This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Вузли мережі

Огляд

Вузли мережі експортуються із багатьма пов’язаними об’єктами та об’єктними зв’язками.

Експорт хосту містить:

 • пов'язані групи хостів
 • дані вузла мережі
 • посилання на шаблон
 • прив'язка групи вузла мережі
 • інтерфейси вузла мережі
 • безпосередньо пов'язані елементи даних
 • безпосередньо пов'язані тригери
 • безпосередньо зв'язані графи
 • безпосередньо пов'язані правила відкриття з усіма прототипами
 • безпосередньо пов'язані веб-сценарії
 • макроси вузла мережі
 • дані інвентаризації вузла мережі
 • карти значень

Експорт

Щоб експортувати хости, виконайте такі дії:

 • Перейдіть до: КонфігураціяВузли мережі
 • Позначте прапорці вузлів мережі для експорту
 • Натисніть Експорт під списком

Залежно від вибраного формату хости експортуються в локальний файл із назвою за замовчуванням:

 • zabbix_export_hosts.yaml - в експорті YAML (параметр за замовчуванням для експорт)
 • zabbix_export_hosts.xml - в експорті XML
 • zabbix_export_hosts.json - в експорті JSON

Імпорт

Щоб імпортувати хости, виконайте такі дії:

 • Перейдіть до: КонфігураціяВузли мережі
 • Натисніть Імпорт праворуч
 • Виберіть файл імпорту
 • Позначте необхідні параметри в правилах імпорту
 • Натисніть Імпорт

Повідомлення про успішне або невдале імпортування відображатиметься у інтерфейсі.

Правила імпорту:

Правило Опис
Оновити наявні Існуючі елементи буде оновлено даними, взятими з файлу імпорту. Інакше вони не будуть оновлені.
Створити новий Імпорт додасть нові елементи, використовуючи дані з файлу імпорту. Інакше він не додасть їх.
Видалити відсутні Імпорт видалить існуючі елементи, яких немає у файлі імпорту. Інакше їх не буде видалено.
Якщо для зв’язування шаблону позначено Видалити відсутні, існуюче зв’язування шаблону, якого немає у файлі імпорту, буде скасовано. Починаючи з Zabbix 6.0.13, сутності (елементи, тригери, графіки тощо), успадковані з незв’язаних шаблонів, не буде видалено (якщо для кожної сутності також не вибрано параметр Видалити відсутні).

Формат експорту

Формат експорту в YAML:

zabbix_export:
     version: '6.0'
     date: '2021-09-28T12:20:07Z'
     groups:
      -
       uuid: f2481361f99448eea617b7b1d4765566
       name: 'Discovered hosts'
      -
       uuid: 6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08
       name: 'Zabbix servers'
     hosts:
      -
       host: 'Zabbix server 1'
       name: 'Main Zabbix server'
       templates:
        -
         name: 'Linux by Zabbix agent'
        -
         name: 'Zabbix server health'
       groups:
        -
         name: 'Discovered hosts'
        -
         name: 'Zabbix servers'
       interfaces:
        -
         ip: 192.168.1.1
         interface_ref: if1
       items:
        -
         name: 'Zabbix trap'
         type: TRAP
         key: trap
         delay: '0'
         history: 1w
         preprocessing:
          -
           type: MULTIPLIER
           parameters:
            - '8'
         tags:
          -
           tag: Application
           value: 'Zabbix server'
         triggers:
          -
           expression: 'last(/Zabbix server 1/trap)=0'
           name: 'Last value is zero'
           priority: WARNING
           tags:
            -
             tag: Process
             value: 'Internal test'
       tags:
        -
         tag: Process
         value: Zabbix
       macros:
        -
         macro: '{$HOST.MACRO}'
         value: '123'
        -
         macro: '{$PASSWORD1}'
         type: SECRET_TEXT
       inventory:
        type: 'Zabbix server'
        name: yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC
        os: 'Linux yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC 4.4.0-165-generic #193-Ubuntu SMP Tue Sep 17 17:42:52 UTC 2019 x86_64'
       inventory_mode: AUTOMATIC
     graphs:
      -
       name: 'CPU utilization server'
       show_work_period: 'NO'
       show_triggers: 'NO'
       graph_items:
        -
         drawtype: FILLED_REGION
         color: FF5555
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,steal]'
        -
         sortorder: '1'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: 55FF55
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,softirq]'
        -
         sortorder: '2'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009999'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,interrupt]'
        -
         sortorder: '3'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990099'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,nice]'
        -
         sortorder: '4'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '999900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,iowait]'
        -
         sortorder: '5'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990000'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,system]'
        -
         sortorder: '6'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '000099'
         calc_fnc: MIN
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,user]'
        -
         sortorder: '7'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,idle]'

Теги елементів даних

Значення тегів елемента даних пояснюються в таблиці нижче.

