This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Zabbix ügynök

Áttekintés

Ezek az ellenőrzések a Zabbix ügynökkel folytatott kommunikációt használják az adatgyűjtéshez.

Vannak [passzív és aktív] (/manual/appendix/items/activepassive) ügynöki ellenőrzések. Egy elem konfigurálásakor kiválaszthatja a kívánt elemet típus:

 • Zabbix ügynök - passzív ellenőrzésekhez
 • Zabbix ügynök (aktív) - aktív ellenőrzésekhez

Támogatott elemkulcsok

A táblázat részleteket tartalmaz a Zabbix-szal használható elemkulcsokról ügynöki tételek az elemcsalád szerint csoportosítva.

Lásd még:

Kötelező és választható paraméterek

A szögletes zárójel nélküli paraméterek megadása kötelező. A jelzésű paraméterek saroktartók < > opcionálisak.

Használat parancssori segédprogramokkal

Vegye figyelembe, hogy a zabbix_agentd vagy zabbix_get elemkulcsok tesztelésekor vagy használatakor a parancssorból a shell szintaxist is figyelembe kell venni.

Például, ha a kulcs egy bizonyos paraméterét idézőjelek közé kell tenni kifejezetten el kell hagynia a dupla idézőjeleket, különben a shell levágja őket speciális karakterként, és nem kerül átadásra a Zabbix segédprogramnak.

Példák:

$ zabbix_agentd -t 'vfs.dir.count[/var/log,,,"file,dir",,0]'
    
    $ zabbix_agentd -t vfs.dir.count[/var/log,,,\"file,dir\",,0]
Kerneladatok
Tételkulcs
Leírás Visszatérési érték Paraméterek Megjegyzések
kernel.maxfiles
Az operációs rendszer által támogatott megnyitott fájlok maximális száma. Integer
kernel.maxproc
Az operációs rendszer által támogatott folyamatok maximális száma. Integer
kernel.openfiles
Az aktuálisan megnyitott fájlleírók számát adja vissza. Integer Ez az elem a Zabbix 6.0 óta támogatott.
Log data

See additional information on log monitoring.

Item key
Description Return value Parameters Comments
log[file,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>]
Monitoring of a log file. Log file - full path and name of log file
regexp - regular expression describing the required pattern
encoding - code page identifier
maxlines - maximum number of new lines per second the agent will send to Zabbix server or proxy. This parameter overrides the value of 'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf
mode (since version 2.0)- possible values:
all (default), skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
output (since version 2.2) - an optional output formatting template. The \0 escape sequence is replaced with the matched part of text (from the first character where match begins until the character where match ends) while an \N (where N=1...9) escape sequence is replaced with Nth matched group (or an empty string if the N exceeds the number of captured groups).
maxdelay (since version 3.2) - maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
options (since version 4.4.7) - additional options:
mtime-noreread - non-unique records, reread only if the file size changes (ignore modification time change). (This parameter is deprecated since 5.0.2, because now mtime is ignored.)
persistent_dir (since versions 5.0.18, 5.4.9, only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Agent2) - absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.
The item must be configured as an active check.
If file is missing or permissions do not allow access, item turns unsupported.

If output is left empty - the whole line containing the matched text is returned. Note that all global regular expression types except 'Result is TRUE' always return the whole matched line and the output parameter is ignored.

Content extraction using the output parameter takes place on the agent.

Examples:
=> log[/var/log/syslog]
=> log[/var/log/syslog,error]
=> log[/home/zabbix/logs/logfile,,,100]

Using output parameter for extracting a number from log record:
=> log[/app1/app.log,"task run [0-9.]+ sec, processed ([0-9]+) records, [0-9]+ errors",,,,\1] → will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send only '6080' to server. Because a numeric value is being sent, the "Type of information" for this item can be set to "Numeric (unsigned)" and the value can be used in graphs, triggers etc.

Using output parameter for rewriting log record before sending to server:
=> log[/app1/app.log,"([0-9 :-]+) task run ([0-9.]+) sec, processed ([0-9]+) records, ([0-9]+) errors",,,,"\1 RECORDS: \3, ERRORS: \4, DURATION: \2"] → will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send a modified record "2015-11-13 10:08:26 RECORDS: 6080, ERRORS: 0, DURATION: 6.08" to server.
log.count[file,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>]
Count of matched lines in a monitored log file. Integer file - full path and name of log file
regexp - regular expression describing the required pattern
encoding - code page identifier
maxproclines - maximum number of new lines per second the agent will analyze (cannot exceed 10000). Default value is 10*'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
mode - possible values:
all (default), skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
maxdelay - maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
options (since version 4.4.7) - additional options:
mtime-noreread - non-unique records, reread only if the file size changes (ignore modification time change). (This parameter is deprecated since 5.0.2, because now mtime is ignored.)
persistent_dir (since versions 5.0.18, 5.4.9, only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Agent2) - absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.
The item must be configured as an active check.


Matching lines are counted in the new lines since the last log check by the agent, and thus depend on the item update interval.
If the file is missing or permissions do not allow access, item turns unsupported.

This item is not supported for Windows Event Log.

Supported since Zabbix 3.2.0.
logrt[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>]
Monitoring of a log file that is rotated. Log file_regexp - absolute path to file and the file name described by a regular expression. Note that only the file name is a regular expression
regexp - regular expression describing the required content pattern
encoding - code page identifier
maxlines - maximum number of new lines per second the agent will send to Zabbix server or proxy. This parameter overrides the value of 'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf
mode (since version 2.0) - possible values:
all (default), skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
output (since version 2.2) - an optional output formatting template. The \0 escape sequence is replaced with the matched part of text (from the first character where match begins until the character where match ends) while an \N (where N=1...9) escape sequence is replaced with Nth matched group (or an empty string if the N exceeds the number of captured groups).
maxdelay (since version 3.2) - maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
options (since version 4.0; mtime-reread, mtime-noreread options since 4.4.7) - type of log file rotation and other options. Possible values:
rotate (default),
copytruncate - note that copytruncate cannot be used together with maxdelay. In this case maxdelay must be 0 or not specified; see copytruncate notes,
mtime-reread - non-unique records, reread if modification time or size changes (default),
mtime-noreread - non-unique records, reread only if the size changes (ignore modification time change).
persistent_dir (since versions 5.0.18, 5.4.9, only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Agent2) - absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.
The item must be configured as an active check.
Log rotation is based on the last modification time of files.

Note that logrt is designed to work with one currently active log file, with several other matching inactive files rotated. If, for example, a directory has many active log files, a separate logrt item should be created for each one. Otherwise if one logrt item picks up too many files it may lead to exhausted memory and a crash of monitoring.

If output is left empty - the whole line containing the matched text is returned. Note that all global regular expression types except 'Result is TRUE' always return the whole matched line and the output parameter is ignored.

Content extraction using the output parameter takes place on the agent.

Examples:
=> logrt["/home/zabbix/logs/^logfile[0-9]{1,3}$",,,100] → will match a file like "logfile1" (will not match ".logfile1")
=> logrt["/home/user/^logfile_.*_[0-9]{1,3}$","pattern_to_match","UTF-8",100] → will collect data from files such "logfile_abc_1" or "logfile__001".

Using output parameter for extracting a number from log record:
=> logrt[/app1/^test.*log$,"task run [0-9.]+ sec, processed ([0-9]+) records, [0-9]+ errors",,,,\1] → will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send only '6080' to server. Because a numeric value is being sent, the "Type of information" for this item can be set to "Numeric (unsigned)" and the value can be used in graphs, triggers etc.

Using output parameter for rewriting log record before sending to server:
=> logrt[/app1/^test.*log$,"([0-9 :-]+) task run ([0-9.]+) sec, processed ([0-9]+) records, ([0-9]+) errors",,,,"\1 RECORDS: \3, ERRORS: \4, DURATION: \2"] → will match a log record "2015-11-13 10:08:26 task run 6.08 sec, processed 6080 records, 0 errors" and send a modified record "2015-11-13 10:08:26 RECORDS: 6080, ERRORS: 0, DURATION: 6.08" to server.
logrt.count[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>]
Count of matched lines in a monitored log file that is rotated. Integer file_regexp - absolute path to file and regular expression describing the file name pattern
regexp - regular expression describing the required content pattern
encoding - code page identifier
maxproclines - maximum number of new lines per second the agent will analyze (cannot exceed 10000). Default value is 10*'MaxLinesPerSecond' in zabbix_agentd.conf.
mode - possible values:
all (default), skip - skip processing of older data (affects only newly created items).
maxdelay - maximum delay in seconds. Type: float. Values: 0 - (default) never ignore log file lines; > 0.0 - ignore older lines in order to get the most recent lines analyzed within "maxdelay" seconds. Read the maxdelay notes before using it!
options (since version 4.0; mtime-reread, mtime-noreread options since 4.4.7) - type of log file rotation and other options. Possible values:
rotate (default),
copytruncate - note that copytruncate cannot be used together with maxdelay. In this case maxdelay must be 0 or not specified; see copytruncate notes,
mtime-reread - non-unique records, reread if modification time or size changes (default),
mtime-noreread - non-unique records, reread only if the size changes (ignore modification time change).
persistent_dir (since versions 5.0.18, 5.4.9, only in zabbix_agentd on Unix systems; not supported in Agent2) - absolute pathname of directory where to store persistent files. See also additional notes on persistent files.
The item must be configured as an active check.

Matching lines are counted in the new lines since the last log check by the agent, and thus depend on the item update interval.

Log rotation is based on the last modification time of files.

This item is not supported for Windows Event Log.

Supported since Zabbix 3.2.0.
Modbus adatok
Tételkulcs
Leírás Visszatérési érték Paraméterek Megjegyzések
modbus.get[végpont,<szolgaazonosító>,<funkció>,<cím>,<szám>,<típus>,<végződés>,<eltolás>]
Beolvassa a Modbus-adatokat. JSON-objektum végpontprotocol://connection_string-ként definiált végpont
slave id – slave ID
funkció – Modbus-funkció
>cím - az első nyilvántartás, tekercs vagy bemenet címe
számlálás - az olvasandó rekordok száma
típus - adattípus
végződés - endianness konfiguráció
offset - a regiszterek száma, a 'címtől' kezdve, amelyek eredményeit eldobjuk.

Lásd a részletes leírást a paraméterek közül.
Támogatott a Zabbix 5.2.0.
Network data
Item key
Description Return value Parameters Comments
net.dns[<ip>,name,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>]
Checks if DNS service is up. 0 - DNS is down (server did not respond or DNS resolution failed)

1 - DNS is up
ip - IP address of DNS server (leave empty for the default DNS server, on Windows supported for Zabbix agent 2, ignored for Zabbix agent)
name - DNS name to query
type - record type to be queried (default is SOA)
timeout (ignored on Windows, unless using Zabbix agent 2 version 6.0.1 or newer) - timeout for the request in seconds (default is 1 second)
count (ignored on Windows, unless using Zabbix agent 2 version 6.0.1 or newer) - number of tries for the request (default is 2)
protocol (since version 3.0) - the protocol used to perform DNS queries: udp (default) or tcp
Example:
=> net.dns[8.8.8.8,example.com,MX,2,1]

The possible values for type are:
ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (not supported for Zabbix agent on Windows, Zabbix agent 2 on all OS), HINFO, MINFO, TXT, AAAA, SRV

Internationalized domain names are not supported, please use IDNA encoded names instead.

SRV record type is supported since Zabbix 1.8.6 (Unix) and 2.0.0 (Windows).

Naming before Zabbix 2.0 (still supported): net.tcp.dns
net.dns.record[<ip>,name,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>]
Performs a DNS query. Character string with the required type of information ip - IP address of DNS server (leave empty for the default DNS server, ignored on Windows, unless using Zabbix agent 2 version 6.0.1 or newer)
name - DNS name to query
type - record type to be queried (default is SOA)
timeout (ignored on Windows, unless using Zabbix agent 2 version 6.0.1 or newer) - timeout for the request in seconds (default is 1 second)
count (ignored on Windows, unless using Zabbix agent 2 version 6.0.1 or newer) - number of tries for the request (default is 2)
protocol(since version 3.0) - the protocol used to perform DNS queries: udp (default) or tcp
Example:
=> net.dns.record[8.8.8.8,example.com,MX,2,1]

The possible values for type are:
ANY, A, NS, CNAME, MB, MG, MR, PTR, MD, MF, MX, SOA, NULL, WKS (not supported for Zabbix agent on Windows, Zabbix agent 2 on all OS), HINFO, MINFO, TXT, AAAA, SRV

Internationalized domain names are not supported, please use IDNA encoded names instead.

SRV record type is supported since Zabbix 1.8.6 (Unix) and 2.0.0 (Windows).

Naming before Zabbix 2.0 (still supported): net.tcp.dns.query
net.if.collisions[if]
Number of out-of-window collisions. Integer if - network interface name
net.if.discovery
List of network interfaces. Used for low-level discovery. JSON object Supported since Zabbix 2.0.

On FreeBSD, OpenBSD and NetBSD supported since Zabbix 2.2.

Some Windows versions (for example, Server 2008) might require the latest updates installed to support non-ASCII characters in interface names.
net.if.in[if,<mode>]
Incoming traffic statistics on network interface. Integer if - network interface name (Unix); network interface full description or IPv4 address; or, if in braces, network interface GUID (Windows)
mode - possible values:
bytes - number of bytes (default)
packets - number of packets
errors - number of errors
dropped - number of dropped packets
overruns (fifo) - the number of FIFO buffer errors
frame - the number of packet framing errors
compressed - the number of compressed packets transmitted or received by the device driver
multicast - the number of multicast frames received by the device driver
On Windows, the item gets values from 64-bit counters if available. 64-bit interface statistic counters were introduced in Windows Vista and Windows Server 2008. If 64-bit counters are not available, the agent uses 32-bit counters.

Multi-byte interface names on Windows are supported since Zabbix 1.8.6.

Examples:
=> net.if.in[eth0,errors]
=> net.if.in[eth0]

You may obtain network interface descriptions on Windows with net.if.discovery or net.if.list items.

You may use this key with the Change per second preprocessing step in order to get bytes per second statistics.
net.if.out[if,<mode>]
Outgoing traffic statistics on network interface. Integer if - network interface name (Unix); network interface full description or IPv4 address; or, if in braces, network interface GUID (Windows)
mode - possible values:
bytes - number of bytes (default)
packets - number of packets
errors - number of errors
dropped - number of dropped packets
overruns (fifo) - the number of FIFO buffer errors
collisions (colls) - the number of collisions detected on the interface
carrier - the number of carrier losses detected by the device driver
compressed - the number of compressed packets transmitted by the device driver
On Windows, the item gets values from 64-bit counters if available. 64-bit interface statistic counters were introduced in Windows Vista and Windows Server 2008. If 64-bit counters are not available, the agent uses 32-bit counters.

Multi-byte interface names on Windows are supported since Zabbix agent 1.8.6 version.

Examples:
=> net.if.out[eth0,errors]
=> net.if.out[eth0]

You may obtain network interface descriptions on Windows with net.if.discovery or net.if.list items.

You may use this key with the Change per second preprocessing step in order to get bytes per second statistics.
net.if.total[if,<mode>]
Sum of incoming and outgoing traffic statistics on network interface. Integer if - network interface name (Unix); network interface full description or IPv4 address; or, if in braces, network interface GUID (Windows)
mode - possible values:
bytes - number of bytes (default)
packets - number of packets
errors - number of errors
dropped - number of dropped packets
overruns (fifo) - the number of FIFO buffer errors
compressed - the number of compressed packets transmitted or received by the device driver
On Windows, the item gets values from 64-bit counters if available. 64-bit interface statistic counters were introduced in Windows Vista and Windows Server 2008. If 64-bit counters are not available, the agent uses 32-bit counters.

