> SLA object

A következő objektumok közvetlenül kapcsolódnak a sla (Service Level Agreement) API-hoz.

SLA

Az SLA objektum a következő tulajdonságokkal rendelkezik.

Property Type Description
slaid string (readonly) ID of the SLA.
name
(required)
string Name of the SLA.
period
(required)
integer Reporting period of the SLA.

Possible values:
0 - daily;
1 - weekly;
2 - monthly;
3 - quarterly;
4 - annually.
slo
(required)
float Minimum acceptable Service Level Objective expressed as a percent. If the Service Level Indicator (SLI) drops lower, the SLA is considered to be in problem/unfulfilled state.

Possible values: 0-100 (up to 4 fractional digits).
effective_date integer Effective date of the SLA.

Possible values: date timestamp in UTC.
timezone
(required)
string Reporting time zone, for example: Europe/London, UTC.

For the full list of supported time zones please refer to PHP documentation.
status integer Status of the SLA.

Possible values:
0 - (default) disabled SLA;
1 - enabled SLA.
description string Description of the SLA.

Vegye figyelembe, hogy egyes módszereknél (frissítés, törlés) a kötelező/választható paraméterkombináció eltérő.

SLA Schedule

Az SLA ütemezési objektum meghatározza azokat az időszakokat, amikor a csatlakoztatott szolgáltatás(ok) üzemképesnek vannak ütemezve. A következő tulajdonságokkal rendelkezik.

Property Type Description
period_from
(required)
integer Starting time of the recurrent weekly period of time (inclusive).

Possible values: number of seconds (counting from Sunday).
period_to
(required)
integer Ending time of the recurrent weekly period of time (exclusive).

Possible values: number of seconds (counting from Sunday).

SLA excluded downtime

A kizárt leállási objektum meghatározza azokat az időszakokat, amikor a csatlakoztatott szolgáltatás(ok) üzemképtelenné válnak, anélkül, hogy az SLI-t érintené, pl. tervezett karbantartás alatt áll.

Property · | Type | Description · |¶

|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|¶ | name
(required) · | string · | Name of the excluded downtime. · |¶ | period_from
(required) | integer · | Starting time of the excluded downtime (inclusive).

Possible values: timestamp. |¶ | period_to
(required) · | integer · | Ending time of the excluded downtime (exclusive).

Possible values: timestamp. · |

SLA service tag

Az SLA szolgáltatáscímke objektum szolgáltatásokat kapcsol össze az SLA számításaiba. A következő tulajdonságokkal rendelkezik.

Property · Type Description ·
tag
(required)
string · SLA service tag name. ·
operator · integer · SLA service tag operator.

Possible values:
0 - (default) equals;
2 - like
value · string · SLA service tag value. ·