This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

8 JS

Áttekintés

A zabbix_js egy parancssori segédprogram, amely beágyazásra használható script tesztelés.

Ez a segédprogram végrehajt egy felhasználói parancsfájlt egy karakterlánc paraméterrel és nyomtassa ki az eredményt. A szkriptek végrehajtása a beágyazott Zabbix segítségével történik script motor.

Fordítási vagy végrehajtási hiba esetén a zabbix_js kinyomtatja a hiba az stderr-ben, és lépjen ki az 1-es kóddal.

Használat

zabbix_js -s script-file -p input-param [-l log-level] [-t timeout]
    zabbix_js -s script-file -i bemeneti fájl [-l log-level] [-t timeout]
    zabbix_js -h
    zabbix_js -V

A zabbix_js a következő parancssori paramétereket fogadja el:

 -s, --script script-file Adja meg a végrehajtandó szkript fájlnevét. Ha '-' van megadva fájlnévként, a szkript az stdin-ből kerül beolvasásra.
     -i, --input input-file Adja meg a bemeneti paraméter fájlnevét. Ha '-' van megadva fájlnévként, a bemenetet a rendszer az stdin-ből olvassa be.
     -p, --param input-param Adja meg a bemeneti paramétert.
     -l, --loglevel log-level Adja meg a naplózási szintet.
     -t, --timeout timeout Adja meg az időtúllépést másodpercben.
     -h, --help Súgó információk megjelenítése.
     -V, --version A verziószám megjelenítése.

Példa:

zabbix_js -s script-file.js -p példa