This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Assets

De map assets kan bestanden en mappen bevatten die niet tot andere mappen behoren. Je kunt het gebruiken voor:

 • JavaScript-stijlen (worden geplaatst in assets/js);
 • CSS-stijlen (worden geplaatst in assets/css);
 • Afbeeldingen;
 • Lettertypen;
 • Alle andere noodzakelijke items.

assets/js

assets/js directory is gereserveerd en mag alleen JavaScript-bestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"Asset": {
      "js": ["class.widget.js"]
    }

assets/css

assets/css is gereserveerd en mag alleen CSS-stijlbestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"assets": {
    "css": ["mywidget.css"]
    }
CSS-stijlen

CSS-bestanden kunnen een aangepast attribuut 'theme' bevatten om een andere stijl te definiëren voor specifieke frontend-thema.

Beschikbare thema's en hun attribuutwaarden:

-Blue - [theme='blue-theme'] -Dark - [theme='dark-theme'] -High-contrast light - [theme='hc-light'] -High-contrast dark - [theme='hc-dark']

Voorbeeld:

.widget {
      background-color: red;
    }
    
    [theme='dark-theme'] .widget {
      background-color: green;
    }