Table of Contents

4 Звіти

Огляд

Меню «Звіти» містить кілька розділів, які містять різноманітні попередньо визначені та настроювані користувачем звіти, орієнтовані на відображення огляду таких параметрів, як системна інформація, тригери та зібрані дані.