This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

Configuratie

Deze klasse is ontworpen om Zabbix-configuratiegegevens te exporteren en importeren.

Beschikbare methoden: