Додаток 2. Зміни з 5.4 на 6.0

Зворотні несумісні зміни

дія

Зміни:
ZBXNEXT-6920 action.create, action.update: додано сувору перевірку параметрів методів.
ZBXNEXT-6755 action.create, action.update: змінено назву параметра acknowledge_operations на update_operations.
ZBXNEXT-6755 action.get: перейменовано параметр selectAcknowledgeOperations на selectUpdateOperations.

журнал аудиту

Зміни:
ZBXNEXT-6715 припинено підтримку властивості note.
ZBXNEXT-6715 припинено підтримку значень resourcetype (2 – Configuration of Zabbix, 7 – Graph element).
ZBXNEXT-6715 припинено підтримку значень action (5 - Enable, 6 - Disable).
ZBXNEXT-6718 припинено підтримку значення action (3 - Login).
ZBXNEXT-6715 auditlog.get: припинено підтримку параметра selectDetails.

група вузлів мережі

Зміни:
ZBXNEXT-6868 hostgroup.massupdate: поля hosts і templates тепер є обов’язковими.
ZBXNEXT-6868 hostgroup.massadd, hostgroup.massupdate, hostgroup.massremove: додано сувору перевірку параметрів методу.

прототип вузла мережі

Зміни:
ZBXNEXT-6959 hostprototype.get: припинено підтримку властивостей group_prototypeid, hostid, templateid посилання групи та прототипу групи API об'єктів.
ZBXNEXT-6959 hostprototype.update: вилучено можливість змінювати поля лише для читання host, name, custom_interfaces, interfaces, groupLinks, groupPrototypes, templates, tags, macros, inventory_mode успадкованих прототипів вузлів мережі.
ZBXNEXT-6959 hostprototype.create, hostprototype.update, hostprototype.delete: додано сувору перевірку параметрів методу.

карта значків

Зміни:
ZBXNEXT-6914 iconmap.create, iconmap.update: припинено підтримку властивості об’єкта зіставлення значків sortorder.

обслуговування

Зміни:
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update, maintenance.delete: додано сувору перевірку параметрів методів.
ZBXNEXT-6890 maintenance.get,maintenance.update: припинено підтримку параметра timeperiodid об'єкта періоду часу.

mediatype

Зміни:
ZBXNEXT-6885 mediatype.create, mediatype.update: додано сувору перевірку параметрів методів.

роль

Зміни:
ZBXNEXT-6787 припинено підтримку значення manage_services для властивості name в об’єкті action.
ZBXNEXT-3022 припинено підтримку значення configuration.services для властивості name в об’єкті інтерфейсу користувача.

сервіс

Зміни:
ZBXNEXT-6999 додано властивості uuid, description і created_at.
ZBXNEXT-6999 припинено підтримку властивостей showsla, goodsla і times.
ZBXNEXT-6800 змінено значення статусу "0", що означає "ОК" на "Не класифіковано".
ZBXNEXT-3022 припинено підтримку service.adddependencies, service.addtimes, service.deletedependencies, service.deletetimes.
ZBXNEXT-6674 припинено підтримку властивості triggerid.

ZBXNEXT-6999 service.get: припинено підтримку параметрів showsla, selectAlarms, selectTimes.
ZBXNEXT-6999 service.getsla: припинено підтримку методу.
ZBXNEXT-6999 sla.get, sla.create, sla.update, sla.delete, sla.getsli додано методи.
ZBXNEXT-6999 service.get: додано підтримку сортування за serviceid, status і created_at.
ZBXNEXT-6999 service.get: додано підтримку параметра slaids; додано підтримку фільтрації за uuid.
ZBXNEXT-6999 service.create, serevice.update: припинено підтримку параметрів showsla, goodsla і times.
ZBXNEXT-2406 service.getsla: видалено властивості status і problems із відповіді на запит із параметром intervals.
ZBXNEXT-3022 service.create, service.update: припинено підтримку параметрів dependencies і parentid.
ZBXNEXT-3022 service.get: припинено підтримку параметрів selectParent, selectDependencies і selectParentDependencies.
ZBXNEXT-6674 service.get: припинено підтримку параметра selectTrigger.

шаблон

Зміни:
ZBXNEXT-6867 template.create, template.update, template.delete, template.massadd, template.massupdate, template.massremove: додано сувору перевірку параметрів методів.
ZBXNEXT-6867 template.create, template.update, template.massadd, template.massupdate: припинено підтримку параметра вузлів мережі.
ZBXNEXT-6867 template.massremove: припинено підтримку параметра hostids.

тригер

Зміни:
ZBXNEXT-6867 trigger.adddependencies, trigger.deletedependencies: вилучено можливість редагувати залежності успадкованих тригерів.

Інші зміни та виправлення помилок

дія

Зміни:
ZBXNEXT-6755 додано нові значення conditiontype (27 - Служба, 28 - Назва служби).
ZBXNEXT-6250 action.get, action.create, action.update: додано нову властивість повідомити_якщо_скасовано.