Теги вузла мережі
Елемент Властивість елемента Обов’язковий Тип Діапазон1 Опис
groups x Кореневий елемент для груп вузлів мережі.
name x string Назва групи вузла мережі.
вузли мережі - Кореневий елемент для вузлів мережі.
вузол мережі x string Унікальне ім'я вузла мережі.
name - string Видиме ім'я хоста.
description - text Опис вузла мережі.
status - string 0 - УВІМКНЕНО (за замовчуванням)
1 - ВИМКНЕНО
Статус вузла мережі.
ipmi_authtype - string -1 - DEFAULT (за замовчуванням)
0 - NONE
1 - MD2
2 - MD5
4 - STRAIGHT
5 - OEM< br>6 - RMCP_PLUS
Тип автентифікації сеансу IPMI.
ipmi_privilege - string 1 - ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК
2 - КОРИСТУВАЧ (за замовчуванням)
3 - ОПЕРАТОР
4 - АДМІНІСТРАТОР
5 - OEM
Рівень привілеїв сеансу IPMI.
ipmi_username - string Ім'я користувача для перевірок IPMI.
ipmi_password - string Пароль для перевірки IPMI.
proxy - Проксі.
name x string Ім'я проксі-сервера (якщо є), який контролює вузол мережі.
templates - Кореневий елемент для зв'язаних шаблонів.
name x string Назва шаблону.
interfaces - Кореневий елемент для інтерфейсів вузла мережі.
default - string 0 - НІ
1 - ТАК (за замовчуванням)
Чи це основний інтерфейс хоста.
На хості може бути лише один основний інтерфейс одного типу.
type - string 1 - ZABBIX (за замовчуванням)
2 - SNMP
3 - IPMI
4 - JMX
Тип інтерфейсу.
useip - string 0 - НІ
1 - ТАК (за замовчуванням)
Чи використовувати IP як інтерфейс для підключення до хосту (якщо ні, використовуватиметься DNS).
ip - string IP-адреса, може бути IPv4 або IPv6.

Потрібно, якщо підключення здійснюється через IP.
dns - string Назва DNS.

Потрібно, якщо підключення здійснюється через DNS.
port - string Номер порту. Підтримує макроси користувача.
interface_ref x string Формат: if<N> Назва посилання на інтерфейс, яка буде використовуватися в елементах даних.
details - Кореневий елемент для деталей інтерфейсу.
version - string 1 - SNMPV1
2 - SNMP_V2C (за замовчуванням)
3 - SNMP_V3
Використовувати цю версію SNMP.
community - string Спільнота SNMP.

Потрібно для елементів SNMPv1 і SNMPv2.
contextname - string Назва контексту SNMPv3.

Використовується лише елементами SNMPv3.
securityname - string Назва безпеки SNMPv3.

Використовується лише елементами SNMPv3.
securitylevel - string 0 - NOAUTHNOPRIV (за замовчуванням)
1 - AUTHNOPRIV
2 - AUTHPRIV
Рівень безпеки SNMPv3.

Використовується лише елементами SNMPv3.
authprotocol - string 0 - MD5 (за замовчуванням)
1 - SHA1
2 - SHA224
3 - SHA256
4 - SHA384
5 - SHA512
Протокол автентифікації SNMPv3 .

Використовується лише елементами SNMPv3.
authpassphrase - string Парольна фраза автентифікації SNMPv3.

Використовується лише елементами SNMPv3.
privprotocol - рядок 0 - DES (за замовчуванням)
1 - AES128
2 - AES192
3 - AES256
4 - AES192C
5 - AES256C
протокол конфіденційності SNMPv3 .

Використовується лише елементами SNMPv3.
privassphrase - рядок Парольна фраза конфіденційності SNMPv3.

