Asiste a un seminario web

A Zabbix ofrece webinars gratuitos sobre la Solución de Monitoreo Zabbix. Los temas de los webinars cubren áreas como la arquitectura de la solución de monitoreo Zabbix, los elementos, las capacidades y las opciones de configuración, las áreas de aplicación, la escalabilidad y el rendimiento, y los servicios brindados por Zabbix.

Si bien todos estos webinars están destinados al público en general, en algunos casos, es posible que se requiera experiencia previa en el uso de la Solución de Monitoreo Zabbix para acompañar completamente la discusión.

Los webinars se organizan mediante el software de colaboración Webex. Mientras el orador realiza la presentación, los asistentes del webinar pueden hacer sus preguntas por el chat.

Próximos webinars

30 Septiembre, Miércoles (Rome) Zabbix + Grafana È molto semplice integrare Zabbix con soluzioni di terze parti. In questo webinar spiegheremo la configurazione passo-passo per integrare Zabbix con Grafana per ottenere dashboard personalizzate.
Dimitri Bellini

CEO, Certified Trainer Quadrata di Bellini Dimitri, Italy Premium Partner

Italiano

60 min.

Regístrate
1 Octubre, Jueves (Moscow) Установите и настройте Zabbix за 5 минут Как установить Zabbix? Из официальных репозиториев и пакетов? Из контейнеров используя облачные сервисы? Или из исходных кодов с последующей компиляцией? Выберите свой способ из множества доступных после посещения вебинара.
Andrei Gushchin

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
1 Octubre, Jueves (Bratislava) Vzdialená administrácia Zabbix agentov a Zabbix proxy serverov v heterogénnych prostrediach bez nástrojov tretích strán Distribučný systém – jednoduché riešenie na vzdialenú správu Zabbix agentov a Zabbix proxy serverov v heterogénnom prostredí (HPUX, Solaris, AIX, Linux, MS Windows) pomocou CLI nástrojov a aj priamo z grafického rozhrania Zabbixu. A ako bonus: Živá ukážka vzdialenej administrácie.
Peter Langoš

Zabbix Certified Professional S&T Slovakia s.r.o., Slovakia Premium Partner

Eslovaco

60 min.

Regístrate
1 Octubre, Jueves (New York) Extended out of the box monitoring with Zabbix Agent 2 A whole new Go Agent is now available for our community. In this webinar we will discuss the core differences and philosophies between Go and C agent and also take a look at how the Go agent enables extended monitoring features out of the box.
Arturs Lontons

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
6 Octubre, Martes (Moscow) Больше готовых возможностей мониторинга с Zabbix агентом 2
Andrei Gushchin

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
6 Octubre, Martes (New York) Install Zabbix in 5 minutes There are many methods how to get Zabbix up and running in your environment. Choose the one which is more suitable for you. May it be good old installation or just deployment in the clouds.
Aleksandrs Gavrilovs

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
8 Octubre, Jueves (Moscow) Как правильно обнаруживать проблемы: используем все возможности триггеров Будут рассмотрены Триггеры - одна из ключевых возможностей Zabbix для анализа собираемых данных с помощью настраиваемых логических выражений. Вы освоите эффективные методы создания интеллектуальных триггеров, исключив ситуации с ложными оповещениями.
Andrei Gushchin

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
8 Octubre, Jueves (Bratislava) Unifikovaný monitoring rozsiahlych databázových prostredí Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Poznáte úskalia monitoringu databáz v rozsiahlych heterogénnych prostrediach a viete ako sa s nimi vysporiadať? Potrebujete monitorovať stovky databázových inštancií a nestratiť prehľad a kontrolu nad konfiguráciou a stavom monitoringu? Hľadáte unifikované riešenie pre viacero typov databáz? Témou webinára je riešenie tejto problematiky ponúkajúceho jednotný, výkonný a komfortný monitoring databáz v prostredí Zabbixu.
Marek Konečný

Zabbix Certified Professional S&T Slovakia s.r.o., Slovakia Premium Partner

Eslovaco

60 min.

