This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

trigger.delete

Leírás

objektum trigger.delete(array triggerIds)

Ez a módszer lehetővé teszi a triggerek törlését.

Ez a módszer csak az Admin és a Kiemelt rendszergazda számára érhető el felhasználói típusok. A metódus meghívására vonatkozó engedélyek felhasználói szerepkörben visszavonhatók beállítások. Lásd: User roles további információért.

Paraméterek

"(tömb)" A törlendő triggerek azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) Egy objektumot ad vissza, amely tartalmazza a törölt triggerek azonosítóit a triggerids tulajdonság alatt.

Példák

Delete multiple triggers

Delete two triggers.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CTrigger::delete() az ui/include/classes/api/services/CTrigger.php fájlban.