Використовується лише елементами SNMPv3.
bulk - string 0 - НІ
1 - ТАК (за замовчуванням)
Використовувати масові запити для SNMP.
items - Кореневий елемент для елементів.
Для значень тегів елементів елемента даних див. теги вузла мережі item.
tags - Кореневий елемент для тегів вузла мережі.
tag x string Назва тегу.
value - рядок Значення тегу.
macros - Кореневий елемент для макросів.
macro x Ім'я макросу користувача.
type - string 0 - TEXT (за замовчуванням)
1 - SECRET_TEXT
2 - VAULT
Тип макросу.
value - string Значення макросу користувача.
description - string Опис макросу користувача.
inventory - Кореневий елемент для інвентаризації вузла мережі.
<inventory_property> - Окрема властивість інвентарю.

Усі доступні властивості інвентарю перераховані під відповідними тегами, напр. <type>, <name>, <os> (див. приклад вище).
inventory_mode - string -1 - ВИМКНЕНО
0 - ВРУЧНИЙ (за замовчуванням)
1 - АВТОМАТИЧНИЙ
Режим інвентаризації.
valuemaps - Кореневий елемент для карт значень вузла мережі.
name x string Назва карти значень.
mapping - Кореневий елемент для відображень.
value x string Значення відображення.
newvalue x string Нове значення відображення.
Host item tags
Element Element property Required Type Range1 Description
items - Root element for items.
name x string Item name.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (default)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - CALCULATED
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Item type.
snmp_oid - string SNMP object ID.

Required by SNMP items.
key x string Item key.
delay - string Default: 1m Update interval of the item.

Note that delay will be always '0' for trapper items.

Accepts seconds or a time unit with suffix (30s, 1m, 2h, 1d).
Optionally one or more custom intervals can be specified either as flexible intervals or scheduling.
Multiple intervals are separated by a semicolon.
User macros may be used. A single macro has to fill the whole field. Multiple macros in a field or macros mixed with text are not supported.
Flexible intervals may be written as two macros separated by a forward slash (e.g. {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).
history - string Default: 90d A time unit of how long the history data should be stored. Time unit with suffix, user macro or LLD macro.
trends - string Default: 365d A time unit of how long the trends data should be stored. Time unit with suffix, user macro or LLD macro.
status - string 0 - ENABLED (default)
1 - DISABLED
Item status.
value_type - string 0 - FLOAT
1 - CHAR
2 - LOG
3 - UNSIGNED (default)
4 - TEXT
Received value type.
allowed_hosts - string List of IP addresses (comma delimited) of hosts allowed sending data for the item.

Used by trapper and HTTP agent items.
units - string Units of returned values (bps, B, etc).
params - text Additional parameters depending on the type of the item:
- executed script for Script, SSH and Telnet items;
- SQL query for database monitor items;
- formula for calculated items.
ipmi_sensor - string IPMI sensor.

Used only by IPMI items.
authtype - string Authentication type for SSH agent items:
0 - PASSWORD (default)
1 - PUBLIC_KEY

Authentication type for HTTP agent items:
0 - NONE (default)
1 - BASIC
2 - NTLM
Authentication type.

Used only by SSH and HTTP agent items.
username - string Username for authentication.
Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.

Required by SSH and Telnet items.
When used by JMX agent, password should also be specified together with the username or both properties should be left blank.
password - string Password for authentication.
Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.

When used by JMX agent, username should also be specified together with the password or both properties should be left blank.
publickey - string Name of the public key file.

Required for SSH agent items.
privatekey - string Name of the private key file.

Required for SSH agent items.
description - text Item description.
inventory_link - string 0 - NONE

Capitalized host inventory field name. For example:
4 - ALIAS
6 - OS_FULL
14 - HARDWARE
etc.
Host inventory field that is populated by the item.

Refer to the host inventory page for a list of supported host inventory fields and their IDs.
logtimefmt - string Format of the time in log entries.
Used only by log items.
interface_ref - string Format: if<N> Reference to the host interface.
jmx_endpoint - string JMX endpoint.

Used only by JMX agent items.
url - string URL string.

Required only for HTTP agent items.
allow_traps - string 0 - NO (default)
1 - YES
Allow to populate value as in a trapper item.

Used only by HTTP agent items.
follow_redirects - string 0 - NO
1 - YES (default)
Follow HTTP response redirects while pooling data.

Used only by HTTP agent items.
headers - Root element for HTTP(S) request headers, where header name is used as key and header value as value.
Used only by HTTP agent items.
name x string Header name.
value x string Header value.
http_proxy - string HTTP(S) proxy connection string.

Used only by HTTP agent items.
output_format - string 0 - RAW (default)
1 - JSON
How to process response.

Used only by HTTP agent items.
post_type - string 0 - RAW (default)
2 - JSON
3 - XML
Type of post data body.

Used only by HTTP agent items.
posts - string HTTP(S) request body data.

Used only by HTTP agent items.
query_fields - Root element for query parameters.

Used only by HTTP agent items.
name x string Parameter name.
value - string Parameter value.
request_method - string 0 - GET (default)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Request method.

Used only by HTTP agent items.
retrieve_mode - string 0 - BODY (default)
1 - HEADERS
2 - BOTH
What part of response should be stored.

Used only by HTTP agent items.
ssl_cert_file - string Public SSL Key file path.

Used only by HTTP agent items.
ssl_key_file - string Private SSL Key file path.

Used only by HTTP agent items.
ssl_key_password - string Password for SSL Key file.

Used only by HTTP agent items.
status_codes - string Ranges of required HTTP status codes separated by commas. Supports user macros.
Example: 200,200-{$M},{$M},200-400

Used only by HTTP agent items.
timeout - string Item data polling request timeout. Supports user macros.

Used by HTTP agent and Script items.
verify_host - string 0 - NO (default)
1 - YES
Validate if host name in URL is in Common Name field or a Subject Alternate Name field of host certificate.

Used only by HTTP agent items.
verify_peer - string 0 - NO (default)
1 - YES
Validate if host certificate is authentic.

Used only by HTTP agent items.
parameters - Root element for user-defined parameters.

Used only by Script items.
name x string Parameter name.

Used only by Script items.
value - string Parameter value.

Used only by Script items.
value map - Value map.
name x string Name of the value map to use for the item.
preprocessing - Root element for item value preprocessing.
step - Individual item value preprocessing step.
type x string 1 - MULTIPLIER
2 - RTRIM
3 - LTRIM
4 - TRIM
5 - REGEX
6 - BOOL_TO_DECIMAL
7 - OCTAL_TO_DECIMAL
8 - HEX_TO_DECIMAL
9 - SIMPLE_CHANGE (calculated as (received value-previous value))
10 - CHANGE_PER_SECOND (calculated as (received value-previous value)/(time now-time of last check))
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
13 - IN_RANGE
14 - MATCHES_REGEX
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
18 - CHECK_REGEX_ERROR
19 - DISCARD_UNCHANGED
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATTERN
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
26 - CHECK_NOT_SUPPORTED
27 - XML_TO_JSON
Type of the item value preprocessing step.
parameters - Root element for parameters of the item value preprocessing step.
parameter x string Individual parameter of the item value preprocessing step.
error_handler - string 0 - ORIGINAL_ERROR (default)
1 - DISCARD_VALUE
2 - CUSTOM_VALUE
3 - CUSTOM_ERROR
Action type used in case of preprocessing step failure.
error_handler_params - string Error handler parameters used with 'error_handler'.
master_item - Individual item master item.

Required by dependent items.
key x string Dependent item master item key value.

Recursion up to 3 dependent items and maximum count of dependent items equal to 29999 are allowed.
triggers - Root element for simple triggers.
For trigger element tag values, see host trigger tags.
tags - Root element for item tags.
tag x string Tag name.
value - string Tag value.
Host low-level discovery rule tags
Element Element property Required Type Range1 Description
discovery_rules - Root element for low-level discovery rules.
For most of the element tag values, see element tag values for a regular item. Only the tags that are specific to low-level discovery rules, are described below.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (default)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Item type.
lifetime - string Default: 30d Time period after which items that are no longer discovered will be deleted. Seconds, time unit with suffix or user macro.
filter Individual filter.
evaltype - string 0 - AND_OR (default)
1 - AND
2 - OR
3 - FORMULA
Logic to use for checking low-level discovery rule filter conditions.
formula - string Custom calculation formula for filter conditions.
conditions - Root element for filter conditions.
macro x string Low-level discovery macro name.
value - string Filter value: regular expression or global regular expression.
operator - string 8 - MATCHES_REGEX (default)
9 - NOT_MATCHES_REGEX
Condition operator.
formulaid x character Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.
lld_macro_paths - Root element for LLD macro paths.
lld_macro x string Low-level discovery macro name.
path x string Selector for value which will be assigned to the corresponding macro.
preprocessing - LLD rule value preprocessing.
step - Individual LLD rule value preprocessing step.
For most of the element tag values, see element tag values for a host item value preprocessing. Only the tags that are specific to low-level discovery value preprocessing, are described below.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
27 - XML_TO_JSON
Type of the item value preprocessing step.
trigger_prototypes - Root element for trigger prototypes.
For trigger prototype element tag values, see regular host trigger tags.
graph_prototypes - Root element for graph prototypes.
For graph prototype element tag values, see regular host graph tags.
host_prototypes - Root element for host prototypes.
For host prototype element tag values, see regular host tags.
item_prototypes - Root element for item prototypes.
For item prototype element tag values, see regular host item tags.
master_item - Individual item prototype master item/item prototype data.
key x string Dependent item prototype master item/item prototype key value.

Required for a dependent item.
Host trigger tags
Element Element property Required Type Range1 Description
triggers - Root element for triggers.
expression x string Trigger expression.
recovery_mode - string 0 - EXPRESSION (default)
1 - RECOVERY_EXPRESSION
2 - NONE
Basis for generating OK events.
recovery_expression - string Trigger recovery expression.
name x string Trigger name.
correlation_mode - string 0 - DISABLED (default)
1 - TAG_VALUE
Correlation mode (no event correlation or event correlation by tag).
correlation_tag - string The tag name to be used for event correlation.
url - string URL associated with the trigger.
status - string 0 - ENABLED (default)
1 - DISABLED
Trigger status.
priority - string 0 - NOT_CLASSIFIED (default)
1 - INFO
2 - WARNING
3 - AVERAGE
4 - HIGH
5 - DISASTER
Trigger severity.
description - text Trigger description.
type - string 0 - SINGLE (default)
1 - MULTIPLE
Event generation type (single problem event or multiple problem events).
manual_close - string 0 - NO (default)
1 - YES
Manual closing of problem events.
dependencies - Root element for dependencies.
name x string Dependency trigger name.
expression x string Dependency trigger expression.
recovery_expression - string Dependency trigger recovery expression.
tags - Root element for event tags.
tag x string Tag name.
value - string Tag value.
Host graph tags
Element Element property Required Type Range1 Description
graphs - Root element for graphs.
name x string Graph name.
width - integer 20-65535 (default: 900) Graph width, in pixels. Used for preview and for pie/exploded graphs.
height - integer 20-65535 (default: 200) Graph height, in pixels. Used for preview and for pie/exploded graphs.
yaxismin - double Default: 0 Value of Y axis minimum.

Used if 'ymin_type_1' is FIXED.
yaxismax - double Default: 0 Value of Y axis maximum.

Used if 'ymax_type_1' is FIXED.
show_work_period - string 0 - NO
1 - YES (default)
Highlight non-working hours.

Used by normal and stacked graphs.
show_triggers - string 0 - NO
1 - YES (default)
Display simple trigger values as a line.

Used by normal and stacked graphs.
type - string 0 - NORMAL (default)
1 - STACKED
2 - PIE
3 - EXPLODED
Graph type.
show_legend - string 0 - NO
1 - YES (default)
Display graph legend.
show_3d - string 0 - NO (default)
1 - YES
Enable 3D style.

Used by pie and exploded pie graphs.
percent_left - double Default:0 Show the percentile line for left axis.

Used only for normal graphs.
percent_right - double Default:0 Show the percentile line for right axis.

Used only for normal graphs.
ymin_type_1 - string 0 - CALCULATED (default)
1 - FIXED
2 - ITEM
Minimum value of Y axis.

Used by normal and stacked graphs.
ymax_type_1 - string 0 - CALCULATED (default)
1 - FIXED
2 - ITEM
Maximum value of Y axis.

Used by normal and stacked graphs.
ymin_item_1 - Individual item details.

Required if 'ymin_type_1' is ITEM.
host x string Item host.
key x string Item key.
ymax_item_1 - Individual item details.

