Descarga e instalación de Zabbix

Descarga e instala agentes Zabbix precompilados

For Agent DEBs and RPMs please visit Zabbix packages