Examples:
=> net.if.total[eth0,errors]
=> net.if.total[eth0]

You may obtain network interface descriptions on Windows with net.if.discovery or net.if.list items.

You may use this key with the Change per second preprocessing step in order to get bytes per second statistics.

Note that dropped packets are supported only if both net.if.in and net.if.out work for dropped packets on your platform.
net.tcp.listen[port]
Checks if this TCP port is in LISTEN state. 0 - it is not in LISTEN state

1 - it is in LISTEN state
port - TCP port number Example:
=> net.tcp.listen[80]

On Linux supported since Zabbix 1.8.4

Since Zabbix 3.0.0, on Linux kernels 2.6.14 and above, information about listening TCP sockets is obtained from the kernel's NETLINK interface, if possible. Otherwise, the information is retrieved from /proc/net/tcp and /proc/net/tcp6 files.
net.tcp.port[<ip>,port]
Checks if it is possible to make TCP connection to specified port. 0 - cannot connect

1 - can connect
ip - IP or DNS name (default is 127.0.0.1)
port - port number
Example:
=> net.tcp.port[,80] → can be used to test availability of web server running on port 80.

For simple TCP performance testing use net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>]

Note that these checks may result in additional messages in system daemon logfiles (SMTP and SSH sessions being logged usually).
net.tcp.service[service,<ip>,<port>]
Checks if service is running and accepting TCP connections. 0 - service is down

1 - service is running
service - either of:
ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (see details)
ip - IP address (default is 127.0.0.1)
port - port number (by default standard service port number is used)
Example:
=> net.tcp.service[ftp,,45] → can be used to test the availability of FTP server on TCP port 45.

Note that these checks may result in additional messages in system daemon logfiles (SMTP and SSH sessions being logged usually).

Checking of encrypted protocols (like IMAP on port 993 or POP on port 995) is currently not supported. As a workaround, please use net.tcp.port for checks like these.

Checking of LDAP and HTTPS on Windows is only supported by Zabbix agent 2.

Note that the telnet check looks for a login prompt (':' at the end).

See also known issues of checking HTTPS service.

https and telnet services are supported since Zabbix 2.0.
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<port>]
Checks performance of TCP service. 0 - service is down

seconds - the number of seconds spent while connecting to the service
service - either of:
ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (see details)
ip - IP address (default is 127.0.0.1)
port - port number (by default standard service port number is used)
Example:
=> net.tcp.service.perf[ssh] → can be used to test the speed of initial response from SSH server.

Checking of encrypted protocols (like IMAP on port 993 or POP on port 995) is currently not supported. As a workaround, please use net.tcp.service.perf[tcp,<ip>,<port>] for checks like these.

Checking of LDAP and HTTPS on Windows is only supported by Zabbix agent 2.

Note that the telnet check looks for a login prompt (':' at the end).

See also known issues of checking HTTPS service.

https and telnet services are supported since Zabbix 2.0.
net.tcp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>]
Return the number of TCP sockets that match parameters. Integer laddr - local IPv4/6 address or CIDR subnet
lport - local port number or service name
raddr - remote IPv4/6 address or CIDR subnet
rport - remote port number or service name
state - connection state (established, syn_sent, syn_recv, fin_wait1, fin_wait2, time_wait, close, close_wait, last_ack, listen, closing)
This item is supported on Linux only on both Zabbix agent/agent 2. On Zabbix agent 2 it is also supported on 64-bit Windows.

Example:
=> net.tcp.socket.count[,80,,,established] → check if local TCP port 80 is in "established" state

This item is supported since Zabbix 6.0.
net.udp.listen[port]
Checks if this UDP port is in LISTEN state. 0 - it is not in LISTEN state

1 - it is in LISTEN state
port - UDP port number Example:
=> net.udp.listen[68]

On Linux supported since Zabbix 1.8.4
net.udp.service[service,<ip>,<port>]
Checks if service is running and responding to UDP requests. 0 - service is down

1 - service is running
service - ntp (see details)
ip - IP address (default is 127.0.0.1)
port - port number (by default standard service port number is used)
Example:
=> net.udp.service[ntp,,45] → can be used to test the availability of NTP service on UDP port 45.

This item is supported since Zabbix 3.0.0, but ntp service was available for net.tcp.service[] item in prior versions.
net.udp.service.perf[service,<ip>,<port>]
Checks performance of UDP service. 0 - service is down

seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service
service - ntp (see details)
ip - IP address (default is 127.0.0.1)
port - port number (by default standard service port number is used)
Example:
=> net.udp.service.perf[ntp] → can be used to test response time from NTP service.

This item is supported since Zabbix 3.0.0, but ntp service was available for net.tcp.service[] item in prior versions.
net.udp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>]
Return the number of TCP sockets that match parameters. Integer laddr - local IPv4/6 address or CIDR subnet
lport - local port number or service name
raddr - remote IPv4/6 address or CIDR subnet
rport - remote port number or service name
state - connection state (established, unconn)
This item is supported on Linux only on both Zabbix agent/agent 2. On Zabbix agent 2 it is also supported on 64-bit Windows.

Example:
=> net.udp.socket.count[,,,,listening] → check if any UDP socket is in "listening" state

This item is supported since Zabbix 6.0.
Process data
Item key
Description Return value Parameters Comments
proc.cpu.util[<name>,<user>,<type>,<cmdline>,<mode>,<zone>]
Process CPU utilization percentage. Float name - process name (default is all processes)
user - user name (default is all users)
type - CPU utilization type:
total (default), user, system
cmdline - filter by command line (it is a regular expression)
mode - data gathering mode: avg1 (default), avg5, avg15
zone - target zone: current (default), all. This parameter is supported on Solaris only.
Examples:
=> proc.cpu.util[,root] → CPU utilization of all processes running under the "root" user
=> proc.cpu.util[zabbix_server,zabbix] → CPU utilization of all zabbix_server processes running under the zabbix user

The returned value is based on single CPU core utilization percentage. For example CPU utilization of a process fully using two cores is 200%.

The process CPU utilization data is gathered by a collector which supports the maximum of 1024 unique (by name, user and command line) queries. Queries not accessed during the last 24 hours are removed from the collector.

Note that when setting the zone parameter to current (or default) in case the agent has been compiled on a Solaris without zone support, but running on a newer Solaris where zones are supported, then the agent will return NOTSUPPORTED (the agent cannot limit results to only the current zone). However, all is supported in this case.

This key is supported since Zabbix 3.0.0 and is available on several platforms (see Items supported by platform).
proc.mem[<name>,<user>,<mode>,<cmdline>,<memtype>]
Memory used by process in bytes. Integer - with mode as max, min, sum

Float - with mode as avg
name - process name (default is all processes)
user - user name (default is all users)
mode - possible values:
avg, max, min, sum (default)
cmdline - filter by command line (it is a regular expression)
memtype - type of memory used by process
Examples:
=> proc.mem[,root] → memory used by all processes running under the "root" user
=> proc.mem[zabbix_server,zabbix] → memory used by all zabbix_server processes running under the zabbix user
=> proc.mem[,oracle,max,oracleZABBIX] → memory used by the most memory-hungry process running under oracle having oracleZABBIX in its command line

Note: When several processes use shared memory, the sum of memory used by processes may result in large, unrealistic values.

See notes on selecting processes with name and cmdline parameters (Linux-specific).

When this item is invoked from the command line and contains a command line parameter (e.g. using the agent test mode: zabbix_agentd -t proc.mem[,,,apache2]), one extra process will be counted, as the agent will count itself.

