Table of Contents

Configuración

Esta clase está programada para exportar e importar datos de configuración de Zabbix.

Métodos disponibles: