This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

zabbix_sender

Sectie: Gebruikerscommando's (1)
Bijgewerkt: 2021-06-01
Index Terug naar hoofdinhoud


 

NAAM

zabbix_sender - Zabbix-afzender hulpprogramma  

KORTE INHOUD

zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host -k key -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cijferreeks] [--tls-cijfer cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-bestand CA-bestand [--tls-crl-bestand CRL-bestand] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-bestand cert-bestand --tls-sleutelbestand sleutelbestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] -s host --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -z server [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identiteit PSK-identiteit --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cijferreeks] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cijfer cijferreeks] -k sleutel -o waarde
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p poort] [-I IP-adres] [-t time-out] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-bestand PSK-bestand [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i invoerbestand
zabbix_sender -h
zabbix_sender -V  

BESCHRIJVING

zabbix_sender is een opdrachtregel programma voor het verzenden van bewakingsgegevens naar Zabbix-server of proxy. Op de Zabbix-server een item van het type Zabbix trapper moet worden aangemaakt met de bijbehorende sleutel. Merk op dat inkomende waarden worden alleen geaccepteerd van hosts gespecificeerd in Toegestane hosts veld voor dit item.  

OPTIES

-c, --config configuratie-bestand
Gebruik configuratie-bestand. Zabbix sender leest servergegevens uit het configuratiebestand van de agent. Standaard leest Zabbix sender geen enkel configuratiebestand. Alleen de parameters Hostname, ServerActive, SourceIP, TLSConnect, TLSCAFile, TLSCRLFile, TLSServerCertIssuer, TLSServerCertSubject, TLSCertFile, TLSKeyFile, TLSPSKIdentity en TLSPSKFile worden ondersteund. Alle adressen gedefinieerd in de configuratieparameter ServerActive van de agent worden gebruikt om gegevens te verzenden. Als het verzenden van batchgegevens mislukt naar één adres, worden de volgende batches niet naar dit adres verzonden.

-z, --zabbix-server server
Hostnaam of IP-adres van de Zabbix-server. Als een host wordt bewaakt door een proxy, moet het hostnaam of IP-adres van de proxy worden gebruikt. Wanneer samen gebruikt met --config, overschrijft dit de vermeldingen van de parameter ServerActive gespecificeerd in het configuratiebestand van de agent.

-p, --port poort
Specificeer het poortnummer van de Zabbix-server trapper die op de server draait. Standaard is 10051. Wanneer samen gebruikt met --config, overschrijft dit de poortvermeldingen van de parameter ServerActive gespecificeerd in het configuratiebestand van de agent.

-I, --source-address IP-adres
Specificeer het bron-IP-adres. Wanneer samen gebruikt met --config, overschrijft dit de parameter SourceIP gespecificeerd in het configuratiebestand van de agent.

-t, --timeout seconden
Specificeer time-out. Geldig bereik: 1-300 seconden (standaard: 60)

-s, --host host
Specificeer de naam van de host waartoe het item behoort (zoals geregistreerd in de Zabbix frontend). Het IP-adres en de DNS-naam van de host werken niet. Wanneer samen gebruikt met --config, overschrijft dit de parameter Hostname gespecificeerd in het configuratiebestand van de agent.

-k, --key sleutel
Specificeer de item-sleutel om de waarde naar toe te sturen.

-o, --value waarde
Specificeer de item-waarde.

-i, --input-file invoer-bestand
Laad waarden uit het invoerbestand. Specificeer - als <input-file> om waarden uit de standaardinvoer te lezen. Elke regel van het bestand bevat scheidingstekens met spaties: <hostnaam> <sleutel> <waarde>. Elke waarde moet op een eigen regel worden gespecificeerd. Elke regel moet 3 door spaties gescheiden items bevatten: <hostnaam> <sleutel> <waarde>, waarbij "hostnaam" de naam van de bewaakte host is zoals geregistreerd in de Zabbix frontend, "sleutel" de doelitem-sleutel en "waarde" - de te verzenden waarde. Specificeer - als <hostnaam> om de hostnaam uit het configuratiebestand van de agent of uit het argument --host te gebruiken.

Een voorbeeld van een regel in een invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 43

Het waarde type moet correct ingesteld zijn in de itemconfiguratie van de Zabbix frontend. Zabbix sender zal tot 250 waarden in één verbinding verzenden. Grootte limiet voor het verzenden van waarden vanuit een invoerbestand hangt af van de grootte beschreven in het communicatieprotocol van Zabbix. De inhoud van het invoerbestand moet in UTF-8-codering zijn. Alle waarden uit het invoerbestand worden achtereenvolgens van boven naar beneden verzonden. Invoeren moeten worden opgemaakt volgens de volgende regels:

  • Aanhalingstekens en niet-aanhalingstekens worden ondersteund.
  • Dubbele aanhalingstekens zijn het aanhalingsteken.
  • Invoeren met spaties moeten tussen aanhalingstekens staan.
  • Dubbele aanhalingstekens en backslash-karakters binnen een geciteerde invoer moeten worden ontsnapt met een backslash.
  • Ontsnappen wordt niet ondersteund in niet-geciteerde invoeren.
  • Regeloverloop-ontsnappingsreeksen (\n) worden ondersteund in geciteerde tekenreeksen.
  • Regeloverloop-ontsnappingsreeksen worden aan het einde van een invoer verwijderd.

-T, --with-timestamps
Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --input-file.

Elke regel van het invoerbestand moet 4 door spaties gescheiden items bevatten: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <waarde>. Het tijdstempel moet worden gespecificeerd in Unix-tijdstempel formaat. Als het doelitem triggers heeft die er naar verwijzen, moeten alle tijdstempels in een stijgende volgorde zijn, anders zal de berekening van gebeurtenissen niet correct zijn.