The memtype parameter is supported on several platforms since Zabbix 3.0.0.
proc.num[<name>,<user>,<state>,<cmdline>,<zone>]
The number of processes. Integer name - process name (default is all processes)
user - user name (default is all users)
state (disk and trace options since version 3.4.0) - possible values:
all (default),
disk - uninterruptible sleep,
run - running,
sleep - interruptible sleep,
trace - stopped,
zomb - zombie
cmdline - filter by command line (it is a regular expression)
zone - target zone: current (default), all. This parameter is supported on Solaris only.
Examples:
=> proc.num[,mysql] → number of processes running under the mysql user
=> proc.num[apache2,www-data] → number of apache2 processes running under the www-data user
=> proc.num[,oracle,sleep,oracleZABBIX] → number of processes in sleep state running under oracle having oracleZABBIX in its command line

See notes on selecting processes with name and cmdline parameters (Linux-specific).

On Windows, only the name and user parameters are supported.

When this item is invoked from the command line and contains a command line parameter (e.g. using the agent test mode: zabbix_agentd -t proc.num[,,,apache2]), one extra process will be counted, as the agent will count itself.

Note that when setting the zone parameter to current (or default) in case the agent has been compiled on a Solaris without zone support, but running on a newer Solaris where zones are supported, then the agent will return NOTSUPPORTED (the agent cannot limit results to only the current zone). However, all is supported in this case.
Érzékelő adatai
Tételkulcs
Leírás Visszatérési érték Paraméterek Megjegyzések
érzékelő[eszköz,érzékelő,<mód>]
Hardveres érzékelő olvasása. Lebegő eszköz - eszköz neve
érzékelő - érzékelő neve
mód - lehetséges értékek:
átl, max, min (ha ezt a paramétert elhagyja, az eszközt és az érzékelőt szó szerint kezeli a rendszer).
Beolvassa a /proc/sys/dev/sensors fájlt Linux 2.4 rendszeren.

Példa:
=> sensor[w83781d- i2c-0-2d,temp1]

A Zabbix 1.8.4 előtt a sensor[temp1] formátumot használták.
Olvasi a /sys/class/hwmon fájlt Linux 2.6+ rendszeren.

Lásd a sensor elem részletesebb leírását Linuxon.
Beolvassa a hw.sensors MIB-et OpenBSD-n.

Példák:
=> érzékelő[cpu0,temp0] → egy CPU hőmérséklete
=> érzékelő ["cpu[0-2]$",temp,avg] → az első három CPU átlaghőmérséklete

A Zabbix 1.8.4 óta támogatja az OpenBSD-t.
System data
Item key
Description Return value Parameters Comments
system.boottime
System boot time. Integer (Unix timestamp)
system.cpu.discovery
List of detected CPUs/CPU cores. Used for low-level discovery. JSON object Supported on all platforms since 2.4.0.
system.cpu.intr
Device interrupts. Integer
system.cpu.load[<cpu>,<mode>]
CPU load. Float cpu - possible values:
all (default), percpu (since version 2.0; total load divided by online CPU count)
mode - possible values:
avg1 (one-minute average, default), avg5, avg15
Example:
=> system.cpu.load[,avg5].
system.cpu.num[<type>]
Number of CPUs. Integer type - possible values:
online (default), max
Example:
=> system.cpu.num
system.cpu.switches
Count of context switches. Integer
system.cpu.util[<cpu>,<type>,<mode>,<logical_or_physical>]
CPU utilization percentage. Float cpu - <CPU number> or all (default)
type - possible values:
user (default), idle, nice, system (default for Windows), iowait, interrupt, softirq, steal, guest (on Linux kernels 2.6.24 and above), guest_nice (on Linux kernels 2.6.33 and above).
See also platform-specific details for this parameter.
mode - possible values:
avg1 (one-minute average, default), avg5, avg15
logical_or_physical (since version 5.0.3; on AIX only) - possible values: logical (default), physical. This parameter is supported on AIX only.
On Windows the value is acquired using the Processor Time performance counter. Note that since Windows 8 its Task Manager shows CPU utilization based on the Processor Utility performance counter, while in previous versions it was the Processor Time counter.

Example:
=> system.cpu.util[0,user,avg5]

Old naming: system.cpu.idleX, system.cpu.niceX, system.cpu.systemX, system.cpu.userX
system.hostname[<type>, <transform>]
System host name. String type (before version 5.4.7 supported on Windows only) - possible values: netbios (default on Windows), host (default on Linux), shorthost (since version 5.4.7; returns part of the hostname before the first dot, a full string for names without dots).
transform (since version 5.4.7) - possible values:
none (default), lower (convert to lowercase)
The value is acquired by either GetComputerName() (for netbios) or gethostname() (for host) functions on Windows and by taking nodename from the uname() system API output on other systems.

Examples of returned values:
on Linux:
=> system.hostname → linux-w7x1
=> system.hostname → example.com
=> system.hostname[shorthost] → example
on Windows:
=> system.hostname → WIN-SERV2008-I6
=> system.hostname[host] → Win-Serv2008-I6LonG
=> system.hostname[host,lower] → win-serv2008-i6long

See also a more detailed description.
system.hw.chassis[<info>]
Chassis information. String info - one of full (default), model, serial, type or vendor Example: system.hw.chassis[full]
Hewlett-Packard HP Pro 3010 Small Form Factor PC CZXXXXXXXX Desktop]

This key depends on the availability of the SMBIOS table.
Will try to read the DMI table from sysfs, if sysfs access fails then try reading directly from memory.

Root permissions are required because the value is acquired by reading from sysfs or memory.

Supported since Zabbix 2.0.
system.hw.cpu[<cpu>,<info>]
CPU information. String or integer cpu - <CPU number> or all (default)
info - possible values:
full (default), curfreq, maxfreq, model or vendor
Example:
=> system.hw.cpu[0,vendor] → AuthenticAMD

Gathers info from /proc/cpuinfo and /sys/devices/system/cpu/[cpunum]/cpufreq/cpuinfo_max_freq.

If a CPU number and curfreq or maxfreq is specified, a numeric value is returned (Hz).

Supported since Zabbix 2.0.
system.hw.devices[<type>]
Listing of PCI or USB devices. Text type (since version 2.0) - pci (default) or usb Example:
=> system.hw.devices[pci] → 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
[..]

Returns the output of either lspci or lsusb utility (executed without any parameters).
system.hw.macaddr[<interface>,<format>]
Listing of MAC addresses. String interface - all (default) or a regular expression
format - full (default) or short
Lists MAC addresses of the interfaces whose name matches the given interface regular expression (all lists for all interfaces).

Example:
=> system.hw.macaddr["eth0$",full] → [eth0] 00:11:22:33:44:55

If format is specified as short, interface names and identical MAC addresses are not listed.

Supported since Zabbix 2.0.
system.localtime[<type>]
System time. Integer - with type as utc

String - with type as local
type (since version 2.0) - possible values:
utc - (default) the time since the Epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970), measured in seconds.
local - the time in the 'yyyy-mm-dd,hh:mm:ss.nnn,+hh:mm' format
Must be used as a passive check only.

Example:
=> system.localtime[local] → create an item using this key and then use it to display host time in the Clock dashboard widget.
system.run[command,<mode>]
Run specified command on the host. Text result of the command

1 - with mode as nowait (regardless of command result)
command - command for execution
mode - possible values:
wait - wait end of execution (default),
nowait - do not wait
Up to 512KB of data can be returned, including trailing whitespace that is truncated.
To be processed correctly, the output of the command must be text.

Example:
=> system.run[ls -l /] → detailed file list of root directory.

Note: system.run items are disabled by default. Learn how to enable them.

The return value of the item is standard output together with standard error produced by command. The exit code is not checked.

