Sidebar

Zabbix 6.2
Zabbix 6.2 is out. Explore whats new!

Table of Contents

Configuración

Esta clase está diseñada para exportar e importar datos de configuración de Zabbix.

Métodos disponibles: