> Виявлений хост-об’єкт

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з dhost API.

Виявлений хост

Виявлені хости створюються сервером Zabbix і не можуть бути змінені через API.

Виявлений об’єкт хоста містить інформацію про хост, виявлений правилом виявлення мережі. Має такі властивості.

Властивість Тип Опис
dhostid рядок ID виявленого хоста.
druleid рядок ID правила виявлення, яке виявило хост.
lastdown мітка часу Час останнього виходу з ладу знайденого хоста.
lastup мітка часу Час, коли виявлений хост востаннє піднімався.
статус ціле число Чи відкритий хост працює чи не працює. Хост працює, якщо на ньому є принаймні одна активна виявлена служба.

Можливі значення:
0 - хост працює;
1 - хост не працює.