kullanıcıyı ve parolayı (eğer varsa) belirtmelisiniz.

Geri kalan parametreler, küçük bir kurulumunuz varsa (en çok on ana bilgisayara kadar izleme yapıyorsanız) öntanımlı değerleriyle size uyacaktır. Zabbix sunucusunun (veya proxysinin) performansını en üst düzeye çıkarmak isterseniz öntanımlı parametreleri değiştirmeniz gerekir. Daha çok ayrıntı için performans ayarlama bölümüne bakın.

 • Zabbix proxyyi kurduysanız, /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf proxy yapılandırma dosyasını düzenleme

Veritabanı adı, kullanıcı ve parola (eğer varsa) bilgisinin yanı sıra Sunucu IP adresini ve proxy ana makine adını (sunucu tarafından bilinmesi gerekir) belirtmelisiniz.

SQLite ile veritabanı dosyasının tam yolu belirtilmelidir; DB kullanıcısı ve parolası gerekli değildir.

7 Artalan süreçlerini çalıştırma

Sunucu tarafında zabbix_server'ı çalıştırın.

shell> zabbix_server

Sisteminizin 36 MB (veya biraz daha çok) paylaşımlı belleğin tahsisine izin verdiğinden emin olun, aksi takdirde sunucu başlatılamayabilir ve sunucu günlüğü dosyasında "<önbellek türü> için paylaşımlı bellek tahsis edilemiyor" mesajı görürsünüz. Bu, FreeBSD, Solaris 8'de olabilir.
Paylaşımlı belleğin nasıl yapılacağını öğrenmek için bu sayfanın altındaki "Ayrıca bkz" bölümüne bakın.

İzlenen tüm ana makinelerde zabbix_agentd'yi çalıştırın.

shell> zabbix_agentd

Sisteminizin 2MB paylaşımlı belleğin tahsisine izin verdiğinden emin olun, aksi takdirde aracı başlatılamayabilir ve aracı kayıt dosyasında "Toplayıcı için paylaşımlı bellek tahsis edilemiyor" ifadesini görürsünüz. Bu, Solaris 8'de olabilir.

Zabbix proxyyi kurduysanız zabbix_proxy'yi çalıştırın.

shell> zabbix_proxy

2 Zabbix web arayüzünü kurma

PHP dosyalarını kopyalama

Zabbix önyüzü PHP ile yazılmıştır, dolayısıyla PHP destekli bir web sunucusu çalıştırmak gerekir. Kurulum, yalnızca PHP dosyalarını frontends/php'den web sunucusunun HTML belgeleri dizinine kopyalayarak yapılır.

Apache web sunucuları için HTML belge dizinlerinin yaygın konumları arasında aşağıdakiler yer alır:

 • /usr/local/apache2/htdocs (Apache'yi kaynaktan yüklerken varsayılan dizin)
 • /srv/www/htdocs (OpenSUSE, SLES)
 • /var/www/html (Fedora, RHEL, CentOS)
 • /var/www (Debian, Ubuntu)

HTML kök dizini yerine bir alt dizin kullanılması önerilir. Bir alt dizin oluşturmak ve Zabbix önyüz dosyalarını içine kopyalamak için o anki dizini değiştirerek aşağıdaki komutları uygulayın:

mkdir <htdocs>/zabbix
    cd frontends/php
    cp -a . <htdocs>/zabbix

git'den yükleme yapıyor ve İngilizce'den başka herhangi bir dili kullanmayı planlıyorsanız çeviri dosyalarını oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

locale/make_mo.sh

gettext paketinden msgfmt aracı gerekir.

Ayrıca, İngilizce'den başka herhangi bir dili kullanmak için, o dilin yerel dosyaları web sunucusuna yüklenmelidir. Eğer gerekirse nasıl kurulacağını öğrenmek için "Kullanıcı profili" sayfasındaki "Ayrıca bkz." bölümüne bakın.

Önyüzü yükleme
Adım 1

Tarayıcınızda Zabbix URL'sini açın: http://<sunucu_ip'si_veya_adı>/zabbix

Önyüz yükleme sihirbazının ilk ekranını görmelisiniz.