Empty result is allowed starting with Zabbix 2.4.0.
See also: Command execution.
system.stat[resource,<type>]
System statistics. Integer or float ent - number of processor units this partition is entitled to receive (float)
kthr,<type> - information about kernel thread states:
r - average number of runnable kernel threads (float)
b - average number of kernel threads placed in the Virtual Memory Manager wait queue (float)
memory,<type> - information about the usage of virtual and real memory:
avm - active virtual pages (integer)
fre - size of the free list (integer)
page,<type> - information about page faults and paging activity:
fi - file page-ins per second (float)
fo - file page-outs per second (float)
pi - pages paged in from paging space (float)
po - pages paged out to paging space (float)
fr - pages freed (page replacement) (float)
sr - pages scanned by page-replacement algorithm (float)
faults,<type> - trap and interrupt rate:
in - device interrupts (float)
sy - system calls (float)
cs - kernel thread context switches (float)
cpu,<type> - breakdown of percentage usage of processor time:
us - user time (float)
sy - system time (float)
id - idle time (float)
wa - idle time during which the system had outstanding disk/NFS I/O request(s) (float)
pc - number of physical processors consumed (float)
ec - the percentage of entitled capacity consumed (float)
lbusy - indicates the percentage of logical processor(s) utilization that occurred while executing at the user and system level (float)
app - indicates the available physical processors in the shared pool (float)
disk,<type> - disk statistics:
bps - indicates the amount of data transferred (read or written) to the drive in bytes per second (integer)
tps - indicates the number of transfers per second that were issued to the physical disk/tape (float)
This item is supported on AIX only.
Take note of the following limitations in these items:
=> system.stat[cpu,app] - supported only on AIX LPAR of type "Shared"
=> system.stat[cpu,ec] - supported on AIX LPAR of type "Shared" and "Dedicated" ("Dedicated" always returns 100 (percent))
=> system.stat[cpu,lbusy] - supported only on AIX LPAR of type "Shared"
=> system.stat[cpu,pc] - supported on AIX LPAR of type "Shared" and "Dedicated"
=> system.stat[ent] - supported on AIX LPAR of type "Shared" and "Dedicated"
system.sw.arch
Software architecture information. String Example:
=> system.sw.arch → i686

Info is acquired from uname() function.

Supported since Zabbix 2.0.
system.sw.os[<info>]
Operating system information. String info - possible values:
full (default), short or name
Example:
=> system.sw.os[short]→ Ubuntu 2.6.35-28.50-generic 2.6.35.11

Info is acquired from (note that not all files and options are present in all distributions):
/proc/version (full)
/proc/version_signature (short)
PRETTY_NAME parameter from /etc/os-release on systems supporting it, or /etc/issue.net (name)

Supported since Zabbix 2.0.
system.sw.packages[<package>,<manager>,<format>]
Listing of installed packages. Text package - all (default) or a regular expression
manager - all (default) or a package manager
format - full (default) or short
Lists (alphabetically) installed packages whose name matches the given package regular expression (all lists them all).

Example:
=> system.sw.packages[mini,dpkg,short] → python-minimal, python2.6-minimal, ubuntu-minimal

Supported package managers (executed command):
dpkg (dpkg --get-selections)
pkgtool (ls /var/log/packages)
rpm (rpm -qa)
pacman (pacman -Q)

If format is specified as full, packages are grouped by package managers (each manager on a separate line beginning with its name in square brackets).
If format is specified as short, packages are not grouped and are listed on a single line.

Supported since Zabbix 2.0.
system.swap.in[<device>,<type>]
Swap in (from device into memory) statistics. Integer device - device used for swapping (default is all)
type - possible values:
count (number of swapins), sectors (sectors swapped in), pages (pages swapped in).
See also platform-specific details for this parameter.
Example:
=> system.swap.in[,pages]

The source of this information is:
/proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4)
/proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
system.swap.out[<device>,<type>]
Swap out (from memory onto device) statistics. Integer device - device used for swapping (default is all)
type - possible values:
count (number of swapouts), sectors (sectors swapped out), pages (pages swapped out).
See also platform-specific details for this parameter.
Example:
=> system.swap.out[,pages]

The source of this information is:
/proc/swaps, /proc/partitions, /proc/stat (Linux 2.4)
/proc/swaps, /proc/diskstats, /proc/vmstat (Linux 2.6)
system.swap.size[<device>,<type>]
Swap space size in bytes or in percentage from total. Integer - for bytes

Float - for percentage
device - device used for swapping (default is all)
type - possible values:
free (free swap space, default), pfree (free swap space, in percent), pused (used swap space, in percent), total (total swap space), used (used swap space)
Note that pfree, pused are not supported on Windows if swap size is 0.
See also platform-specific details for this parameter.
Example:
=> system.swap.size[,pfree] → free swap space percentage

If device is not specified Zabbix agent will only take into account swap devices (files), physical memory will be ignored. For example, on Solaris systems swap -s command includes a portion of physical memory and swap devices (unlike swap -l).

Note that this key might report incorrect swap space size/percentage on virtualized (VMware ESXi, VirtualBox) Windows platforms. In this case you may use the perf_counter[\700(_Total)\702] key to obtain correct swap space percentage.
system.uname
Identification of the system. String Example of returned value (Unix):
FreeBSD localhost 4.2-RELEASE FreeBSD 4.2-RELEASE #0: Mon Nov i386

Example of returned value (Windows):
Windows ZABBIX-WIN 6.0.6001 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Service Pack 1 x86

On Unix since Zabbix 2.2.0 the value for this item is obtained with uname() system call. Previously it was obtained by invoking "uname -a". The value of this item might differ from the output of "uname -a" and does not include additional information that "uname -a" prints based on other sources.

On Windows since Zabbix 3.0 the value for this item is obtained from Win32_OperatingSystem and Win32_Processor WMI classes. Previously it was obtained from volatile Windows APIs and undocumented registry keys. The OS name (including edition) might be translated to the user's display language. On some versions of Windows it contains trademark symbols and extra spaces.

Note that on Windows the item returns OS architecture, whereas on Unix it returns CPU architecture.
system.uptime
System uptime in seconds. Integer In item configuration, use s or uptime units to get readable values.
system.users.num
Number of users logged in. Integer who command is used on the agent side to obtain the value.
Virtual file system data
Item key
Description Return value Parameters Comments
vfs.dev.discovery
List of block devices and their type. Used for low-level discovery. JSON object This item is supported on Linux platform only.

Supported since Zabbix 4.4.0.
vfs.dev.read[<device>,<type>,<mode>]
Disk read statistics. Integer - with type in sectors, operations, bytes

Float - with type in sps, ops, bps

Note: if using an update interval of three hours or more2, will always return '0'
device - disk device (default is all 3)
type - possible values: sectors, operations, bytes, sps, ops, bps
Note that 'type' parameter support and defaults depend on the platform. See platform-specific details.
sps, ops, bps stand for: sectors, operations, bytes per second, respectively.
mode - possible values: avg1 (one-minute average, default), avg5, avg15.
This parameter is supported only with type in: sps, ops, bps.
You may use relative device names (for example, sda) as well as an optional /dev/ prefix (for example, /dev/sda).

LVM logical volumes are supported.

Default values of 'type' parameter for different OSes:
AIX - operations
FreeBSD - bps
Linux - sps
OpenBSD - operations
Solaris - bytes

Example:
=> vfs.dev.read[,operations]

sps, ops and bps on supported platforms used to be limited to 8 devices (7 individual and one all). Since Zabbix 2.0.1 this limit is 1024 devices (1023 individual and one for all).
vfs.dev.write[<device>,<type>,<mode>]
Disk write statistics. Integer - with type in sectors, operations, bytes

Float - with type in sps, ops, bps

Note: if using an update interval of three hours or more2, will always return '0'
device - disk device (default is all 3)
type - possible values: sectors, operations, bytes, sps, ops, bps
Note that 'type' parameter support and defaults depend on the platform. See platform-specific details.
sps, ops, bps stand for: sectors, operations, bytes per second, respectively.
mode - possible values: avg1 (one-minute average, default), avg5, avg15.
This parameter is supported only with type in: sps, ops, bps.
You may use relative device names (for example, sda) as well as an optional /dev/ prefix (for example, /dev/sda).