Regístrate
8 Octubre, Jueves (New York) Extended out of the box monitoring with Zabbix Agent 2 A whole new Go Agent is now available for our community. In this webinar we will discuss the core differences and philosophies between Go and C agent and also take a look at how the Go agent enables extended monitoring features out of the box.
Kaspars Mednis

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
13 Octubre, Martes (Moscow) Настройка производительности Zabbix: 100K проверок в секунду на одном сервере Столкнулись с "проблемой роста" Вашей системы мониторинга Zabbix? Необходимо оптимизировать настройки инсталляции Zabbix? В этом вебинаре мы расскажем базовые рекомендации по отимизации производительности и что следует предпринять в первую очередь.
Eduards Matuls

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
13 Octubre, Martes (New York) Extended out of the box monitoring with Zabbix Agent 2 A whole new Go Agent is now available for our community. In this webinar we will discuss the core differences and philosophies between Go and C agent and also take a look at how the Go agent enables extended monitoring features out of the box.
Kaspars Mednis

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
15 Octubre, Jueves (Moscow) Больше готовых возможностей мониторинга с Zabbix агентом 2
Andrei Gushchin

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
15 Octubre, Jueves (Bratislava) Monitoring SNMP trapov a log súborov v prostredí nástroja Zabbix a metódy ich spracovania Všetko, čo by Vás mohlo zaujímať o koncepte monitoringu trapov a log súborov v Zabbixe, o funkciách pre jeho efektívne vykonávanie a ďalších vychytávkach za hranicami možností Zabbixu (časovo podmienené korelácie, deduplikácie, detekcie “event storm” situácií, počítanie duplikátov, prezentácia udalostí).
Stanislav Ťažiar

Zabbix Certified Professional S&T Slovakia s.r.o., Slovakia Premium Partner

Eslovaco

60 min.

Regístrate
15 Octubre, Jueves (New York) Advanced problem detection: get the most of trigger expressions Triggers is one of key functionalities in Zabbix. Join this webinar and learn how to create smart triggers to eliminate false positives.
Arturs Lontons

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
20 Octubre, Martes (Moscow) Больше готовых возможностей мониторинга с Zabbix агентом 2
Andrei Gushchin

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
20 Octubre, Martes (New York) Zabbix performance tuning: 100K of checks per second on a single server As your monitored instance grows, Zabbix will require additional tuning and parameter adjustment. In this webinar we will explain first steps how to improve performance of your Installation.
Aigars Kadikis

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
22 Octubre, Jueves (Moscow) Работа с Zabbix посредством API: ваша первая интеграция Сможете освоить интерфейс прикладного программирования (API) для автоматизации рутинных операций при работе с Zabbix, изучив доступные возможности по интеграции со сторонними системами.
Eduards Matuls

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
22 Octubre, Jueves (Bratislava) Vývojové prostredia Zabbix na Kubernetes klastri Je možné spustenie viacerých Zabbix prostredí na jednom klastri? Odpoveďou je K8s. Prečo? Ako? Uvidíte v živej ukážke. A ako bonus: Nasadenie nástroja Grafana ako prezentačnej vrstvy pre Zabbix v takomto prostredí.
Peter Langoš

Zabbix Certified Professional S&T Slovakia s.r.o., Slovakia Premium Partner

Eslovaco

60 min.

Regístrate
22 Octubre, Jueves (New York) Communicating with Zabbix using API: create your first integration Use application programming interface to automate your routine operations within Zabbix and explore all integration possibilities.
Arturs Lontons

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
27 Octubre, Martes (Moscow) Обновление до последней версии: как избежать частых ошибок Zabbix развивается семимильными шагами, используйте максимум возможностей, поддерживая систему мониторинга в актуальном состоянии. В этом вебинаре мы расскажем о передовых техниках обновления и сопровождения Вашей инсталляции.
Igor Gorbach

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
27 Octubre, Martes (New York) Migration to the latest release, avoiding common pitfalls Zabbix grows fast. Keep your installation up to date to get the best out of your installation. In this webinar we will talk about best practices and recommendations how to upgrade your installation.
Aigars Kadikis

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate
29 Octubre, Jueves (Moscow) 3 способа расширения возможностей Zabbix для сбора данных Несмотря на богатые функциональные возможности Zabbix Вам не хватает инструментов для выполнения поставленных задач? Освойте эффективные методы добавления новых функций в Вашу систему мониторинга после посещения данного вебинара.
Eduards Matuls

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Ruso

60 min.

Regístrate
29 Octubre, Jueves (New York) 3 simple steps to extend Zabbix data collection capabilities Zabbix is not only a set of pre-defined monitoring checks. Learn how you can extend functionality and collect exclusively specific metrics.
Aigars Kadikis

Technical Support Engineer Zabbix SIA, Latvia

Inglés

60 min.

Regístrate

Empieza en 10 minutos, totalmente GRATIS

Descargar Zabbix

Zabbix es un software gratuito y de código abierto. Sin limites ni costos ocultos.