This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт вузла

Наступні об'єкти безпосередньо пов'язані з API вузла.

Вузол

Об'єкт вузла має наступні властивості.

Властивість Тип Опис
hostid string (Лише читання) ID вузла.
host
(вимагається)
string Технічне ім'я вузла.
description text Опис вузла.
flags integer (лише читання) Походження вузла.

Можливі значення:
0 - звичайний вузол;
4 - виявлений вузол.
inventory_mode integer Режим заповнювання інвентаризації вузла

Можливі значення:
-1 - (за замовчуванням) вимкнений;
0 - вручну;
1 - автоматично.
ipmi_authtype integer IPMI алгоритм автентифікації.

Можливі значення:
-1 - (за замовчуванням) за замовчуванням;
0 - нема;
1 - MD2;
2 - MD5
4 - прямий;
5 - OEM;
6 - RMCP+.
ipmi_password string IPMI пароль.
ipmi_privilege integer IPMI рівень привілеїв.

Можливі значення:
1 - callback;
2 - (за замовчуванням) користувач;
3 - оператор;
4 - админістратор;
5 - OEM.
ipmi_username string IPMI користувач.
maintenance_from timestamp (лише читання) Час початку обслуговування.
maintenance_status integer (лише читання) Статус обслуговування.

Можливі значення:
0 - (за замовчування) немає;
1 - обслуговується.
maintenance_type integer (лише читання) Тип обслуговування.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) обслуговування зі збором даних;
1 - обслуговування без збору даних.
maintenanceid string (лише читання) ID обслуговування яке виконується на вузлі.
name string Видиме ім'я вузла.

За замовчуванням: значення параметру вузол.
proxy_hostid string ID проксі, яке використовується для моніторингу вузла.
status integer Стутус вузла.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) контрольований вузол;
1 - неконтрольований вузол.
tls_connect integer Зв'язок з вузлом.

Можливі значення:
1 - (за замовчуванням) Без шифрування;
2 - PSK;
4 - сертифікат.
tls_accept integer Зв'язок з вузла.

Можливі значення:
1 - (за замовчуванням) Без шифрування;
2 - PSK;
4 - сертифікат.
tls_issuer string Видавник сертифікату.
tls_subject string Тема сертифікату.
tls_psk_identity string (лише запис) Ідентифікація PSK. Вимагається якщо tls_connect чи tls_accept встановлено як PSK.
Не розміщуйте конфіденційну інформацію в ідентифікації PSK, вона передається мережею у відкритому вигляді
tls_psk string (лише запис) Загальний ключ, щонайменше 32 шістнадцятизначних цифр. Вимагається якщо tls_connect чи tls_accept встановлено як PSK.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація необхідних/додаткових параметрів може відрізнятись.

Host inventory

The host inventory object has the following properties.

Each property has it's own unique ID number, which is used to associate host inventory fields with items.

ID Property Type Description
4 alias string Alias.
11 asset_tag string Asset tag.
28 chassis string Chassis.
23 contact string Contact person.
32 contract_number string Contract number.
47 date_hw_decomm string HW decommissioning date.
46 date_hw_expiry string HW maintenance expiry date.
45 date_hw_install string HW installation date.
44 date_hw_purchase string HW purchase date.
34 deployment_status string Deployment status.
14 hardware string Hardware.
15 hardware_full string Detailed hardware.
39 host_netmask string Host subnet mask.
38 host_networks string Host networks.
40 host_router string Host router.
30 hw_arch string HW architecture.
33 installer_name string Installer name.
24 location string Location.
25 location_lat string Location latitude.
26 location_lon string Location longitude.
12 macaddress_a string MAC address A.
13 macaddress_b string MAC address B.
29 model string Model.
3 name string Name.
27 notes string Notes.
41 oob_ip string OOB IP address.
42 oob_netmask string OOB host subnet mask.
43 oob_router string OOB router.
5 os string OS name.
6 os_full string Detailed OS name.
7 os_short string Short OS name.
61 poc_1_cell string Primary POC mobile number.
58 poc_1_email string Primary email.
57 poc_1_name string Primary POC name.
63 poc_1_notes string Primary POC notes.
59 poc_1_phone_a string Primary POC phone A.
60 poc_1_phone_b string Primary POC phone B.
62 poc_1_screen string Primary POC screen name.
68 poc_2_cell string Secondary POC mobile number.
65 poc_2_email string Secondary POC email.
64 poc_2_name string Secondary POC name.
70 poc_2_notes string Secondary POC notes.
66 poc_2_phone_a string Secondary POC phone A.
67 poc_2_phone_b string Secondary POC phone B.
69 poc_2_screen string Secondary POC screen name.
8 serialno_a string Serial number A.
9 serialno_b string Serial number B.
48 site_address_a string Site address A.
49 site_address_b string Site address B.
50 site_address_c string Site address C.
51 site_city string Site city.
53 site_country string Site country.
56 site_notes string Site notes.
55 site_rack string Site rack location.
52 site_state string Site state.
54 site_zip string Site ZIP/postal code.
16 software string Software.
18 software_app_a string Software application A.
19 software_app_b string Software application B.
20 software_app_c string Software application C.
21 software_app_d string Software application D.
22 software_app_e string Software application E.
17 software_full string Software details.
10 tag string Tag.
1 type string Type.
2 type_full string Type details.
35 url_a string URL A.
36 url_b string URL B.
37 url_c string URL C.
31 vendor string Vendor.

Host tag

The host tag object has the following properties.

Property Type Description
tag
(required)
string Host tag name.
value string Host tag value.