LVM logical volumes are supported.

Default values of 'type' parameter for different OSes:
AIX - operations
FreeBSD - bps
Linux - sps
OpenBSD - operations
Solaris - bytes

Example:
=> vfs.dev.write[,operations]

sps, ops and bps on supported platforms used to be limited to 8 devices (7 individual and one all). Since Zabbix 2.0.1 this limit is 1024 (1023 individual and one for all).
vfs.dir.count[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>]
Directory entry count. Integer dir - absolute path to directory
regex_incl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to include; include all if empty (default value)
regex_excl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to exclude; don't exclude any if empty (default value)
types_incl - directory entry types to count, possible values:
file - regular file, dir - subdirectory, sym - symbolic link, sock - socket, bdev - block device, cdev - character device, fifo - FIFO, dev - synonymous with "bdev,cdev", all - all types (default), i.e. "file,dir,sym,sock,bdev,cdev,fifo". Multiple types must be separated with comma and quoted.
types_excl - directory entry types (see <types_incl>) to NOT count. If some entry type is in both <types_incl> and <types_excl>, directory entries of this type are NOT counted.
max_depth - maximum depth of subdirectories to traverse. -1 (default) - unlimited, 0 - no descending into subdirectories.
min_size - minimum size (in bytes) for file to be counted. Smaller files will not be counted. Memory suffixes can be used.
max_size - maximum size (in bytes) for file to be counted. Larger files will not be counted. Memory suffixes can be used.
min_age - minimum age (in seconds) of directory entry to be counted. More recent entries will not be counted. Time suffixes can be used.
max_age - maximum age (in seconds) of directory entry to be counted. Entries so old and older will not be counted (modification time). Time suffixes can be used.
regex_excl_dir - regular expression describing the name pattern of the directory to exclude. All content of the directory will be excluded (in contrast to regex_excl)
Environment variables, e.g. %APP_HOME%, $HOME and %TEMP% are not supported.

Pseudo-directories "." and ".." are never counted.

Symbolic links are never followed for directory traversal.

On Windows, directory symlinks are skipped.

Both regex_incl and regex_excl are being applied to files and directories when calculating entry size, but are ignored when picking subdirectories to traverse (if regex_incl is “(?i)^.+\.zip$” and max_depth is not set, then all subdirectories will be traversed, but only files of type zip will be counted).

Execution time is limited by the default timeout value in agent configuration (3 sec). Since large directory traversal may take longer than that, no data will be returned and the item will turn unsupported. Partial count will not be returned.

When filtering by size, only regular files have meaningful sizes. Under Linux and BSD, directories also have non-zero sizes (a few Kb typically). Devices have zero sizes, e.g. the size of /dev/sda1 does not reflect the respective partition size. Therefore, when using <min_size> and <max_size>, it is advisable to specify <types_incl> as "file", to avoid surprises.

Examples:
⇒ vfs.dir.count[/dev] - monitors number of devices in /dev (Linux)
⇒ vfs.dir.count["C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp"] - monitors number of files in temporary directory (Windows)

Supported since Zabbix 4.0.0.
vfs.dir.get[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>]
Directory entry list. JSON dir - absolute path to directory
regex_incl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to include; include all if empty (default value)
regex_excl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to exclude; don't exclude any if empty (default value)
types_incl - directory entry types to list, possible values:
file - regular file, dir - subdirectory, sym - symbolic link, sock - socket, bdev - block device, cdev - character device, fifo - FIFO, dev - synonymous with "bdev,cdev", all - all types (default), i.e. "file,dir,sym,sock,bdev,cdev,fifo". Multiple types must be separated with comma and quoted.
types_excl - directory entry types (see <types_incl>) to NOT list. If some entry type is in both <types_incl> and <types_excl>, directory entries of this type are NOT listed.
max_depth - maximum depth of subdirectories to traverse. -1 (default) - unlimited, 0 - no descending into subdirectories.
min_size - minimum size (in bytes) for file to be listed. Smaller files will not be listed. Memory suffixes can be used.
max_size - maximum size (in bytes) for file to be listed. Larger files will not be counted. Memory suffixes can be used.
min_age - minimum age (in seconds) of directory entry to be listed. More recent entries will not be listed. Time suffixes can be used.
max_age - maximum age (in seconds) of directory entry to be listed. Entries so old and older will not be listed (modification time). Time suffixes can be used.
regex_excl_dir - regular expression describing the name pattern of the directory to exclude. All content of the directory will be excluded (in contrast to regex_excl)
Environment variables, e.g. %APP_HOME%, $HOME and %TEMP% are not supported.

Pseudo-directories "." and ".." are never listed.

Symbolic links are never followed for directory traversal.

On Windows, directory symlinks are skipped.

Both regex_incl and regex_excl are being applied to files and directories when calculating entry size, but are ignored when picking subdirectories to traverse (if regex_incl is “(?i)^.+\.zip$” and max_depth is not set, then all subdirectories will be traversed, but only files of type zip will be listed).

Execution time is limited by the default timeout value in agent configuration (3 sec). Since large directory traversal may take longer than that, no data will be returned and the item will turn unsupported. Partial list will not be returned.

When filtering by size, only regular files have meaningful sizes. Under Linux and BSD, directories also have non-zero sizes (a few Kb typically). Devices have zero sizes, e.g. the size of /dev/sda1 does not reflect the respective partition size. Therefore, when using <min_size> and <max_size>, it is advisable to specify <types_incl> as "file", to avoid surprises.

Examples:
⇒ vfs.dir.get[/dev] - retrieves device list in /dev (Linux)
⇒ vfs.dir.get["C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp"] - retrieves file list in temporary directory (Windows)

Supported since Zabbix 6.0.0.
vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>,<regex_excl_dir>]
Directory size (in bytes). Integer dir - absolute path to directory
regex_incl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to include; include all if empty (default value)
regex_excl - regular expression describing the name pattern of the entity (file, directory, symbolic link) to exclude; don't exclude any if empty (default value)
mode - possible values:
apparent (default) - gets apparent file sizes rather than disk usage (acts as du -sb dir), disk - gets disk usage (acts as du -s -B1 dir). Unlike du command, vfs.dir.size item takes hidden files in account when calculating directory size (acts as du -sb .[^.]* * within dir).
max_depth - maximum depth of subdirectories to traverse. -1 (default) - unlimited, 0 - no descending into subdirectories.
regex_excl_dir - regular expression describing the name pattern of the directory to exclude. All content of the directory will be excluded (in contrast to regex_excl)
Only directories with at least read permission for zabbix user are calculated.

On Windows any symlink is skipped and hard links are taken into account only once.

With large directories or slow drives this item may time out due to the Timeout setting in agent and server/proxy configuration files. Increase the timeout values as necessary.

Examples:
⇒ vfs.dir.size[/tmp,log] - calculates size of all files in /tmp which contain 'log'
⇒ vfs.dir.size[/tmp,log,^.+\.old$] - calculates size of all files in /tmp which contain 'log', excluding files containing '.old'

The file size limit depends on large file support.

Supported since Zabbix 3.4.0.
vfs.file.cksum[file,<mode>]
File checksum, calculated by the UNIX cksum algorithm. Integer - with mode as crc32

String - with mode as md5, sha256
file - full path to file
mode - crc32 (default), md5, sha256
Example:
=> vfs.file.cksum[/etc/passwd]

Example of returned values (crc32/md5/sha256 respectively):
675436101
9845acf68b73991eb7fd7ee0ded23c44
ae67546e4aac995e5c921042d0cf0f1f7147703aa42bfbfb65404b30f238f2dc

The file size limit depends on large file support.