журнал аудиту

Зміни:
ZBXNEXT-6999 додано новий resourcetype (48 - SLA).
ZBXNEXT-6923 додано новий resourcetype (47 - вузол високої доступності).
ZBXNEXT-6718 додано підтримку значень action (8 - Вхід, 9 - Невдалий вхід, 10 - Очищення історії).
ZBXNEXT-6715 додано підтримку властивостей: username, recordsetid, details.

автентифікація

Зміни:
ZBXNEXT-4029 додано нові поля політики паролів passwd_min_length і passwd_check_rules.

dashboard

Зміни:
ZBXNEXT-6999 додано новий тип віджетів slareport і типи полів віджетів (9 - Сервіс, 10 - SLA).
ZBXNEXT-6966 додано новий тип віджета item.

історія

Зміни:
ZBXNEXT-6714 додано новий метод API history.clear.

housekeeping

Зміни:
ZBXNEXT-6755 додано підтримку властивості hk_events_service.

елемент

Зміни:
ZBXNEXT-7049 item.get, item.create, item.update: додано третій параметр до етапу попередньої обробки шаблону Prometheus . Другий параметр тепер визначатиме метод агрегації: value, label, function. Третій параметр тепер міститиме вихідні дані Prometheus для методу агрегації label або функцію агрегації для методу агрегування function.

прототип елемента

Зміни:
ZBXNEXT-7049 itemprototype.get, itemprototype.create, itemprototype.update: додано третій параметр до етапу попередньої обробки шаблону Prometheus . Другий параметр тепер визначатиме метод агрегації: value, label, function. Третій параметр тепер міститиме вихідні дані Prometheus для методу агрегації label або функцію агрегації для методу агрегування function.

обслуговування

Зміни:
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: параметр groupids більше не підтримується. Замість цього використовуйте groups.
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: параметр hostids більше не підтримується. Замість цього використовуйте hosts.
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: змінено тип параметрів groups, hosts, timeperiods і tags від array до object/array.

медіатип

Зміни:
ZBXNEXT-6755 об’єкт шаблону повідомлення: додано підтримку значення conditiontype: 4 - (подія, створена під час оновлення статусу служби).

проксі

Зміни:
ZBXNEXT-6889 proxy.create, proxy.update: припинено підтримку властивостей interface.interfaceid і interface.hostid.

регулярний вираз

Зміни:
ZBXNEXT-6717 додано API regexp.get, regexp.create, regexp.update і regexp.delete.

роль

Зміни:
ZBXNEXT-6787 додано підтримку нових властивостей services.read.mode, services.read.list, services.read.tag , services.write.mode, services.write.list і services.write.tag.
ZBXNEXT-3022 додано підтримку значення manage_services для властивості name в об’єкті action.
ZBXNEXT-6999 додано підтримку значення manage_sla для властивості name в об’єкті action.

сервіс

Зміни:
ZBXNEXT-6787 додано нову властивість readonly.
ZBXNEXT-6800 додано підтримку властивостей weight, propagation_rule і propagation_value.
ZBXNEXT-6800 додано підтримку значення status (-1 - OK).
ZBXNEXT-2406 service.get: додано підтримку параметрів deep_parentids і selectProblemEvents.
ZBXNEXT-6800 service.create, service.update: додано підтримку параметра статус_правил.
ZBXNEXT-6800 service.get: додано підтримку параметра selectStatusRules.
ZBXNEXT-6800 service.get: додано підтримку count для параметра selectAlarms.
ZBXNEXT-3022 service.create, service.update: додано підтримку параметрів children, parents і tags.
ZBXNEXT-3022 service.get: додано підтримку параметрів evaltype, tags, selectChildren, selectParents, selectTags.
ZBXNEXT-3022 service.get: додано підтримку параметрів problem_tags, without_problem_tags і selectProblemTags.
ZBXNEXT-6674 service.create, service.update: додано підтримку параметра problem_tags.

налаштування

Зміни:
ZBXNEXT-6945 settings.get, settings.update: додано підтримку параметрів geomaps_tile_provider, geomaps_tile_url, geomaps_max_zoom і geomaps_attribution.
ZBXNEXT-6715 settings.get, settings.update: додано підтримку параметра auditlog_enabled.

сла

Зміни:
ZBXNEXT-6999 додано новий API sla з методами: sla.create, sla.delete, sla.get, sla.getsli, sla.update.

шаблон інформаційної панелі

Зміни:
ZBXNEXT-6966 додано підтримку нового типу віджетів item.

користувач

Зміни:
ZBXNEXT-6718 додано новий метод user.unblock.
ZBXNEXT-4029 user.create, user.update: реалізовано перевірку надійності пароля відповідно до політики паролів.

група користувачів

Зміни:
ZBXNEXT-6866 usergroup.create, usergroup.update: параметр userids більше не підтримується. Замість цього використовуйте users.