Een voorbeeld van een regel in het invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 43

Voor meer details, zie de optie --input-file.

Als een getimed waarde wordt verzonden voor een host die zich in een "geen gegevens" onderhoudstype bevindt, wordt deze waarde verwijderd; het is echter mogelijk om een getimede waarde in te sturen voor een verlopen onderhoudsperiode en deze zal worden geaccepteerd.

-N, --with-ns
Deze optie kan alleen worden gebruikt met de optie --with-timestamps.

Elke regel van het invoerbestand moet 5 door spaties gescheiden items bevatten: <hostnaam> <sleutel> <tijdstempel> <ns> <waarde>.

Een voorbeeld van een regel in het invoerbestand:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 7402561 43

Voor meer details, zie de optie --input-file.

-r, --real-time
Stuur waarden één voor één zodra ze worden ontvangen. Dit kan worden gebruikt bij het lezen van de standaardinvoer.

--tls-connect waarde
Hoe verbinding te maken met server of proxy. Waarden:

OPTIES

--tls-connect waarde
Hoe verbinding te maken met de server of proxy. Waarden:

unencrypted
Verbinden zonder encryptie (standaard)

psk
Verbinden met behulp van TLS en een vooraf gedeelde sleutel

cert
Verbinden met behulp van TLS en een certificaat

--tls-ca-file CA-bestand
Volledig pad naar een bestand met de CA-certificaten van het hoogste niveau voor verificatie van peer-certificaten.

--tls-crl-file CRL-bestand
Volledig pad naar een bestand met ingetrokken certificaten.

--tls-server-cert-issuer cert-uitgever
Toegestane uitgever van servercertificaat.

--tls-server-cert-subject cert-onderwerp
Toegestaan onderwerp van het servercertificaat.

--tls-cert-file cert-bestand
Volledig pad naar een bestand met het certificaat of de certificaatketen.

--tls-key-file sleutel-bestand
Volledig pad naar een bestand met de privésleutel.

--tls-psk-identity PSK-identiteit
PSK-identiteitssnaar.

--tls-psk-file PSK-bestand
Volledig pad naar een bestand met de vooraf gedeelde sleutel.

--tls-cipher13 cijfer-tekenreeks
Cijferteekenreeks voor OpenSSL 1.1.1 of nieuwer voor TLS 1.3. Overschrijf de standaard cijfersuiteselectiecriterium. Deze optie is niet beschikbaar als de OpenSSL-versie minder is dan 1.1.1.

--tls-cipher cijfer-tekenreeks
GnuTLS-prioriteitssnaar (voor TLS 1.2 en hoger) of OpenSSL-cijfertekenreeks (alleen voor TLS 1.2). Overschrijf de standaard cijfersuiteselectiecriterium.

-v, --verbose
Gedetailleerde modus, -vv voor meer details.

-h, --help
Toon deze hulp en afsluiten.

-V, --version
Versie-informatie weergeven en afsluiten.

 

VERLATEN STATUS

De exit-status is 0 als de waarden zijn verzonden en ze allemaal waren succesvol verwerkt door de server. Als gegevens zijn verzonden, maar verwerking van at ten minste één van de waarden is mislukt, is de afsluitstatus 2. Als gegevens verzenden mislukt, is de uitgangsstatus 1.

 

VOORBEELDEN

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -k mysql.queries -o 342.45

Stuur 342.45 als de waarde voor het item mysql.queries van het gemonitorde host. Gebruik het gemonitorde host en Zabbix-server die zijn gedefinieerd in de configuratiebestand van de agent.

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -s "Gemonitorde Host" -k mysql.queries -o 342.45

Stuur 342.45 als de waarde voor het item mysql.queries van de host Gemonitorde Host met behulp van de Zabbix-server die is gedefinieerd in het configuratiebestand van de agent.


zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt

Stuur waarden van het bestand data_values.txt naar de Zabbix-server met IP 192.168.1.113. Hostnamen en sleutels zijn gedefinieerd in het bestand.


echo "- hw.serial.number 1287872261 SQ4321ASDF" | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Stuur een getimestampte waarde van de opdrachtregel naar de Zabbix-server, gespecificeerd in het configuratiebestand van de agent. Het streepje in de invoerdata geeft aan dat de hostnaam ook uit hetzelfde configuratiebestand moet worden gebruikt.


echo '"Zabbix-server" trapper.item ""' | zabbix_sender -z 192.168.1.113 -p 10000 -i -

Stuur een lege waarde van een item naar de Zabbix-server met IP-adres 192.168.1.113 op poort 10000 vanaf de opdrachtregel. Lege waarden moeten worden aangegeven met lege dubbele aanhalingstekens.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Gemonitorde Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-cert-file /home/zabbix/zabbix_agentd.crt --tls-key-file /home/zabbix/zabbix_agentd.key

Stuur 342.45 als de waarde voor het item mysql.queries in de host Gemonitorde Host naar de server met IP 192.168.1.113 met gebruik van TLS met certificaat.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Gemonitorde Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-file /home/zabbix/zabbix_agentd.psk

Stuur 342.45 als de waarde voor het item mysql.queries in de host Gemonitorde Host naar de server met IP 192.168.1.113 met gebruik van TLS met vooraf gedeelde sleutel (PSK).

 

ZIE OOK

Documentatie: https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

AUTEUR

Alexei Vladishev <>


Inhoudsopgave

NAAM

KORTE INHOUD

BESCHRIJVING

OPTIES

STATUS VERLATEN

VOORBEELDEN

ZIE OOK

AUTEUR


Dit document is gemaakt op: 08:42:39 GMT, June 11, 2021