Required if 'ymax_type_1' is ITEM.
host x string Item host.
key x string Item key.
graph_items x Root element for graph items.
sortorder - integer Draw order. The smaller value is drawn first. Can be used to draw lines or regions behind (or in front of) another.
drawtype - string 0 - SINGLE_LINE (default)
1 - FILLED_REGION
2 - BOLD_LINE
3 - DOTTED_LINE
4 - DASHED_LINE
5 - GRADIENT_LINE
Draw style of the graph item.

Used only by normal graphs.
color - string Element color (6 symbols, hex).
yaxisside - string 0 - LEFT (default)
1 - RIGHT
Side of the graph where the graph item's Y scale will be drawn.

Used by normal and stacked graphs.
calc_fnc - string 1 - MIN
2 - AVG (default)
4 - MAX
7 - ALL (minimum, average and maximum; used only by simple graphs)
9 - LAST (used only by pie and exploded pie graphs)
Data to draw if more than one value exists for an item.
type - string 0 - SIMPLE (default)
2 - GRAPH_SUM (value of the item represents the whole pie; used only by pie and exploded pie graphs)
Graph item type.
item x Individual item.
host x string Item host.
key x string Item key.
Host web scenario tags
Element Element property Required Type Range1 Description
httptests - Root element for web scenarios.
name x string Web scenario name.
delay - string Default: 1m Frequency of executing the web scenario. Seconds, time unit with suffix or user macro.
attempts - integer 1-10 (default: 1) The number of attempts for executing web scenario steps.
agent - string Default: Zabbix Client agent. Zabbix will pretend to be the selected browser. This is useful when a website returns different content for different browsers.
http_proxy - string Specify an HTTP proxy to use, using the format: http://[username[:password]@]proxy.example.com[:port]
variables - Root element for scenario-level variables (macros) that may be used in scenario steps.
name x text Variable name.
value x text Variable value.
headers - Root element for HTTP headers that will be sent when performing a request. Headers should be listed using the same syntax as they would appear in the HTTP protocol.
name x text Header name.
value x text Header value.
status - string 0 - ENABLED (default)
1 - DISABLED
Web scenario status.
authentication - string 0 - NONE (default)
1 - BASIC
2 - NTLM
Authentication method.
http_user - string User name used for basic, HTTP or NTLM authentication.
http_password - string Password used for basic, HTTP or NTLM authentication.
verify_peer - string 0 - NO (default)
1 - YES
Verify the SSL certificate of the web server.
verify_host - string 0 - NO (default)
1 - YES
Verify that the Common Name field or the Subject Alternate Name field of the web server certificate matches.
ssl_cert_file - string Name of the SSL certificate file used for client authentication (must be in PEM format).
ssl_key_file - string Name of the SSL private key file used for client authentication (must be in PEM format).
ssl_key_password - string SSL private key file password.
steps x Root element for web scenario steps.
name x string Web scenario step name.
url x string URL for monitoring.
query_fields - Root element for query fields - an array of HTTP fields that will be added to the URL when performing a request.
name x string Query field name.
value - string Query field value.
posts - HTTP POST variables as a string (raw post data) or as an array of HTTP fields (form field data).
name x string Post field name.
value x string Post field value.
variables - Root element of step-level variables (macros) that should be applied after this step.

If the variable value has a 'regex:' prefix, then its value is extracted from the data returned by this step according to the regular expression pattern following the 'regex:' prefix
name x string Variable name.
value x string Variable value.
headers - Root element for HTTP headers that will be sent when performing a request. Headers should be listed using the same syntax as they would appear in the HTTP protocol.
name x string Header name.
value x string Header value.
follow_redirects - string 0 - NO
1 - YES (default)
Follow HTTP redirects.
retrieve_mode - string 0 - BODY (default)
1 - HEADERS
2 - BOTH
HTTP response retrieve mode.
timeout - string Default: 15s Timeout of step execution. Seconds, time unit with suffix or user macro.
required - string Text that must be present in the response. Ignored if empty.
status_codes - string A comma delimited list of accepted HTTP status codes. Ignored if empty. For example: 200-201,210-299
tags - Root element for web scenario tags.
tag x string Tag name.
value - string Tag value.
Виноски

1 Для рядкових значень буде експортовано лише рядок (наприклад, «ZABBIX_ACTIVE») без нумерації, яка використовується в цій таблиці. Числа для значень діапазону (що відповідають значенням API) у цій таблиці використовуються лише для впорядкування.