The mode parameter is supported since Zabbix 6.0.
vfs.file.contents[file,<encoding>]
Retrieving contents of a file. Text file - full path to file
encoding - code page identifier
Returns an empty string if the file is empty or contains LF/CR characters only.

Byte order mark (BOM) is excluded from the output.

Example:
=> vfs.file.contents[/etc/passwd]

This item is limited to files no larger than 64 Kbytes.

Supported since Zabbix 2.0.
vfs.file.exists[file,<types_incl>,<types_excl>]
Checks if file exists. 0 - not found

1 - file of the specified type exists
file - full path to file
types_incl - list of file types to include, possible values: file (regular file, default (if types_excl is not set)), dir (directory), sym (symbolic link), sock (socket), bdev (block device), cdev (character device), fifo (FIFO), dev (synonymous with "bdev,cdev"), all (all mentioned types, default if types_excl is set).
types_excl - list of file types to exclude, see types_incl for possible values (by default no types are excluded)
Multiple types must be separated with a comma and the entire set enclosed in quotes "".
On Windows the double quotes have to be backslash '\' escaped and the whole item key enclosed in double quotes when using the command line utility for calling zabbix_get.exe or agent2.

If the same type is in both <types_incl> and <types_excl>, files of this type are excluded.

Examples:
=> vfs.file.exists[/tmp/application.pid]
=> vfs.file.exists[/tmp/application.pid,"file,dir,sym"]
=> vfs.file.exists[/tmp/application_dir,dir]

The file size limit depends on large file support.

Note that the item may turn unsupported on Windows if a directory is searched within a non-existing directory, e.g. vfs.file.exists[C:\no\dir,dir] (where 'no' does not exist).
vfs.file.get[file]
Return information about a file. JSON object file - full path to file Supported file types on UNIX-like systems: regular file, directory, symbolic link, socket, block device, character device, FIFO

Supported file types on Windows: regular file, directory, symbolic link

Example:
=> vfs.file.get[/etc/passwd] → return a JSON with information about the /etc/passwd file (type, user, permissions, SID, uid etc)

Supported since Zabbix 6.0.
vfs.file.md5sum[file]
MD5 checksum of file. Character string (MD5 hash of the file) file - full path to file Example:
=> vfs.file.md5sum[/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf]

Example of returned value:
b5052decb577e0fffd622d6ddc017e82

The file size limit (64 MB) for this item was removed in version 1.8.6.

The file size limit depends on large file support.
vfs.file.owner[file,<ownertype>,<resulttype>]
Retrieve owner of a file. Character string file - full path to file
ownertype - user (default) or group (Unix only)
resulttype - name (default) or id; for id - return uid/gid on Unix, SID on Windows
Example:
=> vfs.file.owner[/tmp/zabbix_server.log] → return file owner of /tmp/zabbix_server.log
=> vfs.file.owner[/tmp/zabbix_server.log,,id] → return file owner ID of /tmp/zabbix_server.log

Supported since Zabbix 6.0.
vfs.file.permissions[file]
Return a 4-digit string containing the octal number with Unix permissions. String file - full path to the file Not supported on Windows.

Example:
=> vfs.file.permissions[/etc/passwd] → return permissions of /etc/passwd, for example, '0644'

Supported since Zabbix 6.0.
vfs.file.regexp[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>,<output>]
Find string in a file. The line containing the matched string, or as specified by the optional output parameter file - full path to file
regexp - regular expression describing the required pattern
encoding - code page identifier
start line - the number of first line to search (first line of file by default).
end line - the number of last line to search (last line of file by default).
output - an optional output formatting template. The \0 escape sequence is replaced with the matched part of text (from the first character where match begins until the character where match ends) while an \N (where N=1...9) escape sequence is replaced with Nth matched group (or an empty string if the N exceeds the number of captured groups).
Only the first matching line is returned.
An empty string is returned if no line matched the expression.

Byte order mark (BOM) is excluded from the output.

Content extraction using the output parameter takes place on the agent.

The start line, end line and output parameters are supported from version 2.2.

Examples:
=> vfs.file.regexp[/etc/passwd,zabbix]
=> vfs.file.regexp[/path/to/some/file,"([0-9]+)$",,3,5,\1]
=> vfs.file.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",,,,\1] → getting the ID of user zabbix
vfs.file.regmatch[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>]
Find string in a file. 0 - match not found

1 - found
file - full path to file
regexp - regular expression describing the required pattern
encoding - code page identifier
start line - the number of first line to search (first line of file by default).
end line - the number of last line to search (last line of file by default).
Byte order mark (BOM) is ignored.

The start line and end line parameters are supported from version 2.2.

Example:
=> vfs.file.regmatch[/var/log/app.log,error]
vfs.file.size[file,<mode>]
File size (in bytes). Integer file - full path to file
mode - possible values:
bytes (default) or lines (empty lines are counted, too)
The file must have read permissions for user zabbix.

Example:
=> vfs.file.size[/var/log/syslog]

The file size limit depends on large file support.

The mode parameter is supported since Zabbix 6.0.
vfs.file.time[file,<mode>]
File time information. Integer (Unix timestamp) file - full path to the file
mode - possible values:
modify (default) - last time of modifying file content,
access - last time of reading file,
change - last time of changing file properties
Example:
=> vfs.file.time[/etc/passwd,modify]

The file size limit depends on large file support.
vfs.fs.discovery
List of mounted filesystems and their types. Used for low-level discovery. JSON object Supported since Zabbix 2.0.

The {#FSDRIVETYPE} macro is supported on Windows since Zabbix 3.0.

The {#FSLABEL} macro is supported on Windows since Zabbix 6.0.
vfs.fs.get
List of mounted filesystems, their types, disk space and inode statistics. Can be used for low-level discovery. JSON object Supported since Zabbix 4.4.5.

The {#FSLABEL} macro is supported on Windows since Zabbix 6.0.
vfs.fs.inode[fs,<mode>]
Number or percentage of inodes. Integer - for number

Float - for percentage
fs - filesystem
mode - possible values:
total (default), free, used, //pfree // (free, percentage), pused (used, percentage)
Example:
=> vfs.fs.inode[/,pfree]
vfs.fs.size[fs,<mode>]
Disk space in bytes or in percentage from total. Integer - for bytes

Float - for percentage
fs - filesystem
mode - possible values:
total (default), free, used, pfree (free, percentage), pused (used, percentage)
In case of a mounted volume, disk space for local file system is returned.

Example:
=> vfs.fs.size[/tmp,free]

Reserved space of a file system is taken into account and not included when using the free mode.
Virtuális memória adatok
Tételkulcs
Leírás Visszatérési érték Paraméterek Megjegyzések
vm.memory.size[<mód>]
Memória mérete bájtban vagy százalékban a teljes összegtől. Egész – bájtokhoz

Float – százalékhoz
mód – lehetséges értékek:
összesen (alapértelmezett), aktív, anon, pufferek, gyorsítótárazott, exec, fájl, ingyenes, inaktív, rögzített, megosztott, födém, vezetékes, használt, pused (használt, százalék), elérhető, elérhető (elérhető, százalék)
Lásd még platform-specifikus támogatást és további részletek ehhez a paraméterhez.
Ez az elem három paraméterkategóriát fogad el:

1) total – teljes memóriamennyiség;
2) platform-specifikus memóriatípusok: aktív, anon, pufferek, gyorsítótárazott, exec, fájl, ingyenes, inaktív, rögzített, megosztott, födém, vezetékes;<br >3) felhasználói szintű becslések a felhasznált és elérhető memória mennyiségére vonatkozóan: használt, pused, available, pavailable.
Web monitoring data
Item key
Description Return value Parameters Comments
web.page.get[host,<path>,<port>]
Get content of web page. Web page source as text (including headers) host - hostname or URL (as scheme://host:port/path, where only host is mandatory).
Allowed URL schemes: http, https4. Missing scheme will be treated as http. If URL is specified path and port must be empty. Specifying user name/password when connecting to servers that require authentication, for example: http://user:[email protected] is only possible with cURL support 4.
Punycode is supported in hostnames.
path - path to HTML document (default is /)
port - port number (default is 80 for HTTP)
This item turns unsupported if the resource specified in host does not exist or is unavailable.

host can be hostname, domain name, IPv4 or IPv6 address. But for IPv6 address Zabbix agent must be compiled with IPv6 support enabled.

Example:
=> web.page.get[www.example.com,index.php,80]
=> web.page.get[https://www.example.com]
=> web.page.get[https://blog.example.com/?s=zabbix]
=> web.page.get[localhost:80]
=> web.page.get["[::1]/server-status"]
web.page.perf[host,<path>,<port>]
Loading time of full web page (in seconds). Float host - hostname or URL (as scheme://host:port/path, where only host is mandatory).
Allowed URL schemes: http, https4. Missing scheme will be treated as http. If URL is specified path and port must be empty. Specifying user name/password when connecting to servers that require authentication, for example: http://user:[email protected] is only possible with cURL support 4.
Punycode is supported in hostnames.
path - path to HTML document (default is /)
port - port number (default is 80 for HTTP)
This item turns unsupported if the resource specified in host does not exist or is unavailable.

host can be hostname, domain name, IPv4 or IPv6 address. But for IPv6 address Zabbix agent must be compiled with IPv6 support enabled.

Example:
=> web.page.perf[www.example.com,index.php,80]
=> web.page.perf[https://www.example.com]
web.page.regexp[host,<path>,<port>,regexp,<length>,<output>]
Find string on a web page. The matched string, or as specified by the optional output parameter host - hostname or URL (as scheme://host:port/path, where only host is mandatory).
Allowed URL schemes: http, https4. Missing scheme will be treated as http. If URL is specified path and port must be empty. Specifying user name/password when connecting to servers that require authentication, for example: http://user:[email protected] is only possible with cURL support 4.
Punycode is supported in hostnames.
path - path to HTML document (default is /)
port - port number (default is 80 for HTTP)
regexp - regular expression describing the required pattern
length - maximum number of characters to return
output - an optional output formatting template. The \0 escape sequence is replaced with the matched part of text (from the first character where match begins until the character where match ends) while an \N (where N=1...9) escape sequence is replaced with Nth matched group (or an empty string if the N exceeds the number of captured groups).
This item turns unsupported if the resource specified in host does not exist or is unavailable.

host can be hostname, domain name, IPv4 or IPv6 address. But for IPv6 address Zabbix agent must be compiled with IPv6 support enabled.

Content extraction using the output parameter takes place on the agent.

The output parameter is supported from version 2.2.

Example:
=> web.page.regexp[www.example.com,index.php,80,OK,2]
=> web.page.regexp[https://www.example.com,,,OK,2]
Zabbix metrics
Item key
Description Return value Parameters Comments
agent.hostmetadata
Agent host metadata. String Returns the value of HostMetadata or HostMetadataItem parameters, or empty string if none are defined.

Supported since Zabbix 6.0.
agent.hostname
Agent host name. String Returns:
As passive check - the name of the first host listed in the Hostname parameter of the agent configuration file;
As active check - the name of the current hostname.
agent.ping
Agent availability check. Nothing - unavailable

1 - available
Use the nodata() trigger function to check for host unavailability.
agent.variant
Variant of Zabbix agent (Zabbix agent or Zabbix agent 2). Integer Example of returned value:
1 - Zabbix agent
2 - Zabbix agent 2
agent.version
Version of Zabbix agent. String Example of returned value:
6.0.3
zabbix.stats[<ip>,<port>]
Return a set of Zabbix server or proxy internal metrics remotely. JSON object ip - IP/DNS/network mask list of servers/proxies to be remotely queried (default is 127.0.0.1)
port - port of server/proxy to be remotely queried (default is 10051)
Note that the stats request will only be accepted from the addresses listed in the 'StatsAllowedIP' server/proxy parameter on the target instance.

A selected set of internal metrics is returned by this item. For details, see Remote monitoring of Zabbix stats.
zabbix.stats[<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]
Return number of monitored items in the queue which are delayed on Zabbix server or proxy remotely. JSON object ip - IP/DNS/network mask list of servers/proxies to be remotely queried (default is 127.0.0.1)
port - port of server/proxy to be remotely queried (default is 10051)
queue - constant (to be used as is)
from - delayed by at least (default is 6 seconds)
to - delayed by at most (default is infinity)
Note that the stats request will only be accepted from the addresses listed in the 'StatsAllowedIP' server/proxy parameter on the target instance.
Lábjegyzetek

1Egy Linux-specifikus megjegyzés. A Zabbix ügynöknek csak olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie fájlrendszer /proc. A www.grsecurity.org kernelfoltjai korlátozzák a hozzáférést a nem privilegizált felhasználók jogai.

2 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: A Zabbix ügynök leáll "elavult" eszközkapcsolatok, ha az elemértékekhez nem érik el többet mint 3 óra. Ez akkor fordulhat elő, ha egy rendszer rendelkezik dinamikus eszközökkel útvonalak megváltoztatása, vagy ha egy eszközt manuálisan eltávolítanak. Jegyezze meg azt is ezek az elemek, ha 3 órás vagy hosszabb frissítési intervallumot használnak, mindig megtörténik adja vissza a „0”-t.

3 vfs.dev.read[], vfs.dev.write[]: Ha az alapértelmezett all van használva az első paraméternél a kulcs összegző statisztikákat ad vissza, beleértve az összes blokkeszközt, mint az sda, sbd és partícióik (sda1, sda2, sdb3...) és több eszköz (MD raid) ezeken a blokkon alapul az ezeken a blokkon alapuló eszközök/partíciók és logikai kötetek (LVM). eszközök/partíciók. Ilyen esetekben figyelembe kell venni a visszaadott értékeket csak relatív értékként (időben dinamikus), de abszolút értékként nem.

4 Az SSL (HTTPS) csak akkor támogatott, ha az ügynök a cURL-lel van fordítva támogatás. Ellenkező esetben az elem nem támogatott.

Kódolási beállítások

Megadhatja, hogy a megszerzett adatok ne sérüljenek meg a megfelelő kódolás az ellenőrzés feldolgozásához (pl. "vfs.file.contents") a "kódolás" paraméterben. A támogatott kódolások listája (kódlap azonosítók) megtalálható a dokumentumban libiconv (GNU Project) vagy Microsoft Windows SDK dokumentáció a „Kódoldal-azonosítókhoz”.

Ha nincs kódolás megadva az "encoding" paraméterben, akkor a következő megoldási stratégiákat alkalmaznak:

 • Ha a kódolás nincs megadva (vagy üres karakterlánc), akkor azt UTF-8-nak kell tekinteni, az adatok feldolgozása „ahogy van”;
 • Anyagjegyzék-elemzés - „vfs.file.contents” tételekre vonatkozik, 'vfs.file.regexp', 'vfs.file.regmatch'. Kísérlet történik arra határozza meg a helyes kódolást a byte order mark (BOM) használatával at a fájl eleje. Ha a BOM nincs jelen - szabvány felbontást (lásd fent) alkalmazzák helyette.

Ügynöki tételek hibaelhárítása

 • Ha passzív ügynökkel használja, Timeout érték a szerveren lehet, hogy a konfigurációnak magasabbnak kell lennie, mint az Timeout az ügynökben konfigurációs fájl. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a tétel nem kap értéket, mert először az ügynökhöz intézett kiszolgáló kérés időtúllépése következett be.