history.clear

Опис

object history.clear(array itemids)

Цей метод дозволяє очистити історію елементів.

Цей метод доступний лише для користувачів типу Admin і Super admin. Дозволи на виклик методу можна скасувати в налаштуваннях ролі користувача. Див. Ролі користувача для отримання додаткової інформації.

Параметри

(array) ID елементів для очищення.

Повернуті значення

(object) Повертає об’єкт, що містить ідентифікатори очищених елементів у властивості itemids.

Приклади

Очищення історії

Запит:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Відповідь:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Джерело

CHistory::clear() у ui/include/classes/api/services/